skip to Main Content

Har du nettopp begynt i friidrettsgruppa, eller har du lyst til å begynne? Da finner du mye nyttig informasjon samlet i teksten under.

Velkommen
Sandnes Idrettslag (SI) Friidrettsgruppa ønsker deg velkommen til laget vårt. Vi vil i denne artikkelen fortelle litt om hvem vi er, hva vi driver med og hvem du kan ta kontakt med dersom du lurer på noe.

Organisering
Medlemmene i friidrettsgruppa er fordelt i grupper etter alder. Etterhvert som utøverne blir eldre blir de organisert i øvelsesspesifikke grupper. Alle gruppene har egne trenere og et opplegg som er tilpasset alderssammensetningen. Treningene i de yngste gruppene er lagt opp med lek kombinert med basistrening.

Trening
Treningene foregår utendørs på og i området rundt Sandnes Stadion, inntil slutten av oktober. Fra 1. november og fram til mai disponerer vi friidrettshallen, Sandneshallen på Sandved. Vi veksler likevel mellom inne- og utetrening så lenge været tillater det.

Treningstider:
Treningstidene varierer noe mellom de ulike gruppene på grunn av anleggskapasiteten. Kontakt treneren for den aktuelle treningsgruppen for informasjon om treningstider. Treningstider finner du i menyen.

Konkurranser
Vi deltar og reiser årlig på flere stevner både i og utenfor kretsen. Reisemålene kan variere fra år til år. I følge Friidrettsforbundets reglement er det begrensninger på små barns deltakelse på vanlige stevner. Som hovedregel er yngste konkurranseklasse 11 år. Det finnes likevel flere lokale stevnetilbud også for de aller yngste. Disse stevnene er noe annerledes organisert, og mindre konkurransepregede enn vanlige stevner.

Utstyr
Hvilket utstyr trengs for å drive med friidrett? Det settes svært små krav til utstyr for de yngste friidrettsutøverne. Gode joggesko er det viktigste. Ettersom vi trener både ute og inne, må en ha både ute- og innesko. Det er også viktig å kle seg slik at en ikke fryser under utendørstrening. En svett kropp blir fort kald under pauser. Når vi begynner med utetrening kan det være greit å ha piggsko til bruk på banen, men dette er ikke et krav og blir heller ikke aktuelt før til våren. SIs klubbdrakt er grønn, svart og hvit og er av merket Trimtex.Disse er blitt spesialdesignet av Trimtex.  Overtrekksdress og konkurransedrakt kan kjøpes til gunstig klubbpris. For kjøp av klubbtøy kontakt Gro Barlaug på tlf: 993 00 561.

Kostnader
Treningsavgift til friidrettsgruppa:
Treningsavgiften går direkte til friidrettsgruppa i Sandnes Idrettslag og er med på å dekke de mange utgiftene (startkontingent å stevner/stafetter, leie av Sandneshallen til stevner, treningsutstyr osv) vi har i løpet av sesongen. For 2016 har styret fastsatt følgende satser:

Utøvere født i 2006 eller yngre 500 kroner

Utøvere født i 2002-2005 1.000 kroner

Utøvere født i 2001 eller eldre 1.500 kroner

Sandnes Idrettslag bruker Norges Idrettsforbund KlubbAdmin og all betaling av treningsavgift (samt medlemsavgift) går gjennom dette systemet.

Treningsavgiften må være innbetalt før utøver kan delta på stevner for SI

Medlemsavgift til SI:
Medlemsfordeler:

Delta på organiserte treninger
Delta i konkurranser
Medlemsrabatter
Leie av SI-hytta i Melshei

Priser medlemskap:
Aktive over 17 år kr. 500,-
Aktive under 17 år kr. 500,-
Familie kr. 1.000,-
Passive kr. 250,-

Idrettsforbundets system (minidrett) benyttes for innbetaling av medlemskontigent.

Som medlem kan du benytte deg av alle tilbud til Sandnes Idrettslags andre grupper.

Instruks for hvordan man melder seg inn i SI gjennom minidrett finner dere her:
pdfVeiledning_for_å_søke_medlemskap_i_Sandnes_IL_via_minidrett.pdf

Vi oppfordrer folk til å tegne familiemedlemskap. Husk da å registrere samtlige familiemedlemmer samt fødselsdato på disse slik at vi får registrert alle som medlemmer.

Lisens (Friidrettskortet)
Friidrettskortet er erstattet med friidrettslisens, og er påkrevd for alle mellom 13-80 år som skal konkurrere i friidrettsarrangement på bane i 2014.

Norges Friidrettsforbund har forbedret dekning og ytelser i friidrettslisensen for sesongen 2014. Prisene har endret seg noe fra forrige sesong. Reiseforsikring er ikke lenger inkludert i lisensen. Helårslisensen gir gode forsikringsordninger tilpasset friidrett, og gjelder også på trening. Friidrettsforbundet samarbeider med Idrettens Helsesenter (IHS) for å sikre en best mulig behandling, og tilbyr to ulike alternativ til helårslisens.

Les mer på forbundets sider.

Foreldrearbeid
SI har en egen foreldregruppe med ansvar for blant annet å rekruttere foreldre til kiosksalg på stadion under trening og på egne stevner. Det kan bli aktuelt med andre dugnader i løpet av sesongen for å skaffe klubben viktige inntekter. Foreldregruppa tar gjerne imot ideer og innspill. Ved egenarrangerte stevner på Sandnes stadion er det også behov for foreldre til å fylle roller blant annet som stevnefunksjonærer. Det er også stadig behov for trenere. Ta kontakt om du kan bidra. Du trenger ikke å ha friidrettskunnskaper da du vil få opplæring og mulighet for kursing.

Linker:

Rogaland Friidrettskrets:
www.friidrett.no/kretser/rogaland

Norges Friidrettsforbund:
www.friidrett.no

European Athletics:
www.european-athletics.org

IAAF:
www.iaaf.org

 

×Close search
Search