Skip to content

LOVNORM FOR SANDNES IDRETTSLAG – stiftet 1946

Vedtatt av på styre i hovedstyret i Sandnes Idrettslag 7. februar 2022 (lovnormen er i tråd med vedtak fattet av Idrettsstyret 16. november 2021) med virkning fra 1.1.2022.

Denne lovnorm erstatter opprinnelig vedtekter fra 1946 med senere endringer, bla, 28. november 1996, 12. februar 1997, 17. mars 2016 og senest 8. juni 2020.

Sandnes Idrettslags lovnorm – revidert og godkjent av hovedstyret 7. februar 2022

Search