skip to Main Content

Parkløpet 2023

Meld deg på Parkløpet 2023.

Parkløpet arrangeres lørdag 1. april. Her har vi tre ulike distanser:

Miniparkløpet – 600m (uten elektronisk tidtaking)
Miniparkløpet – 1,975km
Parkløpet – 7,0km

Løpet går i vakre og lettløpte omgivelser gjennom Sandvedparken til Ganddal med retur. Parken strekker seg 3,5 km langs vassdraget Storånå fra Sandnes sentrum til Stokkelandsvatnet i Ganddal. Underlaget er for det meste grus. Litt asfalt ved endesløyfen i Ganddal.

Priser: 
Miniparkløpet 600m: 50kr
Miniparkløpet 2km: 150kr
Parkløpet 7km: 200kr.

Link til arrangementet:

Parkløpet 2023 | Facebook

Link til påmelding:

https://signup.eqtiming.com/paamelding/parkloepet-2023/g295.35330?event=parklopet

 

COOP Jærcup 3 inne

Torsdag 9.mars går sesongens siste COOP Jærcup. Stevnet startar kl 1700 for 10-14-åringar og 1930 for dei som er frå 15 år og oppover.
Merk at det er lagt inn 100m for utøvarar frå 15 år og eldre.

Utøvarinfo:
Påmelding: Online i iSonen. Frist er søndag 5.mars kl 23:59.
Startnummer: Kun for løp lenger enn 200m. Blir delt ut ved start rett før løpet.
Øvingsprioritet: Viss løpsøving startar når du gjennomfører teknisk øving, forlater du denne til fordel for løp. Du kan fullføra den tekniske øvinga etter at løpet er ferdig.
I link til resultatservice finner du startlister. Kontroller at alt er i orden med påmeldinga di ved å sjekka at du står oppført i startlistene. Viss resultat brukt som grunnlag for seeding av løp ikkje stemmer, kan du gi innspel om dette her.  For andre ting som ikkje stemmer, tar du kontakt med Else Storhaug på mail else.storhaug@lyse.net.
Avmelding: Foregår ved å trykka på søppelbøtta i resultatservice heilt fram til øvingsstart. Du blir ikkje fjerna umiddelbart frå resultatservice. Det holder å trykka ein gong på søppelbøtta for gitt øving.

Tidsskjema 10-14
Tidsskjema 15+
Resultatservice med startlister
Skjema for registrering av resultater mtp seeding
Streaming

Parkering
Husk at det også er mogleg å parkera ved Sandve skole. Markert med raudt nedfor. Denne ligger i kort gangavstand til Sandneshallen.

ÅRSMØTE I SANDNES IDRETTSLAG MANDAG 27. MARS, KL 19.00 I RADLESTÅVÅ PÅ SANDNES STADION! – Alle saksdokumenter, sist oppdatert 24. mars

Sandnes Idrettslag har årsmøte mandag 27. mars, klokken 19.00. Årsmøtet i Sandnes idrettslag blir avholdes i Radleståvå på Sandnes stadion.

Åpning ved Hovedstyrets leder

Saksliste:

Sak 1:   Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Sak 2:   Velge dirigent

Sak 3:   Velge protokollfører

Sak 4:   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:   Godkjenne forretningsorden

Sak 6:   Godkjenne innkallingen

Sak 7:   Godkjenne saklisten

Sak 8:   Behandle Sandnes idrettslags årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger

Sak 9:   Behandle

Sak 9.1 Sandnes idrettslags regnskap

Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning

Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning

Sak 9.4 Behandle beretning fra revisor

Sak 10: Behandle innkomne forslag og saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent for 2024 og treningsavgift

Sak 12: Vedta Sandnes idrettslags budsjett

Sak 13: Sandnes idrettslags organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

– leder

– nestleder

14.2 Kontrollutvalg:

– leder

– medlem

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité (gruppelederne)

14.5Ansvarlig for medlemsregister, politiattester og barneansvarlig

Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Vedlagt følger følgende dokumenter:

 

ÅRSMELDING FOR SANDNES IDRETTSLAG FOR 2022

Organisasjonsplan Sandnes Idrettslag – 2023 – utkast til årsmøtet 2023

Revisjonsberetning fra Credo Revisjon – utkast til årsmøtet

Årsregnskap – Sandnes Idrettslag 2022 – EL Signertpdf

Kontrollutvalgets beretning

Budsjett Hovedstyret 2023

Budsjett 2023 – Alpint

Budsjett 2023 – Friidrett

Budsjett 2023 – Orientering

Langrenn – Budsjett 2023 og Regnskap 2022, versjon 17 mars, til årsmøte 22 mars

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sandnes Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sandnes Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Vi serverer pizza!

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

For styret i Sandnes Idrettslag
Kenny Rettore
Mobil: 901 99 260

KM Rogaland inne 2023

Laurdag 25.februar kl 1100 er det klart for årets KM Rogaland inne i Sandneshallen. Mesterskapet er for utøvarar frå 11 år og oppover.

Påmelding
Foregår i iSonen med påmeldingsfrist mandag 20.februar kl 23: https://isonen.no/event/cla5m63c2136532811atycusro0c
Avmelding kan ikkje utførast i iSonen etter at påmeldingsfristen har gått ut. Les meir om koss du melder deg av etter at påmeldingsfristen har gått ut under «Opprop».
Stafettlag kan meldast på til stevnekontoret, på eige skjema, fram til ein time før start.
Aktuelle klassar og stafettøvingar her er:

  • G11/12,  J11/12: Donald-stafett (4x60m shuttle)
  • G13/14, J13/14, MS og KS: 4x200m stafett.

Opprop
Det er IKKJE avkryssing på arrangementet. Istadenfor melder du frå viss du IKKJE ønsker å stille i ei gitt øving. Dette foregår ved at du trykker på søppelbøtteikonet i startlistene på nett ved siden av navnet du ønsker å melde av. Muligheten til denne formen for elektronisk avmelding er tilgjengelig fram til øvingsstart. Når du veit at du ikkje stiller, kan det vera lurt å melde seg av på denne måten med ein gong. Du kan bruka både PC og mobiltelefon.
Alternativt kan du melda deg av ved å senda SMS til tlfnr 98233356. Husk øving og namn.
Det blir fakturert dobbel startkontingent for utøvarar som ikkje melder frå at dei ikkje stiller i forkant av aktuell øving.
Me vil oppmoda oppmenn, trenarar, leiarar og foreldre om å informera utøvarane sine om dette.

Superfinalar
Det vil bli gjennomført superfinalar for klassane fom 15 år på 60m. Superfinalane blir ikkje premiert, kun foregåande løp i påmeldt klasse. Viss det er fleire enn åtte som deltar i ein gitt klasse, vil det bli satt opp seada heat der tider er gjeldande i medaljekampen.
Deltakarar som ikkje ønsker å løpa superfinale melder frå om dette til startordnar før sin første 60m.
For klassar yngre enn 15 år blir det satt opp seeda heat, der tider avgjer medaljefordeling.

Startnummer
Startnummer blir brukt under stevnet i alle øvingar for alle klassar. Dette blir delt ut enkeltvis på stevnekontoret. Individuelt startnummer blir også brukt på stafettar søndag. Dvs. det blir ikkje delt ut eigne startnummer for stafett.

Piggsko
Det er ingen særkrav til bruk av piggar på friidrettsflatene i Sandneshallen. Det betyr at det er tillatt med opp til 9mm spisse piggar på friidrettsflatene. Merk at høgde kan foregå med tilløp på fleirbruksområdet der det kun er tillatt med opp til 9mm butte piggar.

Tidsskjema og resultatservice
Tidsskjema
Resultatservice/startlister
Streaming

Me vil oppmoda om at alle ser over startlistene at de er påmeldte der de forventer det. Gi beskjed til else.storhaug@lyse.net viss de ser noko som ikkje stemmer.

COOP Jærcup 2 inne

Tirsdag 14.februar er det klart for Jærcup 2 inne i Sandneshallen. Stevnet startar kl 1700 for 10-14-åringar og 1930 for dei som er frå 15 år og oppover.

Praktisk informasjon:
Parkering: Bruk P-plassen utenfor Sandneshallen. Hvis denne blir full, bruk P-plass utenfor Sandve barneskole (til venstre i rundkjøringen ved Sandneshallen).

Utøvarinfo:
Påmelding: Online i iSonen. Frist er fredag 10.februar kl 23:59.
Startnummer: Kun for løp lenger enn 200m. Blir delt ut ved start rett før løpet.
Øvingsprioritet: Viss løpsøving startar når du gjennomfører teknisk øving, forlater du denne til fordel for løp. Du kan fullføra den tekniske øvinga etter at løpet er ferdig.
Avmelding: Foregår ved å trykka på søppelbøtta i resultatservice heilt fram til øvingsstart.

I link til resultatservice finner du startlister. Kontroller at alt er i orden med påmeldinga di ved å sjekka at du står oppført i startlistene. Viss det er ting som ikkje stemmer, tar du kontakt med Else Storhaug på mail else.storhaug@lyse.net.

Tidsskjema 10-14

Tidsskjema 15+

Resultatservice

COOP Jærcup 1 inne

 

Tirsdag 17.januar er det klart for årets første Jærcup inne. Stevnet startar kl 1700 for 10-14-åringar og 1930 for dei som er frå 15 år og oppover.

Praktisk informasjon:
Parkering: Bruk P-plassen utenfor Sandneshallen. Hvis denne blir full, bruk P-plass utenfor Sandve barneskole (til venstre i rundkjøringen ved Sandneshallen).

Utøvarinfo:
Påmelding: Online i iSonen.
Startnummer: Kun for løp lenger enn 200m. Blir delt ut ved start rett før løpet.
Øvingsprioritet: Viss løpsøving startar når du gjennomfører teknisk øving, forlater du denne til fordel for løp. Du kan fullføra den tekniske øvinga etter at løpet er ferdig.
Avmelding på arrangementsdagen: Foregår ved å trykka på søppelbøtta i resultatservice.
I link til resultatservice finner du startlister. Kontroller at alt er i orden med påmeldinga di ved å sjekka at du står oppført i startlistene. Viss det er ting som ikkje stemmer, tar du kontakt med Else Storhaug på mail else.storhaug@lyse.net.

Tidsskjema 10-14

Tidsskjema 15+

Resultatservice og startlister

 

Velkommen!

Nye utøvere i 2023

Sandnes IL friidrett ønsker følgende utøvere og trenere velkommen til laget i 2023:

Sindre Fidje Andersen (03)
Ane Bakstad Andreassen (05)
Thea Bjorland (05)
Therese Bjorland (05)
Thea Dessingué (04)
Ingrid Heiberg-Andersen Engevik (05)
Tomine Hansen (06)
Lillian Hatløy (05)
Anna Theodora Helgesen (07)
Kaisa Hjelle (04)
Emelia Hult-Tjore (04)
Nora Sofie Figved Kvanvik (06)
Freya Mjølsnes (03)
Atle Nordbotten (trener)
Gerd Lise Nordbotten (trener)
Andreas Penne Nygård (82)
Julie Lende Sandve (06)
Ida Tjørsvaag (89)
Vera Larsen Varhaug (05)
Sunniva Langseth Wikre (05)

Lykke til med sesongen til alle våre utøvere.

Hele overgangslisten finner du hos friidrett.no.

Mosjonsløp 2023

Sandnes IL friidrett arrangerer seks mosjonsløp i 2023. Her vil vi presentere de ulike løpene:

Parkløpet arrangeres lørdag 1. april. Her har vi tre ulike distanser:

Miniparkløpet – 600m (uten elektronisk tidtaking)
Miniparkløpet – 1,975km
Parkløpet – 7,0km

Løpet går i vakre og lettløpte omgivelser gjennom Sandvedparken til Ganddal med retur. Parken strekker seg 3,5 km langs vassdraget Storånå fra Sandnes sentrum til Stokkelandsvatnet i Ganddal. Underlaget er for det meste grus. Litt asfalt ved endesløyfen i Ganddal.

Priser: 
Miniparkløpet 600m: 50kr
Miniparkløpet 2km: 100kr til og med 28. februar. Deretter 150kr til 1. april
Parkløpet 7km: 150kr til og med 28. februar. Deretter 200kr frem til 1. april

Påmelding gjøres her.
Facebookarrangement finner du her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandnesløpet, vårt største mosjonsløp, arrangeres lørdag 6. mai. Her har påmeldingen vært åpen siden i fjor, og responsen har så langt vært svært god. På Sandnesløpet har vi følgende distanser:

Barneløp 200m (uten elektronisk tidtaking)
Barneløp 400m (uten elektronisk tidtaking)
5 km
10 km
Halvmaraton

Alle distansene har start og mål på Sandnes stadion. Her vil det også være aktiviteter for de yngste når de er ferdige med sine distanser.

Priser: 
– 5km, 10km og Halvmaraton: 300kr frem til 01.03. Deretter 350kr frem til 06.04. Deretter 400kr frem til 06.05.
– Barneløpet er gratis! 

Påmelding gjøres her
Facebooksiden til Sandnesløpet
Facebookarrangement

Kan være et bilde av en eller flere personer og folk som står

 

Arborettrimmen har i 2023 tre løp. Disse arrangeres 11. november, 25. november og 2. desember.

Løpet arrangeres i flotte omgivelser i Arboret Rogaland. Her har vi følgende distanser:
Minitrim ca. 700m (uten elektronisk tidtaking)
2,7 km (en runde)
5,4 km (to runder)
8,1 km (tre runder)

Priser: 
Minitrim: 50 kr
2.7km, 5.4km og 8.1km: 150kr frem til 01.11. Deretter 200kr frem til 11.11.

Man kan også melde seg på alle tre løpene. Da vil totalprisen bli kr. 400kr frem til 01.11. Deretter blir prisen 500kr frem til 11.11.

Påmelding: 
Arborettrimmen 1
Arborettrimmen 2
Arborettrimmen 3

 

Hanatrappene opp er planlagt også i 2023. Her kommer vi tilbake med dato og mer informasjon! Løpet blir mest sannsynlig i august/september 2023. 

Hanatrappene opp er som navnet tilsier et ekte trappeløp der trappene er i betong. Hanatrappene er et kulturminne fra 1952 med 306 trappetrinn opp til Hanafedle. Trappen ligger i krysset Skippergata/Skoleveien i Sandnes og noen hevder at det er verdens lengste betongtrapp. Totalt er løpet 151 lengdemeter og 55 høydemeter.

Mer informasjon kommer!

Heder til flere utøvere fra Sandnes idrettslag

Sandnes idrettslag var som alltid sterkt representert under ordførerens nyttårsmottakelse i Sandnes Rådhus.  Her er de som ble hedret:

Langrenn:

Mari Folkvord
1. plass VM U23 stafett

Friidrett:

Jakob Ingebrigtsen
1. plass VM 5000
2. plass VM 1500
2. plass VM innendørs 1500
1. plass EM 1500
1. plass EM 5000
1. plass EM terrengløp
Sofie Østebø Jansen
1. plass NM para 1500
Jonas Fjordholm
1. plass NM 4×100 junior
Alexander Skrede
1. plass NM 4×100 junior
Sondre Aasmo
1. plass NM 4×100 junior
Eskild Hillesund
1. plass NM 4×100 junior
Gaute Aasmo
1. plass NM mangekamp junior
Elsie Seger
1. plass NM 4×100 junior
Nora Haugen
1. plass NM 4×100 junior
Elise Eikeland
1. plass NM 4×100 junior
Selma Ims
1. plass NM 4×100 junior
Inga Rabben Reimers
1. plass NM spyd junior
Frew Zenebe Brkineh
1. plass NM halvmaraton

Search