Skip to content
Alpint Arrangement Bildegalleri Om oss Styret Trening

Hvordan bli medlem i Sandnes IL Alpint

Å bli medlem i Sandnes IL Alpint er ganske enkelt. Om du har en bruker-id til MinIdrett, logger du deg inn og søker medlemskap i Sandnes Idrettslag. Har du ikke en bruker til MinIdrett, kan du opprette en på innloggingssiden til MinIdrett: https://www.minidrett.no/

Det er et par ting å huske på når du søker medlemskap! Merk at det er to idrettslag med sammen navn. Derfor er det viktig at du er ekstra nøye med å melde deg inn i det idrettslaget som har postadresse Sandnes! Du må også huske å velge riktig gruppe. Velg «Ski» og «Alpint», eventuelt andre grener om du også kunne tenke deg å delta på friidrett, langrenn og/eller orientering.

Klikk her for enkel veileder til hvordan du søker medlemskap gjennom MinIdrett…

Priser, Støtteordninger og Fordeler

Vi vet at alpint regnes for å være en dyr idrett. Derfor har vi i Sandnes IL Alpint et høyt fokus på å holde kostnadene for våre medlemmer så lave som mulig. I tillegg til at vi ikke har noen treningsavgift har vi også en del fordeler og støtteordninger for medlemmene. Dette får vi til gjennom et fantastisk samarbeid med våre sponsorer, samarbeidspartnere og at alle medlemmer er med å bidrar på våre dugnader gjennom året. Merk at kriteriene for å benytte støtteordninger er deltagelse på dugnader og at tidsfrist for påmelding til renn og samlinger overholdes.

Priser for medlemskap i Sandnes IL

 • Aktive over 17 år Kr. 500,-
 • Aktive under 17 år Kr. 500,-
 • Familie Kr 1 000,-
 • Passive medlemmer Kr 250,-
 • Treningskontingent Alpintgruppen Kr 0,-

Vi anbefaler alle med to eller flere aktive barn om å melde inn hele familien for å kunne dra fordel av familiemedlemskapet.

Støtteordninger for medlemmer av Alpintgruppen

 • Dekker/refunderer alle påmeldingsavgifter til deltagelse på terminfestede renn så fremt påmeldingen er gjort innen annonsert påmeldingsfrist. Kvittering må sendes inn til klubben innen 14 dager.
 • Dekker/refunderer treningsavgift i forbindelse med trening og samlinger i regi av klubb eller Agder og Rogaland Skikrets
 • Dekker/reunderer trenings/påmeldingsavgift for deltagelse på trening/samlinger utenfor Agder og Rogaland Skikrets med et maks beløp på kr 1000,- pr arrangement. Kvittering må sendes inn til klubben innen 14 dager.
 • Støtte til aktive utøvere på renn og samlinger med kr 250,- pr trenigngsdøgn/renndøgn for samlinger i klubb og kretsregi (egne satser for nasjonale renn, se punkt nedenfor).
 • Støtte lagleder på renn/samling tilsvarende aktiv utøver.
 • Støtte aktiv utøver på nasjonale renn uten behov for flyreise kr: 1 000,-
 • Støtte aktiv utøver på nasjonale renn med behov for flyreise kr: 1 500,-
 • Støtte sesongkort Sirdal Skisenter til aktive 7år og eldre, kr 1 500,-
 • Støtte sesongkort småbarn intill 6 år, 100% klubben dekker kortet
 • Støtte sesongkort for styremedlemmer, 100% klubben dekker kortet

For å kunne benytte seg av disse støtteordningene er det en forutsetning at foreldre deltar i klubbens dugnadsarbeid. Dette gjelder dugnadene vi arrangerer i Sirdalen (eksempel: arrangement for sponsorer, Sirdalsløpet og egne skirenn) og deltagelse på inntektsgivende dugnader gjennom resten av året (eksempel: parkerings dugnader ved arrangement i Sørmarka Arena). For å få dekket avgifter til påmelding for renn og samlinger der det benyttes MinIdrett/iSonen.no til påmelding er det et krav at påmelding er gjennomført før ordinær påmeldingsfrist er utløpt. Etterpåmelding dekkes ikke med mindre det er gjort egen avtale om dette med klubben i forkant.

Fordeler som medlem i Sandnes IL Alpint

For våre medlemmer kan vi tilby innkjøpsavtale med Leki gjennom deres nettbutikk. Her får vi rabatter på alle varer i deres sortiment. Vi har også gode avtaler med Spot1 Snø som er en av de mest komplette butikkene når det kommer til utvalg av skiutstyr og støvler. Mer informasjon om innkjøpsavtaler og rabattkoder finner du i spond.

Spond

I Sandnes IL Alpint bruker vi Spond som hovedkanal for den daglige informasjonen ut til medlemmer, utøvere og deres foresatte. Dette er informasjon knyttet til gjennomføring av klubbens egne arrangementer, treninger, renn, samlinger og dugnader.

I Spond vil vi for eksempel lege ut informasjon som er viktig i forkant av treninger så som endring av program, treningssted, nødvendig utstyr og forberedelser. Her vil det også bli lagt ut informasjon om alle renn og treningssamlinger som blir satt opp på skikretsens terminliste og informasjon om påmelding til disse.

For å få tilgang til gruppen i Spond må dere først være medlem i Sandnes IL Alpint. Deretter vil dere bli lagt inn manuelt og motta enten en sms, e-post eller et push-varsel med detaljer for å delta i vår Spondgruppe.

Klikk her for ytterligere informasjon om Spond, brukerveiledning og support…

 

Min Idrett

MinIdrett er dataløsningen som Norges Idrettsforbund har valgt for administrasjon av alt fra medlemskap til arrangement og lisenser. Det betyr at alle som skal delta på arrangement som medlemmer av Sandnes IL og representere klubben må ha opprettet bruker og ha søkt medlemskap gjennom MinIdrett. Uten en bruker i MinIdrett får vi rett og slett ikke sendt in påmelding til skirenn.

Selv om Alpintgruppen har valgt å bruke Spond til arrangementsinfo ut til medlemmene, er det MinIdrett som gjelder når det kommer til påmeldinger til renn og en del treningssamlinger. Det vil derfor alltid bli lagt lenke til påmeldingssidene i arrangementsinformasjonen vi skriver i Spond.

Alpintgruppen har valgt å opprette en støtteordning der vi dekker påmeldingsavgiftene til skirenn. Forutsetningen for å få dekket avgiften er at påmeldingen er gjort i så god tid før tidsfristen at valget «klubben betaler» er tilgjengelig. Dette stenges i MinIdrett ca 2 dager før fristen går ut. Dette for at klubben skal ha tid til å gå inn å bekrefte påmeldingene. Påmeldinger gjort etter dette må betales selv.

Veileder for påmelding til renn og arrangement i MinIdrett finner du her…

Andre ting du kan gjøre i MinIdrett er blant annet å hente ut lisenskort for utøverne som har lisens. En skilieens er pålagt løpere fra de er fylte 13 år. Denne lisensen er en forsikring som dekker utøveren om de skulle bli skadet under aktivitet i regi av klubben eller ved deltagelse på renn og samlinger.

Hva skjer dersom vi velger å ikke opprette medlemskap via MinIdrett:

 • Du kan risikere at berneidrettsforsikrintgen ikke dekker barnet ved skade. Husk at reiseforsikringen din mest sannsynlig ikke dekker skade under organisert idrett!
 • Du får ikke løst lisens/engangs lisens for utøver over 13 år
 • Du får ikke benytte deg av støtteordningene klubben gir

Klikk her for veileder for innmelding…

Våre sponsorer og samarbeidspartnere

Alpintklubben er stolt av å kunne presentere våre sponsorer og samarbeidspartnere. Sammen klarer vi å tilby alpint som idrett for barn i alle aldre, fra de yngste til de eldste. Uten bidraget fra Dere ville ikke dette vært mulig!

Vår Hovedsponsor:

 

Våre sponsorer:

Samarbeidspartnere:

Search