Skip to content

Arbeidet med friidrettsgruppen sin virksomhetsplan startet våren 2018, men satt «på vent» da EM i Friidrett for landslag kom opp som et resurskrevende prosjekt. Arbeidet ble gjenopptatt høsten 2019.

Det er avholdt to  arbeidsmøter med ca 20 medlemmer, styret har videre diskutert planen hatt arbeidsmøter hvor også delmålene har blitt diskutert.

I utgangspunktet har en fulgt NFIF veiledning hvordan en slik plan kan utvikles, men vi har endt opp med en todelt struktur;

 1. Virksomhetsplanen; statisk og trenger ikke nødvendigvis årlig oppdatering. Denne inneholder:
  1. Virksomhetside,
  2. Visjon,
  3. Verdier,
  4. Hovedmål,
  5. Delmål kategorier
 2. 3-årsplanen; oppdateres årlig (før budsjettet for påfølgende år fremmes) og viser under den enkelte delmålskategori:
  1. Aktivitets detaljer
  2. «Eier» av aktivitet
  3. Prioritet
Search