skip to Main Content

Hanatrappene Opp 2022

Vi arrangerer Hanatrappene opp den 17. september!

Dette er et spektakulært trappeløp som passer for alle! Det er totalt 306 trappetrinn som skal forseres opp til utkikkspunktet på Hana. Løypen er 151 meter og stiger 55 høydemeter!
Pris:
10.06 – 31.07: Under 16 år: 100kr. Over 16 år: 150kr
10.08 – 19.09: Under 16 år: 150kr. Over 16 år: 200kr

Aftenbladet er også i år med å arrangerer. Trykk her for å se fjorårets direktesending. 

Årsmøte: Det nye hovedstyret i Sandnes Idrettslag

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt på Sandnes Idrettslags årsmøte den 28. mars 2022. Det nye styret :

 

Funksjon Navn  
Leiar Kenny Rettore Gjenvalg, 1 år
Nestleiar Helge Hamre Ikke på valg
Kasserar Kim Richter Ny, 2 år
Sekretær Ketil Volden Gjenvalg, 2 år
Styremedlem Christine Eikeberg Gjenvalg, 2 år
1 Vara Sveinung Svebestad Gjenvalg, 2 år
2. Vara Åsa Christiansen Gjenvalg, 2 år

 

 

Det er meget bra kontinuitet i styret. Kenny Rettore har vært leder siden 2003. Både Christine Eikeberg, Helge Hamre og Ketil Volden har sittet i flere perioder.  Årsmøtet takket av Joar Bergland, som har vært kasserer siden 2003. Joar har siden 90-tallet hatt en rolle på ledersiden i idrettslaget. Ny kasserer er Kim Richter fra orienteringsgruppa.

Årsmøte, del 2, den 23. mai kl 2000 på Teams

Klikk her for å delta i møtet

Årsmøtet skal bestå av følgende:

Sak 9:

Sak 9.1 Sandnes idrettslags regnskap – Underskrevet årsregnskap 2021 .- Signert av styret og revisor

Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning

Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning –  Kontrollkomite beretning 2021

Sak 9.4 Behandle beretning fra revisor – Revisjonsberetning 2021 – fra Credo

Dokumenter fra Årsmøte, del 1 ble lastet opp 25. april:

https://www.sandnes-idrettslag.no/2022/04/flere-dokumenter-fra-arsmote-del-1-protokoll-signert-arsregnskap-budsjett-for-2022-og-revisors-beretning-i-sandnes-idrettslag/

Hilsen styret i Sandnes idrettslag

v/Kenny Rettore, styreleder

901 99 260

Protokoll fra årsmøte, del 1, i Sandnes Idrettslag

Her følger referat fra fra årsmøtet den 28. mars. Protokoll for årsmøte del 1 i Sandnes Idrettslag 28. mars 2022._

Vi kommer tilbake med dato for del 2 av årsmøtet.

Årsmøte 2 skal bestå av følgende:

Sak 9:   Behandle

Sak 9.1 Sandnes idrettslags regnskap

Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning

Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning

Sak 9.4 Behandle beretning fra revisor

Hovudstyret i Sandnes Idrettslag består frå 28. mars av fylgjande personar :

Leiar:                  Kenny Rettore                   Gjenvalg, 1 år

Nestleiar:            Helge Hamre                      Ikkje på valg

Kasserar:              Kim Richter                      Ny, 2 år

Sekretær:            Ketil Volden                    Gjenvalg, 2 år

Styremedlem :    Christine Eikeberg           Gjenvalg, 2 år

1 Vara:                Sveinung Svebestad       Gjenvalg, 2 år

2. Vara:               Åsa Christiansen             Gjenvalg, 2 år

 

Leder i kontrollutvalget: Arne Thorsen Eie

Medlem i kontrollutvalget: Geir Michaelsen

 

SI-stafetten 1. mai

SI-stafetten arrangeres for 69. gang den 1. mai kl. 13:00! Løypene går i området ved Sandnes stadion med start og mål på stadion. I invitasjonen finner du oversikt over de ulike etappene.

Tidsskjema

Påmelding:
E-post innen fredag 29.april kl 16 til : else.storhaug@lyse.net
Ved for sen påmelding beregnes et gebyr på kr 100 pr lag.
Lagoppstilling leveres skriftlig på vedlagte skjema ved henting av startnummer, senest en time før start. Skjemaet finner dere i invitasjonen.

Klasser:
Klasse 1: Menn senior – 6 etapper
Klasse 2: Kvinner senior – 4 etapper
Klasse 3: Menn veteraner (35 år og eldre) – 6 etapper
Klasse 4: Kvinner veteraner (35 år og eldre) – 4 etapper
Klasse 5: Jenter og gutter 7/8 år – 4 etapper
Klasse 6: Jenter og gutter 9/10år – 4 etapper
Klasse 7: Jenter 11/12 år – 4 etapper
Klasse 8: Gutter 11/12 år – 4 etapper
Klasse 9: Jenter 13/14 år – 4 etapper
Klasse 10: Gutter 13/14 år – 4 etapper
Klasse 11: Jenter 15/16 år – 4 etapper
Klasse 12: Gutter 15/16 år – 4 etapper
Mixlag i hver klasse med to gutter og to jenter på hvert lag.

Premiering:
Medaljer til deltakere på 3 beste lag i hver klasse fra 13år. Vandrepokaler til MS og KS,
Gutter og Jenter 15/16. Premiering til alle i klasse  7-10 og 11/12 år.

Husk årsmøtet i Sandnes Idrettslag mandag 28. mars, kl 19.30 i Radleståvå på Sandnes stadion

Sandnes Idrettslag har årsmøte mandag 28. mars, klokken 19.30. Årsmøtet i Sandnes idrettslag blir avholdes i Radleståvå på Sandnes stadion.

Åpning ved Hovedstyrets leder

Saksliste:

Sak 1:   Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Sak 2:   Velge dirigent

Sak 3:   Velge protokollfører

Sak 4:   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:   Godkjenne forretningsorden

Sak 6:   Godkjenne innkallingen

Sak 7:   Godkjenne saklisten

Sak 8:   Behandle Sandnes idrettslags årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger

Sak 9:   Behandle

Sak 9.1 Sandnes idrettslags regnskap

Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning

Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning

Sak 9.4 Behandle beretning fra revisor

Sak 10: Behandle innkomne forslag og saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent for 2023 og treningsavgift

Sak 12: Vedta Sandnes idrettslags budsjett

Sak 13: Sandnes idrettslags organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

– leder

– kasserer

– styremedlem

– varamedlem

14.2 Kontrollutvalg:

– leder

– medlem

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité Valgkomité (gruppelederne)

14.5Ansvarlig for medlemsregister, politiattester og barneansvarlig

Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Vedlagt følger følgende dokumenter:

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sandnes Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sandnes Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Vi serverer pizza!

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

For styret i Sandnes Idrettslag
Kenny Rettore
Mobil: 901 99 260

Search