Skip to content

Sandnes IL Alpint fikk i 2022 tildelt gave på kr 50 000 forbeholdt nye renndresser. Disse er nå klare og ble første gang vist frem under kretssamlingen på Haukeli nå i desember. Ildskjelfondet er et gavefond finansiert gjennom Sparebankstiftelsen av overskuddet fra Sparebanken Vest. Midlene er forbeholdt lag, organisasjoner og kulturtiltak som finner sted på Vestlandet som skaper aktivitet, glede, engasjement, inkludering og hindrer utenforskap blant barn og unge.

I Sandnes IL Alpint har vi tatt Aksel Lund Svindal på ordet når han beskriver alpint som en lagidrett. Det er hundrede prosent «spot on» når han omtaler «alpint som en lagidrett bortsett fra de to minuttene vi konkurrerer». I alle de tradisjonelle lagidrettene er det en selvfølge at barna som deltar får utdelt en drakt når de skal spille kamp. I alpint er dette overhode ingen selvfølge og våre dresser kommer med en stor kostnad for enkeltmedlemmet. Med gaven fra Ildskjelfondet har vi fått muligheten til design, produksjon og utlån av renndresser til våre utøvere. Medlemmene kan bytte disse innbyrdes etter hvert som barna vokser og på denne måten reduserer vi utstyrspresset og reduserer kostnadsbelastningen på enkeltmedlemmene. Samtidig håper vi å senke terskelen for å delta i alpint, noe som vi igjen håper kan være med å stimulere til videre rekruttering.

Alpintgruppen i Sandnes Idrettslag er svært takknemlig for gaven som vi mottok i 2022 fra Ildskjelfondet og Sparebanken Vest. Med disse midlene har vi som nevnt kunnet designe vår egen lagdrakt og vi har fått produsert hele 16 dresser som nå er på utlån til mange av våre aktive barn og unge. Samtidig som dette er med på å skape en sterkere lagfølelse og tilknytning til klubben. Blir det også en drakt der vi kan profilere våre sponsorer. Vår filosofi er at alt av midler som kommer inn i form av sponsor og dugnad skal gå tilbake til våre aktive medlemmer i form av ulike støtteordninger. Derfor er det å kunne tilby et produkt til sponsorene viktig for å få de med på laget og dermed støtte utviklingen av klubbens utøvere. Det å ha en lagdrakt er et viktig element i dette arbeidet. Og dermed kan man si at gaven fra Ildskjelfondet er med på å styrke klubbens videre arbeid ut over prosjektet knyttet til selve renndressen.

Fra midlene tildelt fra Ildskjelfondet fikk vi mulighet til å kjøpe inn 16 dresser. Men arbeidet med renndressene fortsetter. Vi har fremdeles ikke nokk dresser til alle og målet er å over tid kunne bestille inn og ha minimum 45 dresser i sirkulasjon blant utøverne. Derfor kommer klubben til å søke ytterligere midler i ulike gavefond fremover for å få fullført prosjektet.

Search