skip to Main Content

Meld deg inn i Facebook-gruppe
Nyttig informasjon for utøvarar i laget f.o.m 15 år finner du her.
Generell informasjon for alle i laget finner du her.
I tillegg har enkelte av treningsgruppene eigne FB-grupper, sjekk med trener.

Friidrettsgruppen sin eksterne Facebook side finner du her.

Melding av overgang
Hvis du har representert et annet lag tidligere må du melde overgang til Sandnes IL. Det er litt forskjellige regler alt etter alder og hvor langt man flytter, m.m. Ta kontakt på fridrett@sandnes-idrettslag.no hvis du har spørsmål rundt overgang. Frist for å melde overgang er 31. desember.

Treningsgrupper og retningslinjer

Se oversikt over treningsgrupper og hvilke retningslinjer som gjelder. Struktur/retningslinjer er vedtatt av styret i friidrettsgruppen oktober 2019.

Treningstider

Treningstider og steder for de forskjellige gruppene finner du her.

Registrering i MinIdrett
Du melder deg inn i laget via MinIdrett. Følg denne oppskriften her

Lagstøy
Konkurransedrakt og overtrekksdrakt får du kjøpt via Trimtex bestillingsportal, som normalt åpnes to ganger i året: Trimtex.

Lisens
Før du kan konkurrere må du har lisens. Du registrerer deg her.

Treningsavgift
Du vil få tilsendt krav om treningsavgift i fridrettsgruppen via MinIdrett.  Denne sendes normalt ut i januar. For sesongen 2020 varierer denne fra 600,- til 1800 kr ut fra aktivitetsnivå.

Medlemsavgift
Du vil få tilsendt krav om medlemsavgift i Sandnes IL (hovedlaget), og medlemsavgiften sendes normalt ut i januar. For sesongen 2020 er den satt til 500 kr per år.

 

×Close search
Search