skip to Main Content

Innkalling til årsmøte i Sandnes Idrettslag mandag 7. juni 2021 kl 19.00

 

Sandnes Idrettslag kaller inn til årsmøte mandag 7. juni, klokken 19.00. Årsmøtet i Sandnes idrettslag blir avholdes i Radleståvå på Sandnes stadion om situasjonen tillater det. Merk at årsmøtet kan bli endret til digitalt. I så fall blir årsmøtet avholdt i Microsoft Teams, og vil bli varslet i god tid med ny innkalling til samme tidspunkt. Se lenke for informasjon om digitale årsmøter som Sandnes Idrettslag følger: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/digitale-arsmoter/
 
 
Foreløpig saksliste:
 1. Åpning ved Hovedstyrets leder
 2. Godkjenne de stemmeberettigete.
 3. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 4. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.
 6. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 7. Fastsette medlemskontingent for 2022 og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktiviteter.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Foreta følgende valg: Leder, Nestleder og kasserer, Valgkomité (gruppelederne), Ansvarlig for medlemsregister, politiattester og barneansvarlig
Forslag og saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende innen mandag 31. mai.
Forslag/saker sendes på mail til: kenny@rettore.no
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, her på siden: www.sandnes-idrettslag.no
 
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sandnes Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sandnes Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
 
Vi serverer pizza!
Velkommen til årsmøte!
 
Med vennlig hilsen
For styret i Sandnes Idrettslag
Kenny Rettore, Mobil: 901 99 260

Æresmedlem i Sandnes Idrettslag (SI) og hedersmann Kristian Bøe er død, 71 år gammel.

Vår gode idrettsvenn Kristian Bøe døde 11. august

Vi ble kjent med Kristian på 1970- og 80- tallet da vi begynte med friidrett.  Selv ble han aktiv i SI allerede i 1962 og var med som leder for konkurransekomitéen og som stevneleder under EM i friidrett for landslag på Sandnes stadion så sent som helgen 10. – 11. august 2019.

SI og spesielt friidretten var i mange år Kristians førsteprioritet.   Han la aldri skjul på kjærligheten sin til idrettslaget. Kristian la ned utallige timer for klubben, for dens medlemmer og andre som kom til Sandnes for å konkurrere.  Mange kjente Kristian som en dyktig stevneleder og speaker. Små, lokale stevner ble loset trygt i havn med like stor entusiasme og kontroll som norske og internasjonale mesterskap.

De siste 20 årene hadde vi gleden av å jobbe tett med Kristian i forbindelse med planlegging og gjennomføring av ikke mindre enn 10 norske og internasjonale mesterskap. Alle med Kristian som en tydelig og dyktig stevneleder. Friidrettsledere landet rundt sier at det er kjekt å være til stede på mesterskap i Sandnes, for her er funksjonærene alltid i godt humør og hjelpsomme. Dette kan i stor grad tilskrives Kristians filosofi rundt arrangementene.  Han nøt stor respekt i friidrettsmiljøene landet rundt, og det er nok ikke mange som kunne matche hans erfaring som stevneleder.

På 1980-tallet var Kristian en ivrig forkjemper for oppgraderingen av Sandnes stadion, inkludert legging av fast banedekke. Dette banet veien for NM i friidrett i 1986 med Kristian som selvsagt stevneleder.

Han var også engasjert i lagets hovedstyre, som vertskap i SI-Hytta i Melsheia, i utvalg knyttet til friidrettskretsens dommerautorisasjonskomite, som dommerinstruktør, og i Sandnes Idrettsråd. I en årrekke var Kristian revisor for både Sandnes idrettslag og Sandnes Idrettsråd.

I 1976 tok Kristian initiativet til å starte en felles trimgruppe for tidligere friidrettsutøvere i Sandnes. I 2017 hadde gruppa 40-årsjubileum. Selv om Kristian ikke kunne være med på treningen i år, så møtte han opp og sørget for at alle gjennomførte øvelsene.

Kristian fikk Sandnes idrettslags erkjentlighetspris, SI-Bragden, i 1976. Da laget hadde 60-årsjubileum i 1996, ble han utnevnt til æresmedlem. I 1983 mottok han friidrettsforbundets fortjenestediplom for sin innsats for friidretten. 1. januar 2020 fikk Kristian Sandnes kommunes innsatspokal for 2019

Kristian Bøe var viden kjent for sitt gode humør og positive holdning. Han var et stort forbilde for barn, ungdom og eldre i Sandnes idrettslag. Våre tanker går først og fremst til hans kjære kone, Aslaug, deres tre barn og fem barnebarn, men også til hans øvrige familie og mange venner. Kristians bortgang etterlater mange i friidretts Norge i sorg. Vi har fått flere meldinger som «hel ved», «fine mann», «en sann idrettsvenn og ildsjel som vil bli dypt savnet», «takknemlig for å ha fått møte en mann som Kristian», «en av de største bærebjelkene og en viktig kulturbærer er borte», «vi visste alltid at Kristian hadde forberedt seg selv og sitt mannskap på beste måte». Dette er hilsener som varmer i disse tunge dagene.

Vi lyser fred over hans minne!
Kristian Bøes begravelse skjer fra Gand kirke, fredag 21. august kl 1300.

Kenny Rettore & Øyvind Røberg (venner og æresmedlemmer i Sandnes Idrettslag)

 

Kristian, Øyvind & Kenny under UM Innendørs i Sandneshallen i 2012. Foto: Thore-Erik Thoresen

Sigurd Holm Sirevåg er 90 år i dag 26. juli

Æresmedlem i Sandnes Idrettslag, Sigurd Sirevåg, er 90 år i dag!

Vi gratulerer så mye med den store dagen til Mr. Sandnes Idrettslag!

Sigurd har vært aktiv i Sandnes idrettslag siden laget ble stiftet i 1946, både som aktiv idrettsutøver og frivillig arbeid i snart 75 år.

Sigurd Sirevåg var en allsidig ung mann og hevdet seg i flere idretter, men det var i terrengløp og 5000 m på banen at han ble norgesmester for juniorer i 1950.

I 1996 startet Sigurd SI-veteranene, turgruppa til Sandnes idrettslag med tilhold i SI-hytta i Melshei. Her arrangerer han sosiale samlinger med blant annet foredrag/kåseri med aktuelle tema. I tillegg arrangerer han dagsturer med innlagt bedriftsbesøk både innen- og utenfor kommunen. Hver mandag og onsdag leder han trimmen fra SI-hytta.

SI-hytta og Melshei betyr mye for Sandnes idrettslag, men også for Sigurd. Lysløypen i Melshei ble foreslått av Sigurd i et innlegg i vårt gamle medlemsblad, Lagsnytt, i 1967. Det skulle gå 11 år før løypa fikk lys.

Sigurd er fortsatt dommer/funksjonær på de fleste friidrettsstevner som Sandnes idrettslag arrangerer i løpet av året, bl.a. Arborettrimmen, Sandneslekene og Tinestafetten. Men han stiller også opp på andre arrangementer, som for eksempel Blink.

Sigurd Sirevåg ble tildelt SI-Bragden i 1952. Ved 50-års jubileumsfesten i 1996 ble Sigurd utnevnt til æresmedlem i Sandnes Idrettslag.

I 2014 fikk Sigurd Sandnes kommunes innsatspokal etter lang og tro innsats til glede og nytte for andre i Sandnes kommune. Det var Sandnes Eldreråd som foreslå Sigurd.

Sigurd har tatt idrettsmerket i over 70 år! Og han har ingen planer om å gi seg!

Sigurd er et forbilde for både barn, ungdom og eldre i Sandnes idrettslag. Gratulerer med den store dagen, Sigurd!

Hovedstyret i Sandnes Idrettslag

Protokoll fra årsmøtet i Sandnes Idrettslag

Her er protokoll fra årsmøtet i Sandnes Idrettslag som ble avholdt den 8. juni. Opprinnelig skulle årsmøtet blitt avholdt den 18. mars, men måtte utsettes pga Covid-19.

Protokoll frå årsmøtet i Sandnes Idrettslag 08.06.2020

Her er det nye styret i Sandnes Idrettslag:

Funksjon

Namn

Leiar Kenny Rettore Attvald, 1 år
Nestleiar Helge Hamre Ikkje på val
Kasserar Joar Bergland Ikkje på val
Sekretær Ketil Volden Attvald, 2 år
Styremedlem Christine Eikeberg Attvald, 2 år
1.       Vara Sveinung Svebestad Attvald, 2 år
2.       Vara Åsa Christiansen Ny, 2 år

Årsmøtet til hovedstyret i Sandnes IL avholdes mandag den 8. juni kl 19.00 i Radleståvå på Sandnes stadion.


<

Årsmøtet som skulle vært avholdt den 23. mars og som ble utsatt på ubestemt tid pga Covid-19, gjennomføres den 8. juni.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 5. juni til kenny@rettore.no.

Foreløpig saksliste:

1. Åpning ved Hovedstyrets leder

2. Godkjenne de stemmeberettigete.

3. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

4. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.

6. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

7. Behandle forslag til nytt medlem i Friidrettsgruppas NM-fond og evt andre saker.

8. Vedta nye lovnorma representerer det minimum alle idrettslag må ha i vedtektene sine. Det må gjerast vedtak om dette på årsmøtet.

9. Fastsette medlemskontingent for 2021 og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktiviteter.

10. Vedta idrettslagets budsjett.

11. Foreta følgende valg:

 1. Leder
 2. Sekretær, styremedlem og varamedlemmer
 3. Valgkomité (gruppelederne)
 4. Ansvarlig for medlemsregister, politiattester og barneansvarlig

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter finner dere nedenfor.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For informasjon, ring Kenny Rettore på 901 99 260.

Vi serverer pizza!

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Årsmøtet til hovedstyret i Sandnes IL som skulle vært avholdt mandag 23. mars er utsatt på ubestemt tid!

Sandnes Idrettslag tar ansvar i den nasjonale dugnaden om å begrense smitte av koronaviruset og har allerede avlyst all aktiviteter i laget.

Årsmøtet blir selvsagt også utsatt. NIFs generalsekretær besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni. Vi kommer tilbake med ny dato for årsmøte. https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/frist-for-avholdelse-av-arsmoter-i-idrettslag-utsettes-til-15.-juni/

 

Støtt Sandnes Idrettslag via grasrotandelen!

Vi oppfordrer deg til å støtte Sandnes Idrettslag gjennom Grasrotandelen som er en ordning fra Norsk Tipping. Hver gang du spiller får Sandnes Idrettslag 7 prosent av din spillerinnsats. Det vil si at dersom du f.eks spiller Lotto for hundre kroner, går syv kroner til Sandnes Idrettslag. Og best av alt; din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres! Tjenesten er helt gratis. Tusen takk for støtten!

 

 

Mer info:

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

 

Gjert Ingebrigtsen og Else Storhaug er blitt æresmedlemmer i Sandnes Idrettslag

Under sesongavslutningen til friidrettsgruppa i Sandnes Idrettslag på Kronen Gaard 30. oktober 2019 ble Gjert Ingebrigtsen og Else Storhaug tildelt æresmedlemskap i Sandnes idrettslag av leder i hovedstyret, Kenny Rettore.

Her er utdrag fra innstillingene:

Gjert Ingebrigtsen har de siste årene satt Sandnes idrettslag og Sandnes på kartet på en positiv måte, både nasjonalt og internasjonalt.

Gjert Ingebrigtsen er trenerpappaen for tre sønner i verdenstoppen i en av de mest prestisjetunge friidrettsøvelsene, nemlig 1500 m. All sønnene har klart det unike å ha blitt Europamestere på 1500 m. På toppen av alt kom alle guttene til finalen på 500m i Doha for noen uker siden.

Gjert Ingebrigtsen ble tildelt SI-Bragden i 2016.

Else Storhaug ble hedret som en av grunnpilarene i Sandnes Idrettslags friidrettsgruppe.  Hun har gjennom mange år lagt ned et betydelig administrativt arbeid i laget. Else er et utpreget ja-menneske som alltid er på plass når stevner skal planlegges og gjennomføres. Det er mange som har grunn til å takke henne for hennes innsats, tidligere aktive så vel som nåværende, fra de minste til de eldste.

Else Storhaug er den første kvinnen som er blitt æresmedlem i Sandnes Idrettslag.

Else Storhaug ble tildelt SI-Bragden under NM i stafetter i Sandnes i 2013.

For å bli æresmedlem må vedkommende tidligere ha mottatt SI-Bragden, og etter denne tildelingen fortsatt ha ytt laget spesielt store fortjenester, enten idrettslig, administrativt eller begge deler. ( ref lagets lover §3.)

Æresmedlem tildeles en medalje i gylt 830 sølv. Medlemmets navn graveres på agrafen. På forsiden loddes et SI merke i emalje.

Search