Skip to content

Stangeland, hovedsponsor for Alpintgruppen

Stangeland og Alpintgruppen i Sandnes Idrettslag har sammen signert en ny fireårig sponsoravtale. Avtalen er resultat av et tett samarbeid gjennom en årrekke og er med på å sikre fundamentet til vår aktivitet i Sirdalen. Stangeland går inn som Alpintgruppens Hovedsponsor.

Samarbeidet mellom Alpintgruppen og Stangeland går mange år tilbake og har utviklet seg til mye mer en bare et rent sponsorsamarbeid. Sammen har vi utviklet TS-dagen som er et av de virkelig store høydepunktene gjennom vintersesongen i Sirdalen. Som en del av avtalen binder Alpintgruppen seg til å arrangere skidag for Stangeland Maskin sine ansatte og deres familier. Dette er en barn- og familiedag der ansatte og deres barn får «all-inclusiv» i skibakken med alt fra matservering, skiskole, storslalåmrenn og akebakke til masse moro i bakken. Sist år arrangerte vi TS-dagen med over 500 påmeldte deltagere.

Signeringsbilde, Thorbjørn Erland, oppmann i alpintgruppen og Geir Arne Løland, kommunikasjonsrådgiver hos Stangeland Maskin ved inngåelse av ny sponsoravtale.

Vi kan ikke unngå å nevne hvor viktig samfundsbidraget som Stangeland går inn med er for den alpine aktiviteten i idrettslaget. Gjennom sponsoravtalen og TS-dagen er Stangeland med på å sikre den lokale aktiviteten, der inntektene går 100% tilbake til medlemmene i form av støtteordninger for innkjøp av sesongkort, deltagelse på renn og treningssamlinger. På denne måten sikrer vi at kostnadene knyttet til vår aktivitet i alpintgruppen blir så lave som mulig for våre aktive barn og unge. Alpint er på folkemunne kjent for å være en relativt dyr idrett. Men med det fantastiske samarbeidet som er mellom Stangeland og Sandnes IL Alpint klarer vi å holde kostnadene for enkeltmedlemmene nede på et nivå der vi sikrer stor aktivitet i vårt lokale skisenter gjennom vinteren. Uten dette sponsorbidraget er vi redd for at mange barn ikke hadde fått den samme muligheten til å delta på våre aktiviteter. Dermed er dette også et viktig bidrag for sikre samhold og hindre utenforskap blant barn og unge i regionen.

Bærer TS-logoen med stolthet

U14 jentene strålte i sine nye renndresser. f.v. Oline Andersen Vagle, Rikke Hegdal og Atina Søraunet

Gjennom TS-dagen har også utøverne og deres foreldre fått et nært forhold til vår hovedsponsor. Dette er en dag som utøvere i alle aldersgrupper gleder seg til. Det er en dag der de får «skinne» som skiinstruktører og representanter for sin idrett. Det har blitt en dugnad der alle i klubben deltar og på den måten også blitt et viktig miljøskapende arrangement som streker seg langt utover Stangeland som bedrift og deres familier. Gjennom denne dugnaden har utøverne lært hvor viktig det er med godt samarbeid mellom klubben og våre sponsorer og de bærer stangelandlogoen med stolthet. Noe som tydelig gjenspeilet seg under årets kretsmesterskap der Sandnes IL var største klubb med over et tjuetalls startende utøvere som stilte i vår nye renndress som selvfølgelig er farget i Stangeland sine farger og med TS-logo på brystet.

Viveke Hestnes i full fart under lørdagens KM i Storslalåm i Ålsheia
Sandnes IL tilbyr alpint for barn i alle aldre. Her en av de yngste utøverne under årets KM i Ålsheia

Sandnes Idrettslag har årsmøte onsdag 20. mars, klokken 19.00 – Saksdok er klar

Sandnes Idrettslag har årsmøte onsdag 20. mars, klokken 19.00. Årsmøtet i Sandnes idrettslag blir avholdes i Radleståvå på Sandnes stadion.

Åpning ved Hovedstyrets leder

Saksliste:

Sak 1:   Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Sak 2:   Velge dirigent

Sak 3:   Velge protokollfører

Sak 4:   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:   Godkjenne forretningsorden

Sak 6:   Godkjenne innkallingen

Sak 7:   Godkjenne saklisten

Sak 8:   Behandle Sandnes idrettslags årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger

Sak 9:   Behandle

Sak 9.1 Sandnes idrettslags regnskap

Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning

Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning

Sak 9.4 Behandle beretning fra revisor

Sak 10: Behandle innkomne forslag og saker

Innlemming av Riska Orienteringsklubb (Riska OK), org nr. 917 111 960 i Sandnes Idrettslag (Sandnes IL), org nr. 996 105 709.

Sak 11: Fastsette medlemskontingent for 2025 og treningsavgift

Sak 12: Vedta Sandnes idrettslags budsjett

Sak 13: Sandnes idrettslags organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

– leder

 • Kasserer
 • Sekretær
 • styremedlem

14.2 Kontrollutvalg:

– leder

– medlem

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité (gruppelederne)

14.5Ansvarlig for medlemsregister, politiattester og barneansvarlig

Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Vedlagt følger følgende dokumenter:

ÅRSBERETNING SANDNES IDRETTSLAGS HOVEDSTYRE 2023

Innlemming av Riska Orienteringsklubb i Sandnes IL

Sandnes idrettslag – offisielt regnskap 2023 – signert

Sandnes idrettslag – uttalelse fra ledelsen (se avsnitt kunder) og års posteringer 2023 (1)

Revisjonsberetning 2023 Sandnes Idrettslag – signert

Organisasjonsplan Sandnes Idrettslag – 2023 – revidert til årsmøtet 2024

Budsjett 2024 – Hovedstyret og gruppene

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sandnes Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sandnes Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Vi serverer pizza!

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

For styret i Sandnes Idrettslag
Kenny Rettore
Mobil: 901 99 260

 

KM Slalåm og Storslalåm

Til helgen er det klart for skirenn i Ålsheia. Sammen med Skiforeningen i Stavanger arrangeres det Kretsmesterskap i Alpint med Storslalåmrenn lørdag 17,02 og Slalåmrenn søndag 18.02.

Det har blitt en tradisjon at Skiforeningen og Sandnes IL går sammen om å arrangere rennhelg i Ålsheia. I år har klubbene blitt tildelt Kretsmesterskapet i forbindelse med at Skiforeningen feirer sitt 90års jubileum.

Frist for påmelding er 15.02.24 og gjøres på iSonen. Merk at det er to foskjellige påmeldinger til rennet på lørdagen og søndagen.

Påmelding til Storslalåm Lørdag 17.02.24 gjøres her: https://isonen.no/event/clqzgzg2e0dbvf0i534mixb8y/

Påmelding til Slalåm Søndag 18.02.24 gjøres her: https://isonen.no/event/clrjidki100xiis2awkjpvxzu/

 

Det er også anledning til påmelding direkte i bakken før renn. Dette må gjøres i god tid og vi ber alle utøvere å møte opp i god tid før heis start for å få utdelt startnummer. Alle utøvere fra Sandnes IL oppfordres til å møte ved SI-hytten i Ålsheia senest klokken 09:00 begge dagene.

Gave fra Ildskjelfondet i Sparebanken Vest til nye klubbdresser

Sandnes IL Alpint fikk i 2022 tildelt gave på kr 50 000 forbeholdt nye renndresser. Disse er nå klare og ble første gang vist frem under kretssamlingen på Haukeli nå i desember. Ildskjelfondet er et gavefond finansiert gjennom Sparebankstiftelsen av overskuddet fra Sparebanken Vest. Midlene er forbeholdt lag, organisasjoner og kulturtiltak som finner sted på Vestlandet som skaper aktivitet, glede, engasjement, inkludering og hindrer utenforskap blant barn og unge.

I Sandnes IL Alpint har vi tatt Aksel Lund Svindal på ordet når han beskriver alpint som en lagidrett. Det er hundrede prosent «spot on» når han omtaler «alpint som en lagidrett bortsett fra de to minuttene vi konkurrerer». I alle de tradisjonelle lagidrettene er det en selvfølge at barna som deltar får utdelt en drakt når de skal spille kamp. I alpint er dette overhode ingen selvfølge og våre dresser kommer med en stor kostnad for enkeltmedlemmet. Med gaven fra Ildskjelfondet har vi fått muligheten til design, produksjon og utlån av renndresser til våre utøvere. Medlemmene kan bytte disse innbyrdes etter hvert som barna vokser og på denne måten reduserer vi utstyrspresset og reduserer kostnadsbelastningen på enkeltmedlemmene. Samtidig håper vi å senke terskelen for å delta i alpint, noe som vi igjen håper kan være med å stimulere til videre rekruttering.

Alpintgruppen i Sandnes Idrettslag er svært takknemlig for gaven som vi mottok i 2022 fra Ildskjelfondet og Sparebanken Vest. Med disse midlene har vi som nevnt kunnet designe vår egen lagdrakt og vi har fått produsert hele 16 dresser som nå er på utlån til mange av våre aktive barn og unge. Samtidig som dette er med på å skape en sterkere lagfølelse og tilknytning til klubben. Blir det også en drakt der vi kan profilere våre sponsorer. Vår filosofi er at alt av midler som kommer inn i form av sponsor og dugnad skal gå tilbake til våre aktive medlemmer i form av ulike støtteordninger. Derfor er det å kunne tilby et produkt til sponsorene viktig for å få de med på laget og dermed støtte utviklingen av klubbens utøvere. Det å ha en lagdrakt er et viktig element i dette arbeidet. Og dermed kan man si at gaven fra Ildskjelfondet er med på å styrke klubbens videre arbeid ut over prosjektet knyttet til selve renndressen.

Fra midlene tildelt fra Ildskjelfondet fikk vi mulighet til å kjøpe inn 16 dresser. Men arbeidet med renndressene fortsetter. Vi har fremdeles ikke nokk dresser til alle og målet er å over tid kunne bestille inn og ha minimum 45 dresser i sirkulasjon blant utøverne. Derfor kommer klubben til å søke ytterligere midler i ulike gavefond fremover for å få fullført prosjektet.

Alpintklubbene sammen om høstens kjekkeste dugnad i Sirdal Skisenter

I god dugnadsånd gikk alpintgruppen i Sandnes IL sammen med Skiforeningen i Stavanger og Jæren Alpinklubb for å få unnagjort sesongens ryddeøkt i Ålsheia. Det har blitt en tradisjon hver høst at alle alpintklubbene med Sirdal Skisenter som arena går sammen om å få ryddet heistrase og løyper for busk og kratt som har vokst opp gjennom sommeren. I år hadde vi også en gjeng som tok for seg noen områder litt utenfor løypene også slik at det skal bli litt kjekkere for de som liker seg ute i løssnøen også.

På folkemunne har «dugnad» nesten blitt et litt negativt ladet ord som mange forbinder med kjipt arbeid eller salg av sokker og toalettpapir. For at alpintgruppen i Sandnes Idrettslag sin aktiviteter skal gå rundt er vi avhengige av stor dugnadsinnsats blant foreldre i klubben. Men hos oss skal dugnad være motiverende, sosialt og kjekt. Og alle våre dugnader er forbundet med en eller annen form for aktivitet i frisk luft og i kombinasjon med litt mer fornuftig arbeid.

I dag har det blitt ryddet stein, sagd ned trær og buskas, klippet ned kratt og småbjørk i hele heistraseen og «storslalåmen» slik at snøen skal legge seg jevnt og fint og tråkkemaskinen komme greit til uten å røske opp busker og stein fra underlaget. En viktig dugnad som ikke bare kommer alpinistene til gode, men også alle de andre gjestene i Sirdal Skisenter gjennom vinteren.

Mens foreldrene tok turen rundt i Ålsheia koste alle alpinistene seg i klatreparken Høyt og Lavt i Tjørhomfjellet. Nå som det er en stund siden alle barna har vært samlet i skibakken er det utrolig kjekt med en sånn dag der de får være litt sosiale før vinteren starter. Et utrolig bra tiltak for å bygge gode sosiale relasjoner mellom utøverne og på tvers av klubbene.

Dugnaden ble avsluttet med felles grill ved klatreparken.

 

 

Upheads inngår ny sponsoravtale med Sandnes IL Alpint

Alpintgruppen i Sandnes Idrettslag er svært stolte over å kunne annonsere at Upheads er med videre som sponsor. Upheads har vært med oss i et par år nå og er et viktig bidrag for at vi skal kunne tilby alpint som en idrett for alle.

Alpint er en idrett som er kjent for å være dyr. Derfor har vi i Sandnes Idrettslag et høyt fokus på å holde kostnadene så lave som mulig for våre aktive medlemmer. Dette gjør vi gjennom å gi støtte til heiskort, dekke trenings og påmeldingsavgifter til renn og samlinger, gi støtte til overnattingsdøgn på reiser og vi har så langt klart å drive uten treningsavgift.

Målsettingen er klar og tydelig; Alpint skal være en idrett for alle som skal gi barn og unge et tilbud med en god sosial ramme og skape skiglede. Dette hadde ikke vært mulig uten våre sponsorer. Upheads går nå inn for andre året på rad med sponsing av klubben i form av økonomisk støtte.

Upheads er i dag en stor og ledende it bedrift med lokal forankring i regionen. Fra sine kontorer på Forus og ellers i landet leverer de i dag trygge it løsninger til små og mellomstore bedrifter.

Hver dag rammes bedrifter, store som små, av dataangrep. Det kan få store konsekvenser og gjør vondt for drift, økonomi, effektivitet og for de ansatte. Upheads forebygger og forhindrer datakriminalitet og hjelper sine kunder å holde hodet kaldt underveis.

Det finnes tusenvis av løsninger for IT-sikkerhet, men hos Upheads kan kundene være trygge på at de alltid har den beste løsningen på markedet.

Upheads har i dag en portofølge på over 700 bedrifter der de tilbyr ulike it-løsninger, over 200 ansatte på kontorer i Sandnes, Bergen, Drammen, Haugesund, Oslo, Sandefjord og Trondheim.

Vi i Sandnes IL Alpint takker for tilliten og ser frem til det videre samarbeidet.

Bestilling av sesongkort i Sirdal Skisenter

Da er det igjen tid for å bestille sesongkortene for vinterens sesong i Sirdal Skisenter. I samarbeid med skisenteret selger vi disse med 20% rabatt av ordinær pris. Bestilling gjøres gjennom klubbens gruppe på Spond eller ved å sende inn ferdig utfyllt bestillingsskjema på e-post til oppmann i alpintgruppen innen 15. oktober 2023. Skjema finner der her…. Klikk Her…

I tillegg til rabatten sponser klubben en andel av sesongkortene til de aktive utøverne og til barn under 7år. For å kunne opprettholde sponsing av kort på tilsvarende nivå som siste år (kr 1500,- for aktiv og gratis for barn under 7år), er det en forutsetning at foreldre deltar på klubbens dugnader gjennom sesongen og det er en forutsetning at de som bestiller er medlemmer av klubben.

Kommende sesong forventes det følgende dugnader:

 • TS-Dagen 16.mars (sett av dagen),
 • Parkeringsvakt i Ålsheia under Sirdalsløpet og gjennojmførøring av Sirdalsløpet skjærtorsdag 28. mars,
 • Parkeringsvakt på boligmesse 12.-14. april
 • To til tre andre parkeringsvakt dugnader, dato er ikke fastsatt.
 • Hjelp til gjennomføring av renn/trening og aktiviteter.

Priser for sesongkort 2023/24 med 20% rabatt fra Skisenteret:

 • Voksen: kr.4 840,-
 • Barn 7-15år: kr.3 920,-
 • Små barn under 7: kr.1 960,-

Frist for bestilling er satt til 15. oktober. Kortene faktureres i etterkant med forfall 20.11.23 Det er et vilkår at de som bestiller kort er medlemmer av Sandnes IL, Alpintgruppen. Mer informasjon om medlemskap finner dere her…. Klikk Her…

Alpintsamlinger frem mot vinteren

Vi har i dag oppdatert spond med de kommende alpintsamligene som er planlagt etter Hintertux i høstferien og fremover mot desember. Det ser ut til å bli en travel tid i november med tre turer til Snø på Lørenskog før vi trekker ut av hallen og finner natursnøen på Haukeli i desember.

Planen er som følger:

 • Uke 41: Heintertux
 • 2.-5. november Kretssamling Snø, påmelding gjennom klubb
 • 10.-12. November Ready Alpintfestival, ekstern påmelding direkte til arrangør
 • 16.-19. November Kretssamling Snø, påmelding gjennom klubb
 • 6.-10. Desember Kretssamling Haukeli, påmelding gjennom klubb

Merk at påmeldingen til alpintfestivalen gjøres direkte til arrangøren og link til påmeldingssiden finner der under arrangementet i spond. Klubben ordner med overnatting til alle samlingene, også alpintfestivalen.

For å gjøre det så smidig som mulig prøver vi å få ordnet slik at utøvere kan reise alene i felles transport sammen med trenere. Det vil bli lagt ut detaljert informasjon i spond når det nærmer seg.

Alpenistene klare for høstsamling til Hintertux

Planlegging for høstens treningsopplegg er allerede godt i gang blant alpenistene. Det er kjekt å se at Sandnes IL Alpint har god oppslutning på skikretsens treningssamling til Hintertux også i år. Hele 10 alpenister er påmeldt til årets samling, som tradisjonen tro avholdes i høstferien.

Det har blitt en tradisjon for Agder og Rogaland Skikrets å arrangere treningssamling i Østerrike. Forholdene på breen i Hintertux pleier  tradisjonelt sett å være veldig gode og vi møter ofte på nysnø allerede i høstferien. Fokuset er at utøverne skal få mange timer på ski for å være godt forberedt til vinterens treninger og renn setter inn. For mange er dette første gang med ski på beina etter en lang vår og sommer. Samtidig som utøverne møter seks dager med intensiv slalåm og storslalåm trening er det også høyt fokus på lagbygging og det sosiale. Kretsen tilbyr transport til Østerrike i felles bus slik at utøverne blir godt kjent på tvers av klubbene. Alle bor på samme hotell og vi opptrer mer eller mindre som en stor klubb hele gjengen under oppholdet i Hintertux.

I 2022 samlet kretsen et reisefølge på opp mot 100 deltagere hvor av Sandnes ILAlpint stille med 25. Så langt ser det ut til at vi ligger like i underkant av 20.

Klikk her for informasjon om samlingen på skikretsen sine nettsider…

Search