skip to Main Content

Meld deg inn i Facebook-gruppe
Nyttig informasjon for utøvarar i laget f.o.m 15 år finner du her.
Generell informasjon for alle i laget finner du her.
I tillegg har enkelte av treningsgruppene eigne FB-grupper.
Send forespurnad om medlemsskap i FB-gruppene.

Melding av overgang
Hvis du har representert et annet lag tidligere må du melde overgang til Sandnes IL. Det er litt forskjellige regler alt etter alder og hvor langt man flytter, m.m. Ta kontakt med sportslig leder, Are Torsvik, for å få ordnet dette.

Registrering i MinIdrett
Du melder deg inn i laget via MinIdrett. Følg denne oppskriften her

Lagstøy
Konkurransedrakt og overtrekksdrakt får du kjøpt på Löplabbet i Stavanger.

Lisens
Før du kan konkurrera må du har lisens. Du registrerer deg her.

Treningsavgift
Du vil få tilsendt krav om treningsavgift i fridrettsgruppen via MinIdrett. For sesongen 2015 var denne på 1200 kr. Treningsavgift for 2016 er ikke fastsatt ennå.

Medlemsavgift
Du vil få tilsendt krav om medlemsavgift i Sandnes IL (hovedlaget) via MinIdrett. For sesongen 2015 var denne på 500 kr. Medlemsavgift for 2016 er ikke fastsatt ennå.

×Close search
Search