skip to Main Content

Sandnes Idrettslag har avholdt årsmøte

Sandnes idrettslag hadde årsmøte 18. mars, der valgkomiteens innstilling
om gjenvalg i styret alle ble enstemmig vedtatt.

Det nye styret:

Funksjon Navn  
Leder Kenny Rettore Gjenvalg, ett år
Nestleder Helge Hamre Gjenvalg 2 år
Kasserer Joar Bergland Gjenvalg 2 år
Sekretær Ketil Volden Ikke på valg
Styremedlem Christine Eikeberg Ikke på valg
1 Vara Cecilie Hiort Ikke på valg
2. Vara Sveinung Svebestad Ikke på valg
Revisor 1 Ove Vikse Gjenvalg 2 år
Revisor 2 Kristian Bøe Gjenvalg 2 år

Kenny Rettore og Joar Bergland har vært henholdsvis leder og kasserer siden 2003.

Saksdokumentene finner dere her.

Hovedstyret 2019
Gruppelederne 2019

ÅRSMØTE 2018 AVHOLDES MANDAG 18. MARS KL 1900

Oppsummert: Fantastisk godt sportslig år for det største og fremste idrettslaget i Sandnes.  Sandnes Idrettslags utøvere med «Team Ingebrigtsen» i spissen er de meste omtalte idrettsutøverne i Rogaland.

SI har fokus på god økonomistyring. Til tross for underskudd på driften i 2018, kan styret igjen rapportere om en sunn og god økonomi. Laget har også god kontinuitet på leder- og trenersiden, og de fleste gruppene opplever medlemsøkning.

Årsmøtet for Sandnes Idrettslag 2018 avholdes i Radleståvå på Sandnes stadion mandag 18. mars kl 1900. Fristen for å sende inn forslag til behandling er nå ute. Det er ikke kommet inn noen saker som skal behandles.

Saksliste:

1. Åpning ved Hovedstyrets leder

2. Godkjenne de stemmeberettigete.

3. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

4. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.

6. Behandle Sandnes idrettslags regnskap i revidert stand.

7. Behandle forslag.                                                                                                                                 

8. Fastsette medlemskontingent for 2020 og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

9. Vedta idrettslagets budsjett.

10. Foreta følgende valg:

  1. Leder
  2. Nestleder og kasserer
  3. 2 revisorer
  4. Valgkomité (gruppelederne)
  5. Ansvarlig for medlemsregister, politiattester og barneansvarlig

Vedlagt følger følgende dokumenter:

Innkalling til årsmøte i Sandnes Idrettslag mandag 18. mars kl 19.00

Årsmøtet avholdes mandag den 18. mars kl 19.00 i Radleståvå på Sandnes stadion.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11. mars til kenny@rettore.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.sandnes-idrettslag.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For informasjon, ring Kenny Rettore på 901 99 260.

Vi serverer pizza!

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Støtt Sandnes Idrettslag via grasrotandelen!

Vi oppfordrer deg til å støtte Sandnes Idrettslag gjennom Grasrotandelen som er en ordning fra Norsk Tipping. Hver gang du spiller får Sandnes Idrettslag 7 prosent av din spillerinnsats. Det vil si at dersom du f.eks spiller Lotto for hundre kroner, går syv kroner til Sandnes Idrettslag. Og best av alt; din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres! Tjenesten er helt gratis. Tusen takk for støtten!

 

Mer info:

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

 

×Close search
Search