skip to Main Content

COOP Jærcup 3

Sandnes IL, Havørn og Sola ønsker velkommen til COOP Jærcup 3 på Sandnes stadion tirsdag 1.juni. Stevnet blir gjennomført etter gjeldande retningslinjer for smittevern på arrangementsdagen. Per 20.mai betyr dette at stevnet vil bli delt inn i økter med 200 personer om gangen. Alle som konkurrerer for klubbar/lag tilhøyrande Rogaland Friidrettskrets, og som er under 20 år, eller som er definert som toppidrettsutøvar, kan delta i dette stevnet.
Viss retningslinjene for smittevern blir endra, vil arrangementet bli justert ihht dette. Isåfall vil det bli informert om det her.

Oppvarmingsmuligheter for gruppe 13+
Utøvarar som er 13 år og eldre slepper inn på stadion frå kl 1930. Oppvarming i forkant av dette foregår i området utfor stadion. Dvs Gisketjern, Ormaskogen inkl joggeløyper. Sprintstripa ved kunstgrasbanen er tilgjengeleg og det vil bli satt ut hekkar her.  Jogging skal ikkje foregå på sprintstripa då denne er prioritert til stigningsløp og drill.

Samling skal ikkje foregå framfor inngangsporten til stadion. Avtal heller annan møteplass.
For at trenarar og publikum skal sleppa effektivt inn på stadion, er det sterkt ønska at alle fyller ut påmeldingsskjemaet under før ein kjem til stadion.

Påmelding for trenarar og publikum

Tidsskjema

Resultatservice

Velkommen til COOP Jærcup 1 tirsdag 11.mai

Sandnes IL ønsker velkommen til COOP Jærcup 1 på Sandnes stadion. Me håper at det nåværande lokale arrangementsforbudet blir oppheva torsdag 6.mai og at me kan gjennomføra stevnet etter gjeldande nasjonale retningslinjer i nær framtid. Det betyr at stevnet vil bli delt inn i økter med 200 personer om gangen. Alle som konkurrerer for klubbar/lag tilhøyrande Rogaland Friidrettskrets, og som er under 20 år, kan delta i dette stevnet.

Oppdatering per 04.mai: Etter at det i dag blei bestemt at dei regionale smittevernstiltaka, som inkluderer arrangementsforbud, blir forlenga til og med torsdag 6.mai, blir me nødt til å utsetta COOP Jærcup 1. Ny dato vil bli lagt ut her på kvelden torsdag 6.mai. Etter dette vil arrangementet i MinIdrett bli åpna opp igjen slik at utøvarar kan melda seg av og på. Husk å meld deg av viss du ikkje har høve til å stilla på den nye datoen.

Oppdatering per.06.mai: Lokale myndigheter har kunngjort at nord-jæren går over til nasjonalt tiltaksnivå frå og med fredag. Ny dato for COOP Jærcup 1 blir tirsdag 11.mai med påmeldingsfrist laurdag 8.mai kl 23:59. MinIdrett blir nå åpna opp for på- og avmelding igjen. Husk å meld deg av viss den nye datoen ikkje passer.

Påmelding for tranarar og publikum 

Tidsskjema

Resultatservice

Velkommen til SI-stafetten laurdag 8.mai

SI-stafetten arrangeres i år for 68. gang. Løypene går i området ved Sandnes stadion med start og mål på stadion.
Oppdatering per 27.april: Lokale myndigheter har bestemt at tiltaksnivå 5B blir forlenget til og med onsdag 5.mai. SI-stafetten blir derfor utsatt til 8.mai og planlegges gjennomført etter nåværende nasjonale smittevernstiltak som er spesifisert/detaljert gjennom NFIF’s oppdaterte retningslinjer for gjennomføring av arrangement.
Oppdatering per 04.mai: Det er kunngjort at det vil bli gjort ei ny vurdering av lokale smittevernstiltak torsdag 06.mai, me kjem difor til å legga ut informasjon her om SI-stafetten blir gjennomført, som planlagt, 8.mai på kvelden samme dag. Det er fortsatt mogleg å senda inn påmeldingar fram til fristen 6.mai.
Oppdatering per 06.mai: Lokale myndigheter har kunngjort at nord-jæren går over til nasjonalt tiltaksnivå frå og med fredag. SI-stafetten går med dette som planlagt laurdag 8.mai.

OBS: Publikum og trenarar må fylla ut skjemaet nederst på sida, i forkant av arrangementet, for å få tilgang til stadionområdet.

SI-stafetten vil bli gjennomført/organisert som følger:

 • Det vil kun være åpent for deltagelse opp til og med 19-årsklassen. Det blir egne klasser for gutter og jenter 17-19.
 • For aldersklassene 7-10 vil det kun bli mulig for deltagelse med lag tilhørende klubber/lag i Sandnes kommune.
 • For aldersklassene 11-19 vil det være mulig å delta med lag tilhørende klubber/lag i hele Rogaland.
 • Stafettpinner vil ikke bli brukt. Utgående løper kan forlate vekslingssonen når innkommende løper, på samme lag, har entret denne.
 • Arrangementet vil bli delt opp ihht deltakerantall.

Ny påmeldingsfrist er satt til torsdag 6.mai.

Resultater

Alternativ til Jærcup 2 15+ på torsdag

Regjeringa opnar frå tirsdag 23.februar opp for ordinære stevner for U20 og toppidrett. Diverre er dette avgrensa til at det kun er utøvarar frå samme kommune som kan konkurrera mot kvarandre i samme stevnebolk. (Merk unnatak. Les meir på friidrett.no.) Då me har begrensa med tid i hallen, har me difor valgt å arrangera to stevnebolkar torsdag 25.februar. Ein for klubbar og lag i Stavanger kommune 1900-2015 og ein for Sandnes kommune 2030-2200.  Me ber utøvarar frå andre kommunar som ønsker å konkurrera om å ta kontakt med arrangør mtp å få til alternativt stevne for dei seinare.

Me har endra litt i øvingsutvalget som opprinneleg var planlagt for Jærcup 2. T.d. blir det 100m istadenfor 60m. Her er det høve til å få kvalifisert seg til sommarens mesterskap.
Øvingsutval i begge bolkar for klassane GJ15,16,17,18/19 (alle) og senior (kun toppidrett): 100m, 200m, 400m, 1500m, lengde, tristeg, kule

 • Utøvarar melder seg på i MinIdrett innan 23.februar kl 23:59.
 • Trenarar melder seg på her.

Det er diverre ikkje tilgang for publikum, men me har planar om streaming frå stevnet slik at det går ann å følga med. Dette finner du på Sandnes Idrettslag sine Facebook-sider.

Tidsskjema og resultatservice

Jærcup 1 15+ blir gjennomført som konkurranselik trening

Tirsdag 16.februar kl 20-22 blir det gjennomført konkurranselik trening med registrering av resultater, for utøvarar som er 15 år og eldre, i Sandneshallen.  Av smittevernsomsyn vil dette bli organisert etter liknande retningslinjer som for trening:

 • Foregår i fleire grupper på maks 20 per gruppe.
 • Gruppene blir på førehand delt inn basert på eksisterande treningsgruppe og øvingsfokus. Dette foregår i samarbeid med deltakande klubbar og lag. Her er det gitt litt fleksibilitet mtp at klubbar/lag med få deltakarar kan plasserast med større treningsgrupper.
 • Minimumskrav om fem meters avstand mellom gruppene.
 • Utøvarar frå ulike grupper kan ikkje løpa mot kvarandre i samma heat pga avstandskrav mellom gruppene.
 • Kvar gruppe har ein, eller fleire, ansvarlege trenarar/leiarar.
 • Ingen publikum/familie o.l. tilstades i hallen under treningsstevnet.
 • Eit minimum med funksjonærar blir brukt for gjennomføringa.
 • Gruppene møter til litt ulike tidspunkt for å unngå trengsel. Oppmøtetidspunkt blir arrangør og deltakande klubbar/lag einige om. 

Det er planlagt streaming, slik at dei som ikkje kan vera tilstades i hallen kan følga med.
Oppnådde resultater vil ikkje bli godkjent som offisielle av NFIF og kan difor ikkje brukast mtp kvalifisering til mesterskap eller rekord.
Om myndighetene opnar opp for vanlege stevner før 16.februar, vil me snu oss rundt og arrangera Jærcup 1 15+ på vanleg måte innanfor aktuelle retningslinjer for smittevern for Sandnes kommune den dagen.

Takk til Sandnes kommune, Folkehallane, NFIF og RFIK for godt samarbeid med å komma fram til ei løysing som kombinerer smittevern med utøvarane sine ønsker om å få testa seg i ei konkurranselik form. 

Treningsgrupper og tidsskjema

Resultatservice

Streaming

Sørvestmesterskapet og Jærcup 1 er utsatt

Som følge av midlertidig forskrift om smitteverntiltak for Sandnes kommune gjeldande for perioden 31.desember til 22.januar,  blir me diverre nødt til å finna nye datoar for Sørvestmesterskapet og Jærcup 1.
Dette ihht til § 9 andre ledd: «Det er forbudt å arrangere eller delta i kamper, stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper.» (ref lovdata)
Online påmelding i MinIdrett for desse to stevnene er nå stengt, men vil bli opna opp att så snart nye datoar er på plass. Det vil då også vera mogleg å melda seg av viss ny dato ikkje passer.

Lagmesterskap hopp utan tilløp

Mandag 26.oktober kl 1800 er det klart for lagmesterskap i hopp utan tilløp i Sandneshallen. Det blir konkurrert i øvingane lengde utan tilløp, tristeg utan tilløp og høgde utan tilløp. Det er klassar frå og med 13 år og oppover.

Alle som skal delta på stevnet som utøvar, foresatt eller trenar, blir registrert ved hovudinngangen av Else Storhaug fram til kl 1730.

Resultater

 

 

Search