skip to Main Content

Si-Hytta i Melsheia er et naturlig samlingspunkt for store deler av lagets aktiviteter. Hytta brukes flittig som utgangspunkt for trening i skog og mark og i lysløypene. Hytta brukes også flittig til møter og fester enten i lagets eller i privat regi.

Vertskapet
Hver søndag fra september til og med april er hytta åpen for turgåere fra kl. 11.00-15.00. Eget vertskap sørger for varm kaffe, te buljong og kald saft.

Litt hyttehistorie:
Allerede vinteren 1946 kom ønsket om egen hytte for laget. Like etter krigen var det umulig å få bygget egen hytte, materialer var rasjonert. Men i 1953 ble det en lysning. Spinnerimester Tom Rowan vant hovedgevinsten i Rogaland Idrettskrets lotteri, en hytte og lot SI få kjøpe denne. Et ekstraordinært årsmøte på vinteren vedtok å kjøpe. «Et kupp» skriver Kjell Rostrup i Lagsnytt, men det ble ikke røpet hva hytta kostet. Etter en god juleutlodning blir hytta betalt før jul 1953!

Hytta stod oppstilt som utstillingshytte. Den var av rundtømmer, grunnflate 10,5×5 m med et utbygg på 2×4,5m, alstå under 60 kvm brutto, men det var altså stort den gang da folk bodde oppå hverandre. 20 mann reiv hytta på dugnad og fraktet byggesettet til Hana der det ble lagret. Karene gnikket seg i hendene og regnet med at de snart kunne gå i gang med å montere den.

«Hytta som en trodde skulle bli lett å få opp er nesten blitt et problem», står det i årsmeldingen for 1954. først var det avklaring om tomt, så var det dette med dugnadsinnsatsen da! Så kom alle andre småproblemene. Først i 1957 kunne hytta åpnes. Og siden har den vært drevet, vedlikeholdt og utvidet på sammenhengende dugnad i 50 år!. Bare det er en prestasjon.

Hefte fra Sigurd Sirevåg som er skannet av Anders Svindland. Sakset fra Lagsnyt i perioden 1953 – 1973.

Her finner du hytta

Adresse: Melsheiveein 116, 4308 Sandnes
Kart: Google maps.

Utleie / Bestilling

UTLEIE / BESTILLING

Hetland Sport, Storgata i Sandnes (Gamle Huset Vårt)
Tlf: 51 66 12 67

E-post: post@hetlandsport.no

SI sin sponsor, Servit AS, tilbyr mat for levering fra sin meny til alle som leier hytta, ser HER for meny.  Mat leveres SI hytta uten tillegg for frakt.

Hyttestyret
Si-hytta er organisert med eget styre, som er ansvarlig for drift, vedlikehold og vertskap:

Reidar Liland              reidar.liland@lyse.net                                              tlf.51 666333/960 10 163

Geir T Mikalsen                                                                                                tlf.  950 46 571

Ane Rostrup               ane.kristine.rostrup@sandnes.kommune.no      tlf.  901 88 566

Thor Inge Bollestad    thor.inge.bollestad@akerbp.com                         tlf.  934 82 030

Hyttekonto:
Kontonummer: 3260.18.54146

Vipps nr.101810 SI-hytta (mrk: Servering).

Vertskapsliste

Hei alle venner av SI-Hytta!

Hetland Sport, Storgata i Sandnes (Gamle Huset Vårt). Tlf: 51 66 12 67, mail: post@hetlandsport.no sørger for utleie og nøkler.

Hyttevertskapet kan og sette penger inn på konto (det ligger giroer på kontoret i SI hytta): 3260.18.54146.

PS! Besøkende kan nå betale m/Vipps nr.101810 SI-hytta (mrk. Servering).

Vaffelkakeposer ligger på kontoret og syltetøy og smør i kjøleskapet til fri benyttelse for vertskapet.

Vi har fått laget en infokrakk som settes opp ved Melsheiveien, godt synlig, nedenfor hytta.

Åpningstid: kl.11.00 – kl.15.00!

Dersom det ikke klaffer, og du ikke har klart å bytte internt, ta kontakt med leder Reidar Liland eller en av de andre i hyttestyret.

NB! Husk å heise SI-vimpelen! Lås dør i kjelleren! Røykeforbud! Hytteboka!

Skulle strømmen være borte, er jordfeilbryteren inne i boden i kjelleren. Nøkkelen henger i sikringsskapet.

Bruk Vipps. 

Skulle noe mangle i hytta ta kontakt m/hyttestyret, se over for kontaktpersoner.

 

VERTSKAPSLISTE:

Våren 2020                                                                  Høsten 2020

05.01  Odd Arne Vagle – 51 62 32 17 09.08
12.01  Tom Furland – 934 93 645 16.08 Kenny Rettore  –   901 99 260
19.01  Tor  Bøe – 51 66 22 101/926 87 232 23.08  Geir T Mikalsen – 950 46 571
26.01  Arild Selliken – 472 71 771 30.08  Sverre Vasvik – 51 684848/926 87 075
02.02  Einar Eriksen – 984 51 043 06.09  Alpingr. v/Jørgen Kjellerød – 408 79 002
09.02 Torstein Gåsland – 959 20 211 13.09   Arild Volden 51 62 36 39, 959 20 965
16.02  O-gr. v/Rune Christiansen – 415 54 905 20.09   Asbjørn Skjærpe – 971 67 711
23.02  Herman Skogsholm – 411 64 782 27.09  Osvald Vatland – 911 21 055
01.03  Per Kjølset     – 901 29 002 04.10  Torbjørn Dahle – 976 35 979
08.03  Kjell Gaute Aarsvoll–51625957/90570330 11.10  Reidun og Tor Løland – 941 92 128
15.03  Torleif Larsen – 930 39 2651 18.10  Hanne-Keth Quale –  415 15 244
22.03  Geir Eikeskog – 906 67 393 25.10   RagnhildogArthur Christianse 913 33 113
29.03  Luise Hansen     – 482 03 463 01.11  Else Jonnie Trones Bråstein – 994 72 475
05.04  Palmesøndag 08.11  Rune Christiansen  @lyse.net
12.04  . Påskedag 15.11  Gerd Gundersen – 469 10 592/51 625880
19.04  Ane Rostrup – 901 88 566 22.11  Magnus Landstad –934 88 130/51 90 81 30
26.04  Tor Inge Bollestad – 934 82 030 29.11  Kjell Sandnes- 911 81 122
03.05 Terje Jaasund – 905 90 305 06.12  Kjell Bjelland – 928 57 365
10.05 13.12 Torstein Hagen –Langrenn    torstein.hagen@gemail.com

                         

Bildegalleri

Search