Skip to content

 

Arne Lyngholm Leder arne.lyngholm@icloud.com 90 07 95 39
Odd Johnny Skåden Nestleder (organisasjon) odsk@equinor.com 95 17 68 58
Ørjan Aasmo Nestleder (sportslig) orjan.aasmo@gmail.com 92 22 63 36
Therese Grimstad Styremedlem theresegrimstad@hotmail.com 95 15 67 92
Live Gjesdal Nilsson Styremedlem livegn@lyse.net 90 13 13 10
Geir Eikeland  Styremedlem geir.eikeland@lyse.net  90 77 56 12
Trond Lindanger Styremedlem trondlindanger@hotmail.com 98 23 33 56
Hanne Berit Irgens Utøverrepresentant Hanne_berit94@hotmail.com  99 32 03 64
Stian Sørskår Kasserer stian.sorskar@outlook.com  97 70 97 73
Gunbjørg Herveland Daglig leder gunbjorg.herveland@sandnes-idrettslag.no 91 39 02 11

Henvendelser rettes til: friidrett@sandnes-idrettslag.no

Daglig leder:    Gunbjørg Herveland (Mob: 913 90 211 / gunbjorg.herveland@sandnes-idrettslag.no)

Under finner du hvordan styret er organisert med fordelte ansvarsområder.

Search