skip to Main Content

Informasjon om klubb- og toppidrettsstevner i helga

Sandnes IL ønsker velkommen til klubb- og toppidrettstevner i helga. Det er gjort nokre justeringar etter at myndighetene torsdag informerte om mindre restriksjonar for idretten. Kanskje viktigast å merka seg er at det nå er fleire som kvalifiserer til å delta i toppidrettsdelen. NM-kvalifiserte utøvarar som ønsker å etterpåmelda seg, eller flytta over frå klubb til toppidrettsdel kan ta kontakt med Else Storhaug på mail: else.storhaug@lyse.net.

Tidsskjema
Resultatservice
Streaming
Skoskjema

Nytt stevnetilbud 15.-16.januar

Som alternativ til Sørvestmesterskapet, som blir utsatt til 26.-27.februar, arrangerer Sandnes IL eit mindre stevne på opprinneleg helg 15.-16.januar. Søndag 16.januar blir kun brukt som arrangementsdag viss interessa for klubbstevnedelen er stor.

Klubb/lagsvise stevnedelar

Kvar klubb/lag melder inn sine ønsker for ein eller fleire stevnedelar der grupper på opp til 20 utøvarar frå og med 15 årsklassen kan gjennomføra sine øvingar. Ønsker blir sendt til Else Storhaug på mail; else.storhaug@lyse.net, av ein koordinator (oppmann, leiar, sportsleg leiar o.l) for klubben innan tirsdag 11.januar kl 23:59 og må innehalda ønska øvingar, namn og alder på utøvarar og fordeling av utøvarar og øvingar per gruppe der det er ønskeleg med meir enn ei gruppe. Aldersgruppene 13-14 år kan bli vurdert viss det er ønske om det. T.d. som eit alternativ for dei som har få 15+ utøvarar og difor lite intern-konkurranse i klubben.
Oppvarming foregår på fleirbruksområdet med adgang gjennom garderobar i underetasjen. Oppvarmingsområdet vil vera fysisk avsperra frå konkurrenseområdene. Det blir tildelt oppvarmingstid i forkant av stevnedel. Dette foregår parallelt med at anna klubb/lag gjennomfører sin stevnedel.
Me ber om forståing for at me av praktiske grunnar ikkje nødvendigvis kan møta alle ønsker/behov frå klubbar/lag.
Det er ingen geografiske avgrensingar på kva klubbar/lag som kan benytta seg av dette tilbudet.

Toppidrett
Etter stevnedelane dedikert til klubbar/lag laurdag, blir det gjennomført ein stevnedel for toppidrettsutøvarar som er definert som dette på arrangementsdagen.
Øvingsutvalg blir satt opp etter innspel/ønsker. Foreløpige øvingar for nasjonalt stevne toppidrett:

Kvinner: 60m, 100m, 60mhk, 400m, høgde, lengde
Menn: 60m, 100m, lengde
Det blir gjennomført ekstraløp på 60m, viss utøvarane ønsker det.
Påmelding til toppidrettsdelen av stevnet foregår på ordinært vis gjennom MinIdrett. Link til påmelding finner du her.

Merk følgande:

 • Det er ikkje mogleg å delta både i stevnedel for klubb/lag og for toppidrett. Viss du er usikker på kva del du ønsker å delta i, sørger du får at du blir meldt på begge og at arrangør får beskjed om kva for ein del du ønsker å delta i seinast 24 timar før aktuell øving. Det er per 7.januar anbefalt å gjera det på denne måten, i slike tilfeller, då det nå er noko uklart kva toppidrettsdefinisjon som vil gjelda 15.-16.januar.
 • Utøvarar kan ikkje entra konkurranseområdet før starttidspunktet for tildelt stevnedel for deira klubb/lag.
 • Spisse piggar skal ikkje brukast på fleirebruksområdet. Det vil bli avsatt tid mtp piggskodrag og annan spesifikk oppvarming i stevnedelen.
 • Arrangementet vil fortløpande bli justert ihht nasjonale smittervernsreglar og anbefalingar inn mot arrangementsdato.
 • Det vil ikkje bli adgang for publikum. Me satser på å få publisert streaming frå stevnedelane.
 • Journalistar, fotografar og øvrig media kan be arrangør om akkreditering.
 • Alle stevnedelar blir approbert slik at oppnådde resultater blir godkjent.

Sjølv om me har ei heil helg til å gjennomføra på, vil det diverre ikkje vera mogleg for alle å få konkurrert slik det er ønske om. Men me håpar dette kan vera eit kjærkomment tilbud under utfordrande forhold.
Dette stevnetilbudet har blitt utforma i samarbeid med NFIF og Sandnes kommune.

Lagsrekorder for 2021

Helge Brueland har oppdatert Sandnes IL sin statistikk over nye lagsrekorder for 2021. Det er satt hele 51 nye lagsrekorder, og de er gruppert som følger:

 • Kvinner senior: 3
 • Menn senior: 5
 • Innendørs: 2
 • Menn Veteran: 7
 • Kvinner Veteran: 15
 • Jenter: 13
 • Gutter: 6

I tillegg har Jakob Ingebrigtsen satt følgende rekorder i 2021:
– Olympisk, europeisk og norsk rekord på 1500m (3.28.32)
– Europeisk og norsk rekord på 5000m (12.48.45)
– Europeisk og norsk rekord på 1500m innendørs (3.31.80)
– Norsk rekord på en engelsk mile (3.47.35)

Oppdatert oversikt finner du her: Lagsrekorder Sandnes IL 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Berggård Skåden satte ny lagsrekord på 100m med tiden 10.67.

 

Oppsummering av høsten 2021

 1. Vi nærmer oss et nytt år, og det er da på sin plass oppsummere hva som har skjedd denne høsten. 

Dessverre endte 2021 som det startet, med restriksjoner og strenge smitteverntiltak. Vi krysser fingrene for at vi kan gjenoppta normal trening for alle grupper i januar, og avholde stevner som vanlig. 

Hvis vi ser på høsten 2021, har den vært preget av fantastiske sportslige prestasjoner! Det toppet seg den 7. august da Jakob Ingebrigtsen løp inn til et historisk OL-gull. Her samlet vi 800 personer (maks antall pga. restriksjoner) på Sandnes stadion som så løpet direkte på storskjerm. Dette var en prestasjon som for alltid vil være en del av Sandnes IL sin historie, og det var flott å få dele dette med så mange på Sandnes stadion. Jakob har også dominert Diamond League-stevnene i år. Med fire førsteplasser på fire ulike distanser viste Jakob at han var verdens beste mellomdistanseløper i 2021! Året ble toppet med et EM-gull i terrengløp i desember. 


Jakob Ingebrigtsen med Kongepokalen

Sandnes IL har virkelig markert seg på i nasjonale mesterskapene. På UM (Ungdomsmesterskapet) ble det hele 19 medaljer. Her var det flere som leverte personlige rekorder, og det ble også en mesterskapsrekord på 1000m stafett for guttene. SI tok også hele åtte medaljer i junior-NM. I Hovedmesterskapet ble det tre gullmedaljer og en sølvmedalje. Dette viser at det arbeides svært godt blant trenere og utøvere på våre satsningsgrupper. Det har i tillegg vært et ras av lagsrekorder. Totalt var det 49 nye bestenoteringer for Sandnes IL, som er helt fantastisk! I den nasjonale lagserien ble SI nummer to i herreklassen og damene rykket opp til den øverste divisjonen. 

Sandnes IL har fått hele syv utøvere på landslag for 2022:
Seniorlandslag: Jakob Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen, Henrik Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås
U-20: Nora Haugen og Benjamin Rettore
U-23: Jonas Berggård Skåden

UM 2021

SI har gjennom hele 2021 vært en svært viktig bidragsyter for at regionens friidrettsutøvere har fått et konkurransetilbud. Vi har avholdt nærmere 20 stevner, som er en utrolig prestasjon med tanke på omstendighetene. Det var på våren spesielt utfordrende med tanke på skiftende restriksjoner og tiltak, som har gjort arrangementene uforutsigbare. Vi har på tross av dette fått gjennomført et imponerende antall stevner. Det var også godt å endelig få avholde stevner for de yngste, og det var fantastisk å se idrettsgleden de viser! Der var også flere av de yngre utøverne som fikk reise til Haugesund for å delta på både Gassco-lekene og Lerøy-lekene. 

På mosjonsløpene vi avholder har det også vært rekorder. Vi satte i år deltakerrekord på Sandnesløpet og Hanatrappene opp. Dette er to mosjonsløp som vi kommer til å fortsette å satse videre på, og forsøke å gjøre enda større. Vi hadde totalt 1300 påmeldte til Sandnesløpet, og 306 påmeldte til Hanatrappene Opp. Sandnesløpet er nå det nest største løpet i vår region! For mer informasjon om neste års løp, se her: Sandnesløpet 

Vi vil avslutningsvis takke alle våre trenere og frivillige som bruker mangfoldige timer av sin fritid på Sandnes IL. Dere er den viktigste grunnen for at våre medlemmer har et så godt og trygt treningstilbud, og et rikt konkurransetilbud. Uten dere ville vi ikke vært i nærheten av det vi holder på med, og vi er veldig glade for at dere er med i vårt lag! Takk også til våre sponsorer og samarbeidspartnere. Støtten dere bidrar med gjør det mulig for oss fremme aktivitet for alle våre medlemmer og byens innbyggere. 

Vi ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år! Og så gleder vi oss til 2022!

Stevner vinteren 2022

Ihht nasjonale smittevernstiltak som gjelder i perioden 16.desember – 12.januar, er det ikkje anbefalt å arrangera stevner inne for andre enn toppidrettsutøvarar og for dei som allereie trener saman til dagleg.

Toppidrettsutøvere, støttepersonell og dommere vil fortsatt ha forskriftsfestede unntak fra kravene til avstand ved gjennomføring av toppidrettsarrangementer. De skal heller ikke regnes med blant det antallet personer som kan være til stede på et arrangement.

Det anbefales å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper for alle aldersgrupper, barn og voksne.

(regjeringen.no)

Sandnes IL velger difor å avlysa COOP Jærcup 1 som skulle gått 6.januar. Me planlegger heller å gjennomføra mindre stevner for toppidrettsutøvarar og grupper som trener saman til dagleg. Stevnene vil bli gjennomført ihht forskrift i Lovdata. Dvs maks 20 per gruppe (unnatak for toppidrett) som kan konkurrera mot kvarandre om gangen.
Me ser det som viktigare at folk få trent i Sandneshallen perioden Jærcup 1 skulle gått, enn at det blir gjennomført eit lite effektivt stevne der svært få kunne konkurrert samstundes.

Utover dette har Sandnes IL planlagt tri stevner/arrangement i Sandneshallen i vinter. Det er:

Sørvestmesterskapet 2022 – 15.-16.januar
COOP Jærcup 2 inne – 15.februar
COOP Jærcup 3 inne – 24.februar

Oppdatert informasjon om Sørvestmesterskapet blir lagt ut søndag 2.januar.
Generell informasjon om stevnene blir lagt ut fortløpande uavhengig av tiltaksnivå mtp smittevern. Typisk vil detaljert informasjon om organisering bli publisert ei veke før stevnestart når me kjenner til kva smittevernstiltak som gjelder på det aktuelle tidspunktet. Dette inkluderer td stevneinndeling for aktuelle klassar mtp maksantall som kan vera på banen samstundes, påmeldingsskjema for trenarar og evt publikum og evt geografiske, aldersmessige og nivåmessige avgrensningar.
Ved justeringar av smittevernstiltak, frå lokale eller nasjonale myndigheter, tett opp til stevnet, vil det bli lagt ut fortløpande oppdateringar i aktuell web-sak om konsekvensar for organisering og stevnegjennomføring.

 

God deltakelse på Arborettrimmens første løp

På lørdag gikk startskuddet for den første av to løp i Arborettrimmen! Forholdene var gode, selv om det var noe vått i løypene.

Totalt var det 146 deltakere påmeldt følgende distanser:
Minitrim: 46
2.7 km: 52
5.4 km: 28
8.1 km: 20

Resultater finner du her

Arrangementet startet med barneløpet. Her var det hele 46 barn som fikk utfordret seg i en løype på ca. 700m.

På 2.7 km ble det en duell mellom Magnus Hope fra Spirit Stavanger Friidrettsklubb og Christopher Fardan fra Sandnes IL. Det var Magnus som løp inn til førsteplass på tiden 8.45, mens Christopher ble nummer to på tiden 8.56. Å løpe under 9 minutter i denne løypen, med ganske tunge forhold, er veldig imponerende! Marcelo Hetland Strand ble nummer tre på tiden 9.51. I dameklassen var det Lillian Hatloy fra Skjalg som vant på tiden 10.57. Nummer to ble Ane Bakstad Andreassen (tid: 11.28) og Marit Topnes Serigstad ble nummer tre (tid: 11.57).

5.4 km ble vunnet av Bryan Ahmadi Sebastian på sterke 19.26. Han var halvannet minutt for andremann, Thomas Duncan, som kom i mål på 20.59. Nummer tre, og førsteplass i dameklassen, var Mari Richter som fikk tiden 22.29. Det var veldig jevnt i dameklassen på denne distansen. Sara Olsen (Spirit) kom inn 6 sekunder bak Mari på andreplass, mens Selma Kolflåth (Sandnes IL) ble nummer tre syv sekunder bak og bare ett sekund bak andreplassen.

Den lengste distansen ble vunnet av Nils Haktor Bua fra Spirit. Han løp inn på den imponerende tiden 29.51, 16 sekunder foran andremann Sivert Hebnes fra Sandnes IL (30.07) som også gjorde et veldig bra løp. Erik Skjørestad ble nummer tre med tiden 30.46. I dameklassen var det Maria Bilstad som kom først over målstreken på 32.29. Talitha Stone ble nummer to.

Flere bilder 

Arborettrimmen 2 arrangeres den 4. desember. Her vil det være utdeling av medaljer for de som har vært med på begge løpene, i tillegg vil det deles ut bestemannspremier. Påmelding gjøres her

Arborettrimmen 2021

Sandnes IL ønsker velkommen til Arborettrimen 2021. Det vil i år være to løp, det første løpet går av stabelen lørdag 20. november.

 

Invitasjon Arborettrimmen 2021

Det blir avholdt to løp (20. november og 4. desember) der man kan velge mellom følgende distanser:

– Minitrimmen for de yngste (ca. 700m).
– Kort (2,9km)
– Mellom (5,4km)
– Lang løype(8,1km)

Påmelding er nå åpnet og gjøres her for hvert av løpene:
20 november: https://live.eqtiming.com/58044#dashboard
4. desember: https://live.eqtiming.com/58160#dashboard

 

 

Lagmesterskap hopp utan tilløp

Mandag 25.oktober kl 1800 arrangerer Sandnes IL lagmesterskap hopp utan tilløp i Sandneshallen. Aktuelle øvingar er lengde utan tilløp, høgde utan tilløp og tristeg utan tilløp.
Alle øvingane startar kl 1800.

Utøvarar kan gå fritt mellom øvingane. T.d. er det tillatt å gjennomføra hopp i lengde medan ein venter på starthøgda si i høgde. Lengde og tristeg blir ikkje avslutta før alle har fått gjennomført sine seks forsøk.
To stativ er i bruk på høgde utan tilløp. Den eine startar på 0,89m og aukar med 3cm om gongen, den andre på 1,19m og aukar med 5cm om gongen.

Resultater

To nye utøvere på landslaget

Vi er stolte av å informere om at vi har fått to nye landslagsutøvere! Nora Haugen og Benjamin Storm Rettore, begge født i 2003, er for første gang tatt ut på juniorlandslaget for 2022: https://www.friidrett.no/toppidrett/landslag-og-stotteapparat/juniorlagetu20/

Nora har hatt en fantastisk sesong. Hun har blant annet deltatt i U-20 EM i Tallinn i sommer, og har vunnet gull i junior-NM på 400m. Hun var også en del av Norges stafettlag som satte rekorder i U-20 EM. I tillegg har hun i år senket sin personlige rekord med halvannet sekund på 400m, fra 56.44 til 54.91.

 

Benjamin har også hatt en strålende sesong, men kunne ikke konkurrere før i juli pga skade fra mars-mai. Han har satt personlige rekorder på 800m, 1500m og 3000m. Benjamin har også tatt kravet for U-20 EM på 3000m med god margin to ganger. Han tok sølv i UM på 3000m i klassen G-18/19. Da løp både han og vinneren under mesterskapsrekorden.

Nye personlige rekorder:
800m: 2.00.00
1500m: 3.57.09
3000m: 8.17.38 i UM. Løp også på 8.17.85

Vi gratulerer utøvere og trenere!

 

 

Avslutningsstevne, ny lagskrekord på 3000m og seier i Siddisløpet

Flere med personlig rekord på avslutningsstevnet

Torsdag 23. oktober arrangerte vi vårt siste stevne for året. Det var følgende løpsøvelser på programmet: 60m, 200m, 400m og 800m. Selv om vinden var varierende, var det flere som satte nye personlige rekorder!

På 60m løp Victoria Sørland inn til seier på en veldig god tid, 8.06. Dette ville vært ny personlig rekord, men det var dessverre litt for mye medvind (+2.5). I samme heat løp også Malin Hustoft Apeland inn til tredjeplass på tiden 8.91, og Kari Nordaas Kulkarni kom på femteplass med tiden 10.61.

60m for menn ble vunnet av Alexander Skrede foran Jonas Fjordholm. Begge to satte ny personlig rekord! Alexander vant på tiden 7.14 (-0.5), og Jonas fikk 7.29.

På 400m vant Jonas Beggård Skåden med tiden 49.53, som er ny personlig rekord . Alexander Skrede ble nummer to med tiden 54:00 (også personlig rekord), mens Imran Mahmood ble nummer tre med tiden 1.01.52. Imran løp også 200m hekk, og vant på tiden 32.17.

På 800m endte det med en spurtduell mellom Martin Steinmo Eia og Einar Nese Johnsen. Begge guttene løp inn til nye personlige rekorder. Martin vant duellen på tiden 2.05.09, og Einar kom inn på 2.05.80. Bryan Ahmadi Sebastian ble nummer tre på tiden 2.10.87. Nina Rødsmoen løp inn til seier i kvinneklassen på tiden 2.46.45, som også er en ny personlig rekord.

PS: Kastøvelsene ble flyttet til lørdag. Resultatene blir lagt inn når de blir godkjent

Ny lagsrekord på 3000m

Christina Maria Toogood har fremdeles toppformen inne! Hun løp i sist uke inn til ny lagsrekord på 3000m på et stevne som Gjesdal arrangerte. Christina hadde selv den gamle lagsrekorden på 9.29.23 som hun satte i fjor. Hun forbedret rekorden med over fem sekunder! Den nye rekorden er 9.24.13.


Christina fra NM i Kristiansand

 

Første- og andreplass i Siddisløpet

Siddisløpet ble arrangert på lørdag, og vi hadde flere utøvere som virkelig markerte seg. Frew løp inn til seier i herreklassen, halvannet minutt foran andreplassen. Han perset med 24 sekunder, og løp inn til tiden 24.28. Christina løp inn til en flott andreplass i dameklassen med tiden 29.10. Sandnesposten har skrevet en artikkel om Sandnes-dominansen.


Foto: Frode Myhra Gjerald

Search