Skip to content

Hovedstyret som ble valgt på årsmøtet 28. mars 2022:

Styreleder Rune Christiansen 415 54 905 rune.christiansen@lyse.net
Nestleder Helge Hamre 913 91 573 helge.hamre@lyse.net
Kasserer Kim Richter 945 31 562 kim.richter@lyse.net
Sekretær Ketil Volden 971 67 064 kvolden74@gmail.com
Styremedlem Christine Eikeberg 934 82 052 eikebece@gmail.com
Styremedlem Jorunn Johannesen 414 10 081 jorunn.johannesen@lyse.net
1. Vara Sveinung Svebestad    
Revisor  Credo Revisjon AS    
       
       
Koordinator SI-Hytta Reidar Liland 93 48 87 63 reidar.liland@lyse.no
       
Gruppestyrene: Leder Telefon E-post
Friidrett Håvard Askeland 997 31 179 havard.askeland@gmail.com
Langrenn Arne Erik Bjåstad 991 29 247 arne.bjaastad@lyse.net
Orientering Rune Christiansen 415 54 905 rune.christiansen@lyse.net
Alpint Ketil Joar Lodtz 942 52 930 klodtz@gmail.com
Hovedstyret 2020
Search