Skip to content

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt på Sandnes Idrettslags årsmøte den 28. mars 2022. Det nye styret :

 

Funksjon Navn  
Leiar Kenny Rettore Gjenvalg, 1 år
Nestleiar Helge Hamre Ikke på valg
Kasserar Kim Richter Ny, 2 år
Sekretær Ketil Volden Gjenvalg, 2 år
Styremedlem Christine Eikeberg Gjenvalg, 2 år
1 Vara Sveinung Svebestad Gjenvalg, 2 år
2. Vara Åsa Christiansen Gjenvalg, 2 år

 

 

Det er meget bra kontinuitet i styret. Kenny Rettore har vært leder siden 2003. Både Christine Eikeberg, Helge Hamre og Ketil Volden har sittet i flere perioder.  Årsmøtet takket av Joar Bergland, som har vært kasserer siden 2003. Joar har siden 90-tallet hatt en rolle på ledersiden i idrettslaget. Ny kasserer er Kim Richter fra orienteringsgruppa.

Search