skip to Main Content

Meld deg inn i Facebook-gruppe
Nyttig informasjon for utøvarar i laget f.o.m 15 år finner du her.
Generell informasjon for alle i laget finner du her.
I tillegg har enkelte av treningsgruppene eigne FB-grupper.
Send forespurnad om medlemsskap i FB-gruppene.

Melding av overgang
Hvis du har representert et annet lag tidligere må du melde overgang til Sandnes IL. Det er litt forskjellige regler alt etter alder og hvor langt man flytter, m.m. Ta kontakt med sportslig leder, Øystein Paulsen,(oysteinpaulsen77@gmail.com) for å få ordnet dette.

Registrering i MinIdrett
Du melder deg inn i laget via MinIdrett. Følg denne oppskriften her

Lagstøy
Konkurransedrakt og overtrekksdrakt får du kjøpt via Trimtex bestillingsportal, som normalt åpnes to ganger i året: Trimtex.

Lisens
Før du kan konkurrera må du har lisens. Du registrerer deg her.

Treningsavgift
Du vil få tilsendt krav om treningsavgift i fridrettsgruppen via MinIdrett. For sesongen 2018 er denne på 1800 kr.

Medlemsavgift
Du vil få tilsendt krav om medlemsavgift i Sandnes IL (hovedlaget) via MinIdrett. For sesongen 2018 er den satt til 500 kr.

×Close search
Search