Skip to content

Har du nettopp begynt i friidrettsgruppa, eller har du lyst til å begynne? Da finner du mye nyttig informasjon samlet i teksten under.

Velkommen
Sandnes Idrettslag (SI) Friidrettsgruppa ønsker deg velkommen til laget vårt. Under finner du informasjon om hva vi driver med, og hvem du kan ta kontakt med dersom du lurer på noe.

Organisering
Medlemmene i friidrettsgruppa er fordelt i grupper etter alder. Etterhvert som utøverne blir eldre blir de organisert i øvelses spesifikke grupper. Alle gruppene har egne trenere og et opplegg som er tilpasset alderssammensetningen. Treningene i de yngste gruppene er lagt opp med lek kombinert med basistrening.

Trening
Treningene foregår utendørs på og i området rundt Sandnes idrettspark, fra oktober/november til ca mai trener gruppene innendørs i Sandneshallen på Sandved. Vi veksler likevel mellom inne- og utetrening så lenge været tillater det.

Treningstider
Treningstidene varierer noe mellom de ulike gruppene på grunn av anleggskapasiteten. Kontakt treneren for den aktuelle treningsgruppen for informasjon om treningstider. Treningstider finner du her: https://www.sandnes-idrettslag.no/friidrett/trening/

Konkurranser
Vi deltar og reiser årlig på flere stevner både i og utenfor kretsen. Reisemålene kan variere fra år til år. I følge Friidrettsforbundets reglement er det begrensninger på små barns deltakelse på vanlige stevner. Som hovedregel er yngste konkurranseklasse 11 år. Det finnes likevel flere lokale stevnetilbud også for de aller yngste. Disse stevnene er noe annerledes organisert, og mindre konkurransepregede enn vanlige stevner.

Utstyr
Hvilket utstyr trengs for å drive med friidrett? Det settes svært små krav til utstyr for de yngste friidrettsutøverne. Gode joggesko er det viktigste. Ettersom vi trener både ute og inne, må en ha både ute- og innesko. Det er også viktig å kle seg slik at en ikke fryser under utendørstrening. En svett kropp blir fort kald under pauser. Når vi begynner med utetrening kan det være greit å ha piggsko til bruk på banen, men dette er ikke et krav og blir heller ikke aktuelt før til våren. SIs klubbdrakt er grønn, svart og hvit og er av merket Trimtex. Disse er blitt spesialdesignet av Trimtex.  Overtrekksdress og konkurransedrakt kan kjøpes til gunstig klubbpris gjennom en egen bestillingsløsning.

Kostnader
TRENINGSAVGIFT til friidrettsgruppa:
Treningsavgiften går direkte til friidrettsgruppa i Sandnes Idrettslag og er med på å dekke de mange utgiftene (startkontingent å stevner/stafetter, leie av Sandneshallen til stevner, treningsutstyr osv) vi har i løpet av sesongen. For 2019 har styret fastsatt følgende satser:

Utøvere opp til og med 10 år  600 kroner

Utøvere 11-14 år  1.200 kroner

Utøvere fra 15 år og eldre  1.800 kroner

Athletixmedlemmer 1.200 kroner

Sandnes Idrettslag bruker Norges Idrettsforbund KlubbAdmin og all betaling av treningsavgift (samt medlemsavgift) går gjennom dette systemet.

Treningsavgiften må være innbetalt før utøver kan delta på stevner for SI

MEDLEMSKONTIGENT til Sandnes Idrettslaget
Aktive kr. 500,-
Familie kr. 1.000,-
Støttemedlem kr. 250,-

Medlemsfordeler:

Delta på organiserte treninger
Delta gratis i stevner
Delta på reiser med lav egenandel
Tilbud hos vår samarbeidspartnere, .Løplabbet (15% rabatt) og Folkehallene og leie av SI-hytta i Melshei til medlemspris. Hetland Sport gir 15% rabatt

Som medlem kan du benytte deg av alle tilbud til Sandnes Idrettslags andre grupper.

Vi oppfordrer folk til å tegne familiemedlemskap. Husk da å registrere samtlige familiemedlemmer samt fødselsdato på disse slik at vi får registrert alle som medlemmer.

Friidrettslisens
Denne er påkrevd for alle mellom 13-80 år som skal konkurrere i friidrettsarrangement. Mer informasjon på

https://www.friidrett.no/lop-utenfor-bane/lisens/

 

Linker:

Sandnes idrettslag friidrett på Facebook: https://www.facebook.com/sandnesilfriidrett/

Rogaland Friidrettskrets: http://www.friidrett.no/kretser/rogaland

Norges Friidrettsforbund: http://www.friidrett.no
European Athletics: http://www.european-athletics.org
IAAF: http://www.iaaf.org

Search