Skip to content

KM 2024

8.-9.juni er det klart for årets KM Rogaland på Sandnes stadion. Mesterskapet er for utøvarar frå 11 år og oppover.

Øvingsutvalg og klassar finner du her.

Påmelding
Foregår i iSonen med påmeldingsfrist mandag 3.juni kl 2355.
Avmelding kan ikkje utførast i iSonen etter at påmeldingsfristen har gått ut. Les meir om koss du melder deg av etter at påmeldingsfristen har gått ut under «Opprop».
Stafettlag kan meldast på til stevnekontoret, på eige skjema, fram til ein time før start.

Opprop
Det er IKKJE avkryssing på arrangementet. Istadenfor melder du frå viss du IKKJE ønsker å stille i ei gitt øving. Dette foregår ved at du trykker på søppelbøtteikonet i startlistene på nett ved siden av navnet du ønsker å melde av. Muligheten til denne formen for elektronisk avmelding er tilgjengelig fram til øvingsstart. Når du veit at du ikkje stiller, kan det vera lurt å melde seg av på denne måten med ein gong. Du kan bruka både PC og mobiltelefon.
Alternativt kan du melda deg av ved å senda SMS til tlfnr 98233356. Husk øving og namn.
Det blir fakturert dobbel startkontingent for utøvarar som ikkje melder frå at dei ikkje stiller i forkant av aktuell øving.
Me vil oppmoda oppmenn, trenarar, leiarar og foreldre om å informera utøvarane sine om dette.

Startnummer
Startnummer blir brukt under stevnet i alle øvingar for alle klassar. Dette blir delt ut enkeltvis på stevnekontoret. Individuelt startnummer blir også brukt på stafettar søndag. Dvs. det blir ikkje delt ut eigne startnummer for stafett.

Sko
Joggesko: Skal ha skosåle tynnare enn 2,5cm på distansar f.o.m. 800m og oppover. For distansar opp til 400m skal skosålen vera tynnare enn 2,0cm. Dette gjelder kun viss du løper i/med klassane G18/19, J18/19,MS og/eller KS. Viss du løper i/med ein klasse yngre enn dette, eller i eigen veteranklasse, er det ingen reglar knytta til bruken av joggesko.
Piggsko: Skal stå oppført i denne lista.

Tidsskjema og resultatservice
Blir lagt ut her kort tid etter påmeldingsfristen.

Me vil oppmoda om at alle ser over startlistene at de er påmeldte der de forventer det. Gi beskjed til solvi.rabben@icloud.com viss de ser noko som ikkje stemmer.

COOP Jærcup 1 – 6.mai – NM kvalifisering

NM-feberen raser allerede i Sandnes Idrettslag.
Mandag 6.mai under Coop Jærcup 1, har vi skaffet en WA godkjenning.
Dette gjelder for alle øvelser fra J/G U16 til og med senior.
Her kan dere allerede nå kvalifisere dere til NM eller skaffe rankingpoeng.
Se øvelsesutvalget her:
Coop-jærcup 1 | iSonen


I tillegg til dette, etter at de ordinære øvelsene er avsluttet, kjører vi NM-kvalifisering på langdistanse. Dette blir et raskt løp. Det er et heat i hver klasse og max 20 deltakere i hvert heat. Det planlegges lyshare på NM kravet.

Tilleggsøvelsene, for langdistanse, er:

5000 m, kvinner senior
5000m, menn senior
10 000m, kvinner senior
10 000m, menn senior

Løpene antas å starte rundt 20.30-21.00
Påmeldingen starter torsdag 11.april kl.12.00.

Skokrav:

Joggesko: Skal ha skosåle tynnare enn 2,5cm på distansar f.o.m. 800m og oppover. Skosåle tynnare enn 2,0cm for distansar under 800m.
Piggsko: Skal stå oppført i denne lista

Dette gjelder kun viss du løper i/med klassane G18/19, J18/19,MS og/eller KS. Viss du løper i/med ein klasse yngre enn dette, eller i eigen veteranklasse, er det ingen reglar knytta til bruken av joggesko. På 5000m og 10000m er det kun seniorklassar. Difor gjelder krava til joggesko og piggsko alle som startar.

Tidsskjema og link til resultatservice blir lagt ut her kort tid etter påmeldingsfristen.

Sandnes Idrettslag har årsmøte onsdag 20. mars, klokken 19.00 – Saksdok er klar

Sandnes Idrettslag har årsmøte onsdag 20. mars, klokken 19.00. Årsmøtet i Sandnes idrettslag blir avholdes i Radleståvå på Sandnes stadion.

Åpning ved Hovedstyrets leder

Saksliste:

Sak 1:   Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Sak 2:   Velge dirigent

Sak 3:   Velge protokollfører

Sak 4:   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:   Godkjenne forretningsorden

Sak 6:   Godkjenne innkallingen

Sak 7:   Godkjenne saklisten

Sak 8:   Behandle Sandnes idrettslags årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger

Sak 9:   Behandle

Sak 9.1 Sandnes idrettslags regnskap

Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning

Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning

Sak 9.4 Behandle beretning fra revisor

Sak 10: Behandle innkomne forslag og saker

Innlemming av Riska Orienteringsklubb (Riska OK), org nr. 917 111 960 i Sandnes Idrettslag (Sandnes IL), org nr. 996 105 709.

Sak 11: Fastsette medlemskontingent for 2025 og treningsavgift

Sak 12: Vedta Sandnes idrettslags budsjett

Sak 13: Sandnes idrettslags organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

– leder

 • Kasserer
 • Sekretær
 • styremedlem

14.2 Kontrollutvalg:

– leder

– medlem

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité (gruppelederne)

14.5Ansvarlig for medlemsregister, politiattester og barneansvarlig

Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Vedlagt følger følgende dokumenter:

ÅRSBERETNING SANDNES IDRETTSLAGS HOVEDSTYRE 2023

Innlemming av Riska Orienteringsklubb i Sandnes IL

Sandnes idrettslag – offisielt regnskap 2023 – signert

Sandnes idrettslag – uttalelse fra ledelsen (se avsnitt kunder) og års posteringer 2023 (1)

Revisjonsberetning 2023 Sandnes Idrettslag – signert

Organisasjonsplan Sandnes Idrettslag – 2023 – revidert til årsmøtet 2024

Budsjett 2024 – Hovedstyret og gruppene

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sandnes Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sandnes Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Vi serverer pizza!

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

For styret i Sandnes Idrettslag
Kenny Rettore
Mobil: 901 99 260

 

Årsmøte i Sandnes Idrettslag Friidrett 2024

Styret i friidrettsgruppen innkaller herved til årsmøte i Sandnes IL friidrett.

Årsmøtet avholdes tirsdag 19.mars kl 19.30, i Radlastua på Sandnes stadion.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, sendes styret via daglig leder senest 28. februar. Dette gjøres via epost: gunbjorg.herveland@sandnes-idrettslag.no

Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://www.sandnes-idrettslag.no/

Årsmelding 2023-II
Dokumentet er under redigering.

SI-F årsmøte og forretningsorden-2024

SI-F årsmøte 19 mars 2024-agenda og forretningsorden

AGENDA:

 1. Velkommen / introduksjon til møte og anbefalte retningslinjer
  1. Valg av ordstyrer / assistent
  2. Tellekorps
  3. Forretningsorden
  4. Innkalling til Årsmøtet ->godkjennes
  5. Saksliste -> godkjennes
  6. Valg av referent
  7. Valg av medlem til å undertegne protokollen
  8. Presentasjon av kandidater til valgene
 2. Styrets beretning
  a. Kort gjennomgang av de viktigste sakene / begivenhetene i SI-F gjennom året 2023-> informasjon
  b. Sportslig status / høydepunkter gjennom året 2023-> informasjon
 3.  NM Junior og Hoved NM
  a. Kort gjennomgang av nylig gjennomført NM Junior og planer for Hoved NM->      informasjon
 4. Regnskap og budsjett
  a. Regnskap for 2023 -> godkjennes
  b. Budsjett for 2024 -> godkjennes
  c. Styrets arbeid gjennom 2023 for reduksjon av lagets utgifter-> informasjon
  d. Ansvarsfrihet for Styret -> godkjennes
 5. Innmeldte saker fra SI-F medlemmer
 6. Valg av nye Styremedlemmer
  a. Styremedlemmer på valg | nye kandidater | valgkomiteens innstilling.
 7. Avslutning/ Oppsummering
  a. Gjennomgang av aktuelle aksjoner.
  b. Takk til alle fremmøtte medlemmer.

Årsrapporten vil bli lagt ut på https://www.sandnes-idrettslag.no/

 

 

COOP Jærcup inne

Torsdag 18.Januar er det klart for Jærcup inne. Stevnet startar kl 1700 for 10-14-åringar og 1915 for dei som er frå 15 år og oppover.

Parkering:
Bruk P-plassen utenfor Sandneshallen. Hvis denne blir full, bruk P-plass utenfor Sandve barneskole (til venstre i rundkjøringen ved Sandneshallen).

Utøvarinfo:
Startnummer: Kun for løp lenger enn 200m. Blir delt ut ved start rett før løpet.
Øvingsprioritet: Viss løpsøving startar når du gjennomfører teknisk øving, forlater du denne til fordel for løp. Du kan fullføra den tekniske øvinga etter at løpet er ferdig.
Etterpåmelding på arrangementsdagen: Møt ved aktuell øving 15min før start og spør startordnar/øvingsleiar om du kan bli med. For tekniske øvingar går dette stort sett greitt. På løp kan det vera vanskelegare å få til, men det hjelper viss du allereie er forhåndspåmeldt i annan øving i stevnet.
Avmelding på arrangementsdagen: Foregår ved å trykka på søppelbøtta i resultatservice.
Under vil det snart komma link til tidsskjema, startlister og resultatservice. Kontroller at alt er i orden med påmeldinga di ved å sjekka at du står oppført i startlistene. Viss det er ting som ikkje stemmer, tar du kontakt med Sølvi Rabben på mail solvi.rabben@icloud.com.

Tidsskjema 10-14

Tidsskjema 15+

Startlister og resultatservice

 

Velkommen!

Kjære venner av Sandnes Idrettslag – Friidrett

Desember er godt i gang og julehøytiden nærmer seg og denne tiden er ofte en tid for refleksjoner og takknemlighet. Jeg vil si at vi er svært privilegerte i Sandnes Idrettslag, først og fremst av hensyn til menneskene i tilknytning til laget.
Vi har i dag 700 medlemmer i laget i aldrene 6-93 år og med store barnegrupper på hvert alderstrinn med opptil 50 barn i hvert kull.
I løpet av august inviterte vi ca. 160 nye barn til klubben da vi avviklet all form for ventelister. Det er svært viktig å være et lag slik at alle som har lyst å drive friidrett får lov til dette uansett nivå.

Vi har veldig god aktivitet i ungdomsgruppen, både blant de som satser tungt på idretten, og de som først og fremst ønsker å ta del i et sosialt miljø hvor en ikke har konkurransefaktoren tilstede.

Medaljedrysset har vært markant både i UM, NM Junior og de øvrige av årets nasjonale mesterskap. Våre juniorer har representert Norge under flere Nordiske Mesterskap og landskamper. I 2024 har vi seks utøvere som er en del av Juniorlandslaget.

Mosjonsgruppen holder stand med mange aktive, og verdenseliten er representert som aldri før. Av store høydepunkter må vi nevne Jakob Ingebrigtsen sitt fantastiske gull i VM på 5000m, samt sølv på 1500m. I tillegg har han satt to verdensrekorder og flere europarekorder denne sesongen.

100 mennesker i tilknytning til laget vårt satt på tribunen under Bislett Games da Narve Gilje Nordås løp under den magiske 3.30 grensen på 1500m og ble den andre nordmannen gjennom tidene til å klare denne bragden. Han fikk også en særdeles velfortjent bronse på 1500m under VM.

Vi venter spent på NM, EM og OL neste år for å se hva de klarer å oppnå der.

 

Vi satser som vanlig tungt på arrangement. En kan vel si at NM Junior med rekorddeltagelse i august var et høydepunkt i 2023. Mange flotte idrettsutøvere fra fjern og nær, fant veien til Sandnes stadion. Vi fikk overvære mange store og små idrettsprestasjoner og mye idrettsglede. Mange tusen dugnadstimer ble lagt ned her fra våre fantastiske frivillige, dommere og funksjonær. Dette i tillegg til et flott arbeid fra Hovedkomiteen og Konkurransekomiteen.

I tillegg til våre utallige banestevner, arrangerer vi også mosjonsløp som eksempelvis Sandnesløpet og Tinestafetten. Begge med ny deltakerrekord i år.

På kalenderen for 2024 står det to Norgesmesterskap i Sandnes. Først varmer vi opp med innendørs UM 8-10 mars, før det braker løst med hoved NM i Friidrett 27-29 juni. Vi gleder oss voldsomt til dette. Det er en stor glede å se tribunene fylles opp av feststemte familier og idrettsinteresserte. Vår nasjons fremadstormende friidrettsutøvere skal entre stadion, noen av dem blant de aller fremste i verden. Alt dette sendes i beste sendetid på NRK. Flere hundre frivillige er i sving til enhver tid. Alle sammen med et felles mål om å lage det beste mesterskapet noen gang. En kjenner allerede på både stolthet, spenning og nervøsitet et halvt år før flaggene heises til topps på Sandnes Stadion.

Ingenting av dette vil le vært mulig uten den imponerende innsatsen som blir lagt ned i laget på alle nivåer. Trenere stiller trofast opp på ettermiddager, kvelder, helger og på reiser for å sørge for at alle våre utøvere får den beste oppfølging til enhver tid.
Våre frivillige stiller opp uansett vær på alle våre stevner.  Styret, komiteer og oppmenn gjør en fantastisk jobb for å administrere og legge til rette for all aktivitet i laget.

Til slutt vil jeg rette en ekstra takk til Sandnes kommune som legger så godt til rette for friidrett og mesterskap i Sandnes og våre kjære samarbeidspartnere og sponsorer. For hva skulle vi vel ha gjort uten dere? Dere er med på å danne et økonomisk grunnlag for aktivitet og bredde.
I tillegg til å bidra økonomisk, med produkter eller kompetanse, viser dere også et engasjement og en genuin interesse. Sammen med dere danner vi et flott fellesskap. Vi setter dere alle svært høyt og håper på et fortsatt godt samarbeid i årene som kommer.

 

Med dette vil vi ønske dere en fin førjulstid og en flott julefeiring sammen med deres familier og venner. Vi ser frem til et nytt år i sammen i 2024.

Riktig god jul og godt nytt år!

 

Med vennlig hilsen

Gunbjørg Herveland

Daglig leder.

 

 

 

 

 

Lagmesterskap hopp utan tilløp 2023

Mandag 30.oktober kl 1800 arrangerer Sandnes IL lagmesterskap hopp utan tilløp i Sandneshallen. Aktuelle øvingar er lengde utan tilløp, høgde utan tilløp og tristeg utan tilløp. Utanom lagmesterskapet er det lagt inn ordinær tristeg. Det er klassar frå 12 år og oppover.

Utøvarar kan gå fritt mellom øvingane. T.d. er det tillatt å gjennomføra lengde medan ein venter på starthøgda si i høgde. Lengde og tristeg blir ikkje avslutta før alle har fått gjennomført sine seks forsøk.
To stativ er i bruk på høgde utan tilløp. Den eine startar på 0,89m og aukar med 3cm om gongen, den andre på 1,19m og aukar med 5cm om gongen.
Det er lov å etterpåmelda seg på stevnet. Det blir lagt ut startkort på eit bord i hallen. Fyll ut eitt for kvar øving du vil bli med på. Skriv namn og øving. Blått kort for høgde og grønt for lengde og tristeg. Gi kortet til øvingsleiar.

Online påmelding (frist søndag kl 21:00)

Tidsskjema

Search