skip to Main Content

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Sandnes Idrettslag blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd idrettslagets representant:
Geir Eikeskog
e-post: geir.eikeskog@sandnes-idrettslag.no
telefon: 90667393

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

  1. Den som søker sender selv inn søknad til politiet. Dette gjøres normalt digitalt via «MinId» e.l. https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ . Benytt malen under.
  2. Politiet sender attesten til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
  3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til idrettslagets representant (sendes til politiattestansvarlig)
  4. Sandnes Idrettslag skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
  5. Politiattestansvarlig følger opp attester som utgår (varighet 3 år), med å sende påminnelse via gruppeleder.

Mal_for_bekreftelse_politiattest SandnesIL_2020

www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Sandnes Idrettslag

×Close search
Search