skip to Main Content

 

Arne Lyngholm Leder arne.lyngholm@icloud.com 90 07 95 39
Jan Jakob Norheim Første nestleder (organisasjon) jjnorheim@outlook.com 93 48 24 02
Ørjan Aasmo Andre nestleder (sportslig) orjan.aasmo@gmail.com 92 22 63 36
Therese Grimstad Styremedlem theresegrimstad@hotmail.com 95 15 67 92
Live Gjesdal Nilsson Styremedlem livegn@lyse.net  
Geir Eikeland  Styremedlem geir.eikeland@lyse.net  90 77 56 12
Gro Barlaug Styremedlem gro.barlaug@sandnes.kommune.no  99 30 05 61
Hanne Berit Irgens Utøverrepresentant Hanne_berit94@hotmail.com  99 32 03 64
Stian Sørskår Kasserer stian.sorskar@outlook.com  97 70 97 73
Vetle Aarsvoll Svarstad Daglig leder vetle.svarstad@sandnes-idrettslag.no 95 94 37 57

Henvendelser rettes til: friidrett@sandnes-idrettslag.no

Daglig leder:    Vetle Aarsvoll Svarstad (Mob: 95943757 / vetle.svarstad@sandnes-idrettslag.no)

Under finner du hvordan styret er organisert med fordelte ansvarsområder.

Search