Skip to content

Da er det igjen tid for å bestille sesongkortene for vinterens sesong i Sirdal Skisenter. I samarbeid med skisenteret selger vi disse med 20% rabatt av ordinær pris. Bestilling gjøres gjennom klubbens gruppe på Spond eller ved å sende inn ferdig utfyllt bestillingsskjema på e-post til oppmann i alpintgruppen innen 15. oktober 2023. Skjema finner der her…. Klikk Her…

I tillegg til rabatten sponser klubben en andel av sesongkortene til de aktive utøverne og til barn under 7år. For å kunne opprettholde sponsing av kort på tilsvarende nivå som siste år (kr 1500,- for aktiv og gratis for barn under 7år), er det en forutsetning at foreldre deltar på klubbens dugnader gjennom sesongen og det er en forutsetning at de som bestiller er medlemmer av klubben.

Kommende sesong forventes det følgende dugnader:

  • TS-Dagen 16.mars (sett av dagen),
  • Parkeringsvakt i Ålsheia under Sirdalsløpet og gjennojmførøring av Sirdalsløpet skjærtorsdag 28. mars,
  • Parkeringsvakt på boligmesse 12.-14. april
  • To til tre andre parkeringsvakt dugnader, dato er ikke fastsatt.
  • Hjelp til gjennomføring av renn/trening og aktiviteter.

Priser for sesongkort 2023/24 med 20% rabatt fra Skisenteret:

  • Voksen: kr.4 840,-
  • Barn 7-15år: kr.3 920,-
  • Små barn under 7: kr.1 960,-

Frist for bestilling er satt til 15. oktober. Kortene faktureres i etterkant med forfall 20.11.23 Det er et vilkår at de som bestiller kort er medlemmer av Sandnes IL, Alpintgruppen. Mer informasjon om medlemskap finner dere her…. Klikk Her…

Search