Skip to content

Telenorkarusellen kommer til Sirdal Skisenter

Sammen med Jæren Alpinklubb og Skiforeningen i Stavanger arrangerer vi Telenorkarusell for alle barn i Huldreheimen nå kommende lørdag 24.02.2024. Dette er årets første Telenorkarusell og vi håper å se mange små alpinister i bakken.

Telenorkarusellen som er et samarbeid mellom Telenor og Norges Skiforbund skal sette skiglede til små barn i fokus. Målsettingen er å vise frem ulike skiidretter og la barna få prøve seg. Sammen skal vi skape skiglede med et håp om også å rekruttere noen nye medlemmer til klubbene.

På lørdag skal vi som alltid fokusere på leken og skigleden. Det blir barneskirenn med gratis påmelding i bakken. Det blir satt opp en enkel slalåmløype som står klar fra klokken 11:00, der alle barn skal få renne så mye de orker frem til rennstart klokken 13:00. Da kjører vi renn akkurat som på «skikkelig», men uten tidtaking. Barna får da kjenne litt på hvordan det er å få «eie» løypen som om den er bare sin. Det blir speaker, og om vi er heldige, masse foreldre som heier ungene frem. Og best av alt! ingen tidtaking og ingen rangering. På lørdag er alle vinnere og en liten premie blir det også.

I Sirdal Skisenter er vi tre alpinklubber som trener side om side. Sammen representerer vi Stavanger, Sandnes og hele Jæren og tilbyr aktivitet for barn og ungdom i alle aldre. Noen av våre yngste alpinister har vært med fra de var i toårs alderen. I sentrum av all vår aktivitet står skigleden og det sosiale. Alpint er en idrett der barna lærer å være ute, være i fysisk aktivitet og ikke minst være sosiale på tvers av kjønn og aldersgrupper. Her i Sirdal er vi alle på samme lag! Så ikke nøl, kom å bli med på Telenorkarusellen i Huldreheimen nå på lørdag.

Stangeland, hovedsponsor for Alpintgruppen

Stangeland og Alpintgruppen i Sandnes Idrettslag har sammen signert en ny fireårig sponsoravtale. Avtalen er resultat av et tett samarbeid gjennom en årrekke og er med på å sikre fundamentet til vår aktivitet i Sirdalen. Stangeland går inn som Alpintgruppens Hovedsponsor.

Samarbeidet mellom Alpintgruppen og Stangeland går mange år tilbake og har utviklet seg til mye mer en bare et rent sponsorsamarbeid. Sammen har vi utviklet TS-dagen som er et av de virkelig store høydepunktene gjennom vintersesongen i Sirdalen. Som en del av avtalen binder Alpintgruppen seg til å arrangere skidag for Stangeland Maskin sine ansatte og deres familier. Dette er en barn- og familiedag der ansatte og deres barn får «all-inclusiv» i skibakken med alt fra matservering, skiskole, storslalåmrenn og akebakke til masse moro i bakken. Sist år arrangerte vi TS-dagen med over 500 påmeldte deltagere.

Signeringsbilde, Thorbjørn Erland, oppmann i alpintgruppen og Geir Arne Løland, kommunikasjonsrådgiver hos Stangeland Maskin ved inngåelse av ny sponsoravtale.

Vi kan ikke unngå å nevne hvor viktig samfundsbidraget som Stangeland går inn med er for den alpine aktiviteten i idrettslaget. Gjennom sponsoravtalen og TS-dagen er Stangeland med på å sikre den lokale aktiviteten, der inntektene går 100% tilbake til medlemmene i form av støtteordninger for innkjøp av sesongkort, deltagelse på renn og treningssamlinger. På denne måten sikrer vi at kostnadene knyttet til vår aktivitet i alpintgruppen blir så lave som mulig for våre aktive barn og unge. Alpint er på folkemunne kjent for å være en relativt dyr idrett. Men med det fantastiske samarbeidet som er mellom Stangeland og Sandnes IL Alpint klarer vi å holde kostnadene for enkeltmedlemmene nede på et nivå der vi sikrer stor aktivitet i vårt lokale skisenter gjennom vinteren. Uten dette sponsorbidraget er vi redd for at mange barn ikke hadde fått den samme muligheten til å delta på våre aktiviteter. Dermed er dette også et viktig bidrag for sikre samhold og hindre utenforskap blant barn og unge i regionen.

Bærer TS-logoen med stolthet

U14 jentene strålte i sine nye renndresser. f.v. Oline Andersen Vagle, Rikke Hegdal og Atina Søraunet

Gjennom TS-dagen har også utøverne og deres foreldre fått et nært forhold til vår hovedsponsor. Dette er en dag som utøvere i alle aldersgrupper gleder seg til. Det er en dag der de får «skinne» som skiinstruktører og representanter for sin idrett. Det har blitt en dugnad der alle i klubben deltar og på den måten også blitt et viktig miljøskapende arrangement som streker seg langt utover Stangeland som bedrift og deres familier. Gjennom denne dugnaden har utøverne lært hvor viktig det er med godt samarbeid mellom klubben og våre sponsorer og de bærer stangelandlogoen med stolthet. Noe som tydelig gjenspeilet seg under årets kretsmesterskap der Sandnes IL var største klubb med over et tjuetalls startende utøvere som stilte i vår nye renndress som selvfølgelig er farget i Stangeland sine farger og med TS-logo på brystet.

Viveke Hestnes i full fart under lørdagens KM i Storslalåm i Ålsheia
Sandnes IL tilbyr alpint for barn i alle aldre. Her en av de yngste utøverne under årets KM i Ålsheia

Sandnes Idrettslag har årsmøte mandag 20. mars, klokken 19.00

Sandnes Idrettslag har årsmøte onsdag 20. mars, klokken 19.00. Årsmøtet i Sandnes idrettslag blir avholdes i Radleståvå på Sandnes stadion.

Åpning ved Hovedstyrets leder

Saksliste:

Sak 1:   Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Sak 2:   Velge dirigent

Sak 3:   Velge protokollfører

Sak 4:   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:   Godkjenne forretningsorden

Sak 6:   Godkjenne innkallingen

Sak 7:   Godkjenne saklisten

Sak 8:   Behandle Sandnes idrettslags årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger

Sak 9:   Behandle

Sak 9.1 Sandnes idrettslags regnskap

Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning

Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning

Sak 9.4 Behandle beretning fra revisor

Sak 10: Behandle innkomne forslag og saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent for 2025 og treningsavgift

Sak 12: Vedta Sandnes idrettslags budsjett

Sak 13: Sandnes idrettslags organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

– leder

 • Kasserer
 • Sekretær
 • styremedlem

14.2 Kontrollutvalg:

– leder

– medlem

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité (gruppelederne)

14.5Ansvarlig for medlemsregister, politiattester og barneansvarlig

Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Vedlagt følger følgende dokumenter:

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sandnes Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sandnes Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Vi serverer pizza!

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

For styret i Sandnes Idrettslag
Kenny Rettore
Mobil: 901 99 260

 

Årsmøte i Sandnes Idrettslag Friidrett 2024

Styret i friidrettsgruppen innkaller herved til årsmøte i Sandnes IL friidrett.

Årsmøtet avholdes tirsdag 19.mars kl 19.30, i Radlastua på Sandnes stadion.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, sendes styret via daglig leder senest 28. februar. Dette gjøres via epost: gunbjorg.herveland@sandnes-idrettslag.no

Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://www.sandnes-idrettslag.no/

SI-F årsmøte og forretningsorden-2024

AGENDA:

 1. Velkommen / introduksjon til møte og anbefalte retningslinjer
  1. Valg av ordstyrer / assistent
  2. Tellekorps
  3. Forretningsorden
  4. Innkalling til Årsmøtet ->godkjennes
  5. Saksliste -> godkjennes
  6. Valg av referent
  7. Valg av medlem til å undertegne protokollen
  8. Presentasjon av kandidater til valgene
 2. Styrets beretning
  a. Kort gjennomgang av de viktigste sakene / begivenhetene i SI-F gjennom året 2023-> informasjon
  b. Sportslig status / høydepunkter gjennom året 2023-> informasjon
 3.  NM Junior og Hoved NM
  a. Kort gjennomgang av nylig gjennomført NM Junior og planer for Hoved NM->      informasjon
 4. Regnskap og budsjett
  a. Regnskap for 2023 -> godkjennes
  b. Budsjett for 2024 -> godkjennes
  c. Styrets arbeid gjennom 2023 for reduksjon av lagets utgifter-> informasjon
  d. Ansvarsfrihet for Styret -> godkjennes
 5. Innmeldte saker fra SI-F medlemmer
 6. Valg av nye Styremedlemmer
  a. Styremedlemmer på valg | nye kandidater | valgkomiteens innstilling.
 7. Avslutning/ Oppsummering
  a. Gjennomgang av aktuelle aksjoner.
  b. Takk til alle fremmøtte medlemmer.

Årsrapporten vil bli lagt ut på https://www.sandnes-idrettslag.no/

 

 

COOP Jærcup inne

Torsdag 18.Januar er det klart for Jærcup inne. Stevnet startar kl 1700 for 10-14-åringar og 1915 for dei som er frå 15 år og oppover.

Parkering:
Bruk P-plassen utenfor Sandneshallen. Hvis denne blir full, bruk P-plass utenfor Sandve barneskole (til venstre i rundkjøringen ved Sandneshallen).

Utøvarinfo:
Startnummer: Kun for løp lenger enn 200m. Blir delt ut ved start rett før løpet.
Øvingsprioritet: Viss løpsøving startar når du gjennomfører teknisk øving, forlater du denne til fordel for løp. Du kan fullføra den tekniske øvinga etter at løpet er ferdig.
Etterpåmelding på arrangementsdagen: Møt ved aktuell øving 15min før start og spør startordnar/øvingsleiar om du kan bli med. For tekniske øvingar går dette stort sett greitt. På løp kan det vera vanskelegare å få til, men det hjelper viss du allereie er forhåndspåmeldt i annan øving i stevnet.
Avmelding på arrangementsdagen: Foregår ved å trykka på søppelbøtta i resultatservice.
Under vil det snart komma link til tidsskjema, startlister og resultatservice. Kontroller at alt er i orden med påmeldinga di ved å sjekka at du står oppført i startlistene. Viss det er ting som ikkje stemmer, tar du kontakt med Sølvi Rabben på mail solvi.rabben@icloud.com.

Tidsskjema 10-14

Tidsskjema 15+

Startlister og resultatservice

 

Velkommen!

Kjære venner av Sandnes Idrettslag – Friidrett

Desember er godt i gang og julehøytiden nærmer seg og denne tiden er ofte en tid for refleksjoner og takknemlighet. Jeg vil si at vi er svært privilegerte i Sandnes Idrettslag, først og fremst av hensyn til menneskene i tilknytning til laget.
Vi har i dag 700 medlemmer i laget i aldrene 6-93 år og med store barnegrupper på hvert alderstrinn med opptil 50 barn i hvert kull.
I løpet av august inviterte vi ca. 160 nye barn til klubben da vi avviklet all form for ventelister. Det er svært viktig å være et lag slik at alle som har lyst å drive friidrett får lov til dette uansett nivå.

Vi har veldig god aktivitet i ungdomsgruppen, både blant de som satser tungt på idretten, og de som først og fremst ønsker å ta del i et sosialt miljø hvor en ikke har konkurransefaktoren tilstede.

Medaljedrysset har vært markant både i UM, NM Junior og de øvrige av årets nasjonale mesterskap. Våre juniorer har representert Norge under flere Nordiske Mesterskap og landskamper. I 2024 har vi seks utøvere som er en del av Juniorlandslaget.

Mosjonsgruppen holder stand med mange aktive, og verdenseliten er representert som aldri før. Av store høydepunkter må vi nevne Jakob Ingebrigtsen sitt fantastiske gull i VM på 5000m, samt sølv på 1500m. I tillegg har han satt to verdensrekorder og flere europarekorder denne sesongen.

100 mennesker i tilknytning til laget vårt satt på tribunen under Bislett Games da Narve Gilje Nordås løp under den magiske 3.30 grensen på 1500m og ble den andre nordmannen gjennom tidene til å klare denne bragden. Han fikk også en særdeles velfortjent bronse på 1500m under VM.

Vi venter spent på NM, EM og OL neste år for å se hva de klarer å oppnå der.

 

Vi satser som vanlig tungt på arrangement. En kan vel si at NM Junior med rekorddeltagelse i august var et høydepunkt i 2023. Mange flotte idrettsutøvere fra fjern og nær, fant veien til Sandnes stadion. Vi fikk overvære mange store og små idrettsprestasjoner og mye idrettsglede. Mange tusen dugnadstimer ble lagt ned her fra våre fantastiske frivillige, dommere og funksjonær. Dette i tillegg til et flott arbeid fra Hovedkomiteen og Konkurransekomiteen.

I tillegg til våre utallige banestevner, arrangerer vi også mosjonsløp som eksempelvis Sandnesløpet og Tinestafetten. Begge med ny deltakerrekord i år.

På kalenderen for 2024 står det to Norgesmesterskap i Sandnes. Først varmer vi opp med innendørs UM 8-10 mars, før det braker løst med hoved NM i Friidrett 27-29 juni. Vi gleder oss voldsomt til dette. Det er en stor glede å se tribunene fylles opp av feststemte familier og idrettsinteresserte. Vår nasjons fremadstormende friidrettsutøvere skal entre stadion, noen av dem blant de aller fremste i verden. Alt dette sendes i beste sendetid på NRK. Flere hundre frivillige er i sving til enhver tid. Alle sammen med et felles mål om å lage det beste mesterskapet noen gang. En kjenner allerede på både stolthet, spenning og nervøsitet et halvt år før flaggene heises til topps på Sandnes Stadion.

Ingenting av dette vil le vært mulig uten den imponerende innsatsen som blir lagt ned i laget på alle nivåer. Trenere stiller trofast opp på ettermiddager, kvelder, helger og på reiser for å sørge for at alle våre utøvere får den beste oppfølging til enhver tid.
Våre frivillige stiller opp uansett vær på alle våre stevner.  Styret, komiteer og oppmenn gjør en fantastisk jobb for å administrere og legge til rette for all aktivitet i laget.

Til slutt vil jeg rette en ekstra takk til Sandnes kommune som legger så godt til rette for friidrett og mesterskap i Sandnes og våre kjære samarbeidspartnere og sponsorer. For hva skulle vi vel ha gjort uten dere? Dere er med på å danne et økonomisk grunnlag for aktivitet og bredde.
I tillegg til å bidra økonomisk, med produkter eller kompetanse, viser dere også et engasjement og en genuin interesse. Sammen med dere danner vi et flott fellesskap. Vi setter dere alle svært høyt og håper på et fortsatt godt samarbeid i årene som kommer.

 

Med dette vil vi ønske dere en fin førjulstid og en flott julefeiring sammen med deres familier og venner. Vi ser frem til et nytt år i sammen i 2024.

Riktig god jul og godt nytt år!

 

Med vennlig hilsen

Gunbjørg Herveland

Daglig leder.

 

 

 

 

 

Gave fra Ildskjelfondet i Sparebanken Vest til nye klubbdresser

Sandnes IL Alpint fikk i 2022 tildelt gave på kr 50 000 forbeholdt nye renndresser. Disse er nå klare og ble første gang vist frem under kretssamlingen på Haukeli nå i desember. Ildskjelfondet er et gavefond finansiert gjennom Sparebankstiftelsen av overskuddet fra Sparebanken Vest. Midlene er forbeholdt lag, organisasjoner og kulturtiltak som finner sted på Vestlandet som skaper aktivitet, glede, engasjement, inkludering og hindrer utenforskap blant barn og unge.

I Sandnes IL Alpint har vi tatt Aksel Lund Svindal på ordet når han beskriver alpint som en lagidrett. Det er hundrede prosent «spot on» når han omtaler «alpint som en lagidrett bortsett fra de to minuttene vi konkurrerer». I alle de tradisjonelle lagidrettene er det en selvfølge at barna som deltar får utdelt en drakt når de skal spille kamp. I alpint er dette overhode ingen selvfølge og våre dresser kommer med en stor kostnad for enkeltmedlemmet. Med gaven fra Ildskjelfondet har vi fått muligheten til design, produksjon og utlån av renndresser til våre utøvere. Medlemmene kan bytte disse innbyrdes etter hvert som barna vokser og på denne måten reduserer vi utstyrspresset og reduserer kostnadsbelastningen på enkeltmedlemmene. Samtidig håper vi å senke terskelen for å delta i alpint, noe som vi igjen håper kan være med å stimulere til videre rekruttering.

Alpintgruppen i Sandnes Idrettslag er svært takknemlig for gaven som vi mottok i 2022 fra Ildskjelfondet og Sparebanken Vest. Med disse midlene har vi som nevnt kunnet designe vår egen lagdrakt og vi har fått produsert hele 16 dresser som nå er på utlån til mange av våre aktive barn og unge. Samtidig som dette er med på å skape en sterkere lagfølelse og tilknytning til klubben. Blir det også en drakt der vi kan profilere våre sponsorer. Vår filosofi er at alt av midler som kommer inn i form av sponsor og dugnad skal gå tilbake til våre aktive medlemmer i form av ulike støtteordninger. Derfor er det å kunne tilby et produkt til sponsorene viktig for å få de med på laget og dermed støtte utviklingen av klubbens utøvere. Det å ha en lagdrakt er et viktig element i dette arbeidet. Og dermed kan man si at gaven fra Ildskjelfondet er med på å styrke klubbens videre arbeid ut over prosjektet knyttet til selve renndressen.

Fra midlene tildelt fra Ildskjelfondet fikk vi mulighet til å kjøpe inn 16 dresser. Men arbeidet med renndressene fortsetter. Vi har fremdeles ikke nokk dresser til alle og målet er å over tid kunne bestille inn og ha minimum 45 dresser i sirkulasjon blant utøverne. Derfor kommer klubben til å søke ytterligere midler i ulike gavefond fremover for å få fullført prosjektet.

Utøvere fra Sandnes som er tatt ut til landslaget i friidrett 2024

Hele 10 utøvere fra Sandnes Idrettslag Friidrett er tatt ut til Landslaget for 2024.
Gratulerer og lykke til kommende sesong!
Fordelingen er følgende, med trenere i parentes.

Seniorlandslaget 2024
OL-Lag:
Jakob Asserson Ingebrigtsen (selv)
Narve Gilje Nordås ( Gjert Ingebrigtsen)
EM-Lag:
Filip Mangen Ingebrigtsen. (selv)

Henrik Børkja Ingebrigtsen. (selv)

U23 Landslaget 2024
Benjamin Storm Rettore (Henrik Ingebrigtsen) -mellom- og langdistanse
Jonas Skåden (Richard og Anne Brit Sandberg)- sprint/ hekk

Nora Haugen (Anne Brit Sandberg) (USA)- sprint/ hekk

Juniorlandslaget U20, 2024
Selma Ims (Richard og Anne Brit Sandberg)- sprint/ hekk
Alexander Skrede (Trond Lindanger)- sprint/ hekk

Inga Rabben Reimers (Sølvi Rabben)- Spyd

Hele uttaket kan du se her:
Fotograf: Geir Eikeskog
Kan være et bilde av 1 person, friidrett og tekst
Kan være et bilde av 1 person, friidrett og tekst som sier 'TRIMTEX'J
Kan være et bilde av 1 person, friidrett og tekst som sier 'J XXTRA FXTRA TRIMTEX Sparebanken Vest'Kan være et bilde av 1 person og tekst som sier 'Fatia Lyse timeanddate.c com @SANDNESHAVN HAVN SANDNES darhus EXTRA " Sparebanken Vest Hotels TRIMTEX SANDN'
Kan være et bilde av 1 person, friidrett og tekst

Velkommen til åpning av Jakobløypa

Torsdag 12. oktober kl 17.30 blir det åpning av Jakobløypa.
Jakob Ingebrigtsen (og treningsgruppa hans) og ordfører Stanley Wirak stiller sammen med leder i Sandens idrettslag, æresmedlemmer og andre involverte samarbeidspartnere på åpningsseremonien.

 Under OL i Tokyo i 2021 løp Jakob inn til et historisk OL gull på 1500m. Tiden ble 3.28. 32 og ny olympisk rekord. Sandnes kommune ønsket da å gi en gave for å hedre det olympiske gullet.

Gaven fra Sandnes kommune sammen med gave fra Sandnes Sparebank og Sparebank Vest, realiserte Jakobløypen med paviljong, lys og lyshare. Bjelland og Uniqa bidro som gode samarbeidspartnere i prosjektet.

Det blir enkel bevertning. Finn frem SI-jakken og møt opp til åpningen!

Etter åpningen blir det også en liten overraskelse.

Håper og se så mange som mulig.
Hjertelig velkommen til alle venner av Sandnes Idrettslag!

Search