Skip to content

De fleste idrettslag har vel en eller annen pris/belønning til medlemmer som har gjort noe utenom det vanlige, enten på det administrative eller sportslige plan. SI var tidlig ute med slike tanker. Allerede i den første årsmeldingen finner vi bl.a. SI-Bragden som en av mange arbeidsoppgaver for det nye styret. 2 år sener ble det lagt frem forslag til SI-Bragden. Den første prisen var en trefigur av en diskoskaster, senere ble dette gjort om til et kopperrelieff. Statuttene for SI-Bragden ble revidert i 1975, og nå skulle det utarbeides en innstilling av en komite med 3 personer som alle tidligere hadde mottatt bragden. SI-Bragden ble første gang utdelt i 1951. SI-Bragden tildeles lagsmedlemmer som ved spesiell stor innsats for laget enten idrettslig, administrativt eller begge deler har gjort seg fortjent til den.

Følgende har motatt SI-Bragden:

1951 2004
Olav Rostrup Kenny Rettore
Harry Grayston Stein Arne Olsen
Georg Sunde
Birger Dahle 2006
Kjell Rostrup Lars Myklebost
Håvard Espedal
1952 Torleiv Hølland
Sigurd Sirevåg Bjørnar Ustad Kristensen
Torolf Sunde Inge Akerjordet
Gro Barlaug
1953 Eirik Borgersen
Victor Gjerdevik Tore Sætre
Ove Lindekleiv
1954 Roald G. Bergsaker
Gunnar Ersdal Thor Inge Bollestad
Peder Øvereng
1956 Karl Flateland
John Axel Granberg Ove Vikse
Birger Rostrup
2010
1961 Henrik Ingebrigtsen
Einar Mathisen Eric Toogood
1966 2013
Alf Hansen Arne Oftedal
Reidar Magne Liland
1971 Arvid Nedrebø
Øivind Dale Else Storhaug
Odd Grøtteland Trond Lindanger
Eystein Enoksen Joar Bergland
Ola Sægrov
2016:
1976 Gjert Ingebrigtsen
Randulf Sirevåg Filip Ingebrigtsen
Kristian Bøe Jr.
Olav Dag Borgresen 2017:
Martin Sondresen Arild Netland
Hans Emil Frøyland Jens Storhaug
Magnar Steinnes Trygve Nevland
John Mork
1981 Kim Richter
Are Vaage  Rolf Frøyland
Bjørg Sunde Gunnar Malmin
Alfred Klungtveit Arne Thorsen-Eie
Bjarne Stangeland
Øyvind Steen 2019:
Hanne Keth Qvale Jakob Ingebrigtsen
Anne Brit Skjæveland
2022: 
1986 Jorunn Johannesen
Torfinn Espedal
Jan Fosse
Jan P. Jansen  
Roald Johansen
Tone Svarstad
Johannes Vikse
1996
Gudmund Buøen
Svein Hagen
Ingemund Hompland
Kjell Dahle
Kari Myre
Leif Emil Egeland
Kjell Inge Skjeldal
Gunnar Furland
Sverre Vasvik
Tom Furland  
Øyvind Røberg
Arne Johannesen
Search