skip to Main Content

Husk årsmøtet i Sandnes Idrettslag mandag 28. mars, kl 19.30 i Radleståvå på Sandnes stadion

Sandnes Idrettslag har årsmøte mandag 28. mars, klokken 19.30. Årsmøtet i Sandnes idrettslag blir avholdes i Radleståvå på Sandnes stadion.

Åpning ved Hovedstyrets leder

Saksliste:

Sak 1:   Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Sak 2:   Velge dirigent

Sak 3:   Velge protokollfører

Sak 4:   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:   Godkjenne forretningsorden

Sak 6:   Godkjenne innkallingen

Sak 7:   Godkjenne saklisten

Sak 8:   Behandle Sandnes idrettslags årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger

Sak 9:   Behandle

Sak 9.1 Sandnes idrettslags regnskap

Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning

Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning

Sak 9.4 Behandle beretning fra revisor

Sak 10: Behandle innkomne forslag og saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent for 2023 og treningsavgift

Sak 12: Vedta Sandnes idrettslags budsjett

Sak 13: Sandnes idrettslags organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

– leder

– kasserer

– styremedlem

– varamedlem

14.2 Kontrollutvalg:

– leder

– medlem

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité Valgkomité (gruppelederne)

14.5Ansvarlig for medlemsregister, politiattester og barneansvarlig

Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Vedlagt følger følgende dokumenter:

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sandnes Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sandnes Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Vi serverer pizza!

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

For styret i Sandnes Idrettslag
Kenny Rettore
Mobil: 901 99 260

17 medaljer i UM innendørs 2022!

I helgen ble UM innendørs (NM for Ungdom) arrangert i Steinkjer. Sandnes IL stilte med 14 utøvere som leverte fantastiske resultater! Det ble hele 17 medaljer; ni gull, fem sølv og tre bronse. Det ble også satt 12 personlige rekorder!

Fredag

På mesterskapets første dag var det flere gode prestasjoner! Sondre Humstad Aasmo var første utøver i aksjon på 60m hekk i klassen G-18/19. Han vant gull på tiden 8,85 som er ny personlig rekord. Selma Ims og Andre Igeltjørn Lyngholm deltok også på 60m hekk i klassen J-17. Selma løp inn til en klar gullmedalje på tiden 8.51, kun ett hundredel bak sin personlige rekord og nesten ett sekund foran nummer to i finalen. Andrea ble nummer fem, og løp inn til ny personlig rekord på tiden 9.41. Det var svært jevnt bak Selma, og Andrea var bare to hundredeler bak sølvmedaljen!

Neste utøver i aksjon var Einar Nese Johnsen. Han deltok på 1500m i klassen G-18/19. Einar ble nummer 10 på tiden 4.26.57.

400m var fredagens siste løpsøvelse. Her hadde vi med Nora og Håvard Haugen. Håvard satte ny personlig rekord med ett sekund, og løp inn til sølvmedalje på tiden 50.52. Nora fikk også sølvmedalje i klassen J18/19 med tiden 57.05.

lørdag

Inga Rabben Reimers startet dag to på best mulig måte! Hun vant gull i kulekonkurransen med et støt på 13.37.  Det lengste støtet kom i andre omgang, og Inga hadde de fire lengste støtene i konkurransen.

Den neste øvelsen var 60m. Her hadde vi mange deltakere i aksjon:
J-16
– Victoria Sørland. Løp i finalen inn til sølvmedalje. Victoria satte også ny personlig rekord i finalen med tiden 7.97.
G-15
– Nalliah Memarthaen. Gikk videre til finalen med et løp på 7.76. Ble dessverre disket i finalen pga. tjuvstart.
G-16
– Eskild Gjesdal Hillesund – vant gull! Tangerte sin egen personlige rekord i semifinalen med 7.33. Satte ny personlig rekord i finalen med tiden 7.25
G-17
– Ludvig Dahle Hansen ble nummer seks i sitt forsøksheat, med tiden 7.83.
– Jonas Fjordholm – ble nummer fire i finalen med tiden 7.12, kun 0.01 fra bronsemedaljen!
– Alexander Skrede – vant gull! Satte også ny personlig rekord i finalen, med tiden 7.00
G-18/19
– Sondre Humstad Aasmo. Gikk videre fra forsøket, men røk ut i semifinalen. Var i forsøket kun ett hundredel bak sin egen personlige rekord.
G-20/22
– Jonas Beggård Skåden. Ble nummer fem i finalen med tiden 7.03.

Selma Ims og Andrea Lyngholm var i aksjon i lengde. Selma gjorde igjen en fantastisk konkurranse. Hun hadde fire hopp over 5.70 og det lengste målte 5.98. Hun satte dermed ny personlig rekord, tok sitt andre gull for helgen. Selma klarte også kravet til sommerens U18-EM, og forbedret Henriette Jægers to år gamle mesterskapsrekord med 13 centimeter. Selma er nå nummer 14.plass i J17 i Norge gjennom alle tider. Andrea Lyngholm hoppet 4.66 i første omgang, og dette var hennes lengste hopp. Hun ble nummer syv.

Einar Nese Johnsen var også med på 800m. Han løp inn til en sjetteplass i sitt heat på tiden 2.12.47.

Søndag

Mesterskapets siste dag startet med forsøk på 200m. Vi hadde mange utøvere i aksjon her:

J-16
– Victoria Sørland – satte ny personlig rekord i forsøket med tiden 26.15. Hun forbedret sin personlige rekord enda en gang i finalen! Victoria løp på 26.07 og fikk bronse!
J-17
– Selma Ims – satte ny personlig rekord i forsøket med tiden 25.02. Hun smadret igjen denne tiden i finalen da hun løp på 24.54 og tok et klart gull. Hun klarte med det kravet til U18-EM, er nummer 13 i Norge i klassen gjennom alle tider og også nummer 13 på årets europeiske U18-statistikk.
G-15
– Nalliah Memarthaen – satte ny personlig rekord i forsøket med tiden 24.88. Ble nummer to i sitt heat, men gikk ikke videre til finalen på tid.
G-16
– Eskild Hillesund – ble nummer to i sitt forsøksheat med tiden 23.54. Gikk ikke videre til finalen på tid.
G-17
– Alexander Skrede – løp på 22.33 i finalen og vant GULL.
– Jonas Fjordholm – Satte ny personlig rekord i finalen, og løp inn til bronsemedalje! Tiden ble 23.11.
– Ludvig Dahle Hansen – ble nummer tre i sitt forsøksheat, men røk dessverre ut på tid. Han løp på tiden 25.00
G-20/22
– Jonas Berggård Skåden – sølvmedalje på tiden 21.59. Bare ett tidel bak sin egen personlige rekord.

Andrea Lyngholm var i aksjon i høyde. Her ble det en flott sølvmedalje, med 1.45 som høyeste hopp!

I kulekonkurransen for G-17 hadde vi med Håvard Haugen og Ludvig Hansen. Håvard støtet 13.39 i fjerde omgang og tok bronsemedalje! Ludvig satte ny personlig rekord med et støt på 11.03 i siste omgang. Han ble nummer syv i kulekonkurransen.

Den siste øvelsen med Sandnes-utøvere var 4x200m for G-15-17. Her vant våre utøvere gull med tiden 1.31.81. Dette er bare 33 hundredeler bak mesterskapsrekorden! På laget var Alexander Skrede, Jonas Fjordholm, Eskild Hillesund og Håvard Haugen!

 

Fullstendige resultatlister
Direktesending

ÅRSMØTE I FRIIDRETTSGRUPPEN TORSDAG 24. MARS

Styret i friidrettsgruppen innkaller herved til årsmøte i Sandnes IL friidrett.

Årsmøtet avholdes torsdag 24.mars kl 19.30 og blir avholdt i Radleståvå på Sandnes stadion. Merk at årsmøtet kan bli endret til digitalt. I så fall blir årsmøtet avholdt i Microsoft Teams, og vil bli varslet i god tid med ny innkalling til samme tidspunkt. Se lenke for informasjon om digitale årsmøter som Sandnes Idrettslag følger: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/arsmote-i-idrettslag/

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, sendes styret via daglig leder senest 10.mars. Dette gjøres via epost: vetle.svarstad@sandnes-idrettslag.no

Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://www.sandnes-idrettslag.no/

Agenda:

 1. Velkommen / introduksjon til møte og anbefalte retningslinjer (Arne)
  1. Valg av ordstyrer / assistent
  2. Tellekorps
  3. Forretningsorden
  4. Innkalling til Årsmøtet à godkjennes
  5. Saksliste à godkjennes
  6. Valg av referent
  7. Valg av medlem til å undertegne protokollen
  8. Presentasjon av kandidater til valgene
 2. Styrets beretning (Vetle)
  1. Kort gjennomgang av de viktigste sakene / begivenhetene i SI-F gjennom året 2021 à informasjon
 3. Virksomhetsplan og Klubbhåndbok for SI-F (Jan)
  1. Status rundt Klubbhåndboken à informasjon
 4. Økt sportslig satsning for 2021 og 2022 som en prøveperiode (Ørjan / Vetle)
  1. Informasjon til SI medlemmer rundt noen sentrale grep besluttet av Styret i SI-F i desember 2020
 5. Rekruttering av flere frivillige / ressurspersoner til SI (Ingvill)
  1. Status rundt pågående arbeid og forventninger fra Sponsorer à informasjon / dialog med de oppmøtte
 6. Regnskap og budsjett (Stian)
  1. Regnskap for 2021 à godkjennes
  2. Budsjett for 2022, merk spesifisering av de «tunge» postene à godkjennes
  3. Ansvarsfrihet for Styret à godkjennes
 7. Innmeldte saker fra SI-F medlemmer (Vetle)
 8. Valg av nye Styremedlemmer (Valgkomitéen ved Kjetil)
  1. Styremedlemmer på valg | nye kandidater | valgkomiteens innstilling
 9. Eventuelt / annet

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Foreløpig årsrapport finner du her: Årsrapport 2021. Endelig årsrapport vil bli publisert etter årsmøtet.

COOP Jærcup 3 inne

Torsdag 24.februar er det klart for årets siste Jærcup inne. Stevnet startar kl 1700 for 10-14-åringar og 1930 for dei som er frå 15 år og oppover. Merk at også 10-åringar kan melda seg på.

Praktisk informasjon:
Smittevern: Stevner kan nå arrangerast som normalt. Publikum er tillatt.
Parkering: Bruk P-plassen utenfor Sandneshallen. Hvis denne blir full, bruk P-plass utenfor Sandve barneskole (til venstre i rundkjøringen ved Sandneshallen).

Utøvarinfo:
Startnummer: Kun for løp lenger enn 200m. Blir delt ut ved start rett før løpet.
Øvingsprioritet: Viss løpsøving startar når du gjennomfører teknisk øving, forlater du denne til fordel for løp. Du kan fullføra den tekniske øvinga etter at løpet er ferdig.
Avmelding på arrangementsdagen: Foregår ved å trykka på søppelbøtta i resultatservice.
I link til resultatservice finner du startlister. Kontroller at alt er i orden med påmeldinga di ved å sjekka at du står oppført i startlistene. Viss det er ting som ikkje stemmer, tar du kontakt med Else Storhaug på mail else.storhaug@lyse.net.
Etterpåmelding foregår også ved å senda mail til Else.

Tidsskjema 10-14

Tidsskjema 15+

Resultatservice

Streaming

Velkommen!

Årsmøte i Sandnes Idrettslag mandag 28. mars, kl 19.30 i Radleståvå på Sandnes stadion

Sandnes Idrettslag kaller inn til årsmøte mandag 28. mars, klokken 19.30. Årsmøtet i Sandnes idrettslag blir avholdes i Radleståvå på Sandnes stadion om situasjonen tillater det.

Merk at årsmøtet kan bli endret til digitalt. I så fall blir årsmøtet avholdt i Microsoft Teams, og vil bli varslet i god tid med ny innkalling til samme tidspunkt. Se lenke for informasjon om digitale årsmøter som Sandnes Idrettslag følger: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/arsmote-i-idrettslag/

Foreløpig saksliste:

 1. Åpning ved Hovedstyrets leder
 2. Godkjenne de stemmeberettigete.
 3. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 4. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.
 6. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 7. Fastsette medlemskontingent for 2023 og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktiviteter.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Foreta følgende valg:
 10. Leder
 11. Nestleder og kasserer
 12. Valgkomité (gruppelederne)

Ansvarlig for medlemsregister, politiattester og barneansvarlig

Forslag og saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende innen fredag 25. mars. Forslag/saker sendes på mail til: kenny@rettore.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, her på siden: www.sandnes-idrettslag.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sandnes Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sandnes Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Vi serverer pizza!

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

For styret i Sandnes Idrettslag
Kenny Rettore
Mobil: 901 99 260

 

COOP Jærcup 2

Tirsdag 15.februar er det klart for årets første Jærcup. Stevnet startar kl 1700 for 11-14-åringar og 1930 for dei som er frå 15 år og oppover.

Praktisk informasjon:
Smittevern: Stevner kan nå arrangerast som normalt. Publikum er tillatt.
Parkering: Bruk P-plassen utenfor Sandneshallen. Hvis denne blir full, bruk P-plass utenfor Sandve barneskole (til venstre i rundkjøringen ved Sandneshallen).
Startnummer: Kun for løp lenger enn 200m. Blir delt ut ved start rett før løpet.
Etterpåmelding på arrangementsdagen: Møt ved aktuell øving 15min før start og spør startordnar/øvingsleiar om du kan bli med.
Avmelding på arrangementsdagen: Foregår ved å trykka på søppelbøtta i resultatservice.

Velkommen!

Streaming

Resultatservice

Tidsskjema 11-14

Tidsskjema 15+

 

Oppsummering NM innendørs

Denne helgen ble NM innendørs arrangert i Ulsteinvik.
Det ble en helg med mange gode resultater for Sandnes IL!

Lørdag
Den første dagen startet med forsøk på 60m. Vi hadde Soban Mortaza Inayat, Alexander Skrede, Jonas Fjordholm og Jonas Berggård Skåden i herreklassen, og Hanne Berit Irgens, Synne Eikeland, Agathe Holtan Wathne, Live Haugstad Hilton og Selma Ims i dameklassen. Soban og Jonas Fjordholm løp inn til gode tider i forsøket, men røk dessverre ut. Soban kom inn på 7,25 og Jonas tangerte sin personlige rekord på 7,20. Alexander Skrede og Jonas Skåden gikk videre både fra forsøket og semifinalen. Alexander løp også inn til 7.04 i forsøket, som er ny personlig rekord. I finalen ble Jonas nummer fire med tiden 6.97 (personlig rekord). Alexander ble nummer seks med tiden 7.08.

For damene gikk Hanne Berit, Live og Selma videre til semifinalen, mens Synne (8.32) og Agathe (8.12) røk ut i forsøket. Hanne Berit tangerte sin personlige rekord i forsøket, og løp inn til 7.64. I semifinalene løp både Selma og Hanne Berit inn til nye personlige rekorder, og kvalifiserte seg til finalen! Selma løp på 7.74 (PR) og Hanne Berit på 7.58 (PR). Live ble nummer fem i sin semifinale med tiden 7.77. I finalen ble Hanne Berit dessverre disket på grunn av tjuvstart. Selma ble nummer syv med tiden 7.80.

På 1500m hadde vi med Christina Toogood. Christina gikk rett opp i front av feltet, og la opp til et krevende tempo. Hun løp i mål inn til en fantastisk sølvmedalje på tiden 4.28.07! Christina har tidligere to bronsemedaljer på 1500m innendørs, fra 2015 og 2017.

IMG_9006.jpg
Ina Halle Haugen fulgt av Christina Maria Toogood. Foto: Bildbyrån

Dagen ble avsluttet med forsøk på 200m. Jonas Berggård Skåden og Alexander Skrede løp i samme heat i forsøket, der de beste seks tidene gikk videre til finalen. Jonas kvalifiserte seg til finalen med tiden 22.02, mens Alexander dessverre røk ut med tiden 22.50. Selma Ims vant sitt forsøksheat på tiden 25.04, som er ny personlig rekord og kvalifiserte seg til finalen. Live løp sesongsbeste på tiden 25.40, men røk dessverre ut.

SØNDAG
Hanne Berit var første utøver i aksjon på dag to av NM. Hun kvalifiserte seg til lengdefinalen med et hopp på 5.45m. I finalen senere på dagen hoppet hun 5.99 i siste omgang og sikret seg en bronsemedalje! Hanne Berit har to ganger tidligere tatt medaljer i lengde; gull i 2018 og bronse i 2017.

Agathe løp deretter inn til en fjerdeplass i sitt heat på forsøket på 60m hekk. Hun kvalifiserte seg videre til finalen med tiden 8.85. I finalen ble hun nummer fire med tiden 8.76, bare 0.19 bak bronsemedaljen.

På 3000m hadde vi Christina Toogood på startstreken. Hun gjorde nok et fantastisk løp, og ble nummer fire med tiden 9.33.18! Dette er en av de beste tidene Christina har løpt på 3000m noen sinne, og den raskeste tiden hun har hatt innendørs på distansen.

Selma, Live og Synne deltok på lengde uten tilløp. Selma satte ny personlig rekord med 2.48m. Live hoppet 2.43m og Synne hoppet 2.35m.

På finalene på 200m hadde vi med Jonas og Selma. Jonas gjorde nok et godt løp, og løp inn til en ny fjerdeplass med tiden 22.15. Selma løp inn til syvendeplass i sin finale med tiden 25.50.

Sandnes IL tok dermed en sølvmedalje og en bronsemedalje i årets NM innendørs. I tillegg til medaljene ble det fire fjerdeplasser, og det ble satt seks nye personlige rekorder!

Resultater.

 

NM Mangekamp innendørs

I helgen ble det første Norgesmesterskapet i 2022 arrangert i Bærum Idrettspark. Sandnes IL hadde seks mangekjempere på startstreken i ulike aldersbestemte klasser.  Våre utøvere endte opp med fem medaljer; ett gull, tre sølv og en bronsemedalje! I tillegg ble det satt flere personlige rekorder.

I klassen Gutter-17-klassen tok Håvard Haugen en flott sølvmedalje. Håvard og Simen Johan Teigstad fra Sandvin var et stykke foran konkurrentene og duellerte om gullet. Simen trakk det lengste strået og vant med 4773 poeng, med Håvard rett bak med 4587 poeng. Den største prestasjonen i denne klassen var likevel Håvard sin 1000m. Han leverte en av de beste tidene på 1000m i mangekamp G-17 noen sinne! For å sette tiden litt i perspektiv: Karsten Warholm ble verdensmester i mangekamp U-18 med tiden 2:45:80!

Elsie Hjartholm Seger deltok i 18/19-års klassen. Elsie gjennomførte en god konkurranse og ble nummer fem med poengsummen 3247. I denne klassen var det veldig jevnt, og til slutt skilte det bare 325 poeng fra første til femteplass.

Gaute og Sondre Humstad Aasmo tok sølv- og bronsemedalje i 18/19-års klassen! Gaute endte med 4131 poeng, og Sondre med 3927. William Aleksander Kollberg fra Asker tok gullet med 4600 poeng.

I veteranklassene hadde vi med to deltakere; Are Torsvik (MV60-64) og Kari Nordaas Kulkarni (KV50-54). Kari vant gull med ny poengrekord! Are tok sølvmedalje, bare 14 poeng bak gullvinner Tor Inge Vikane fra Laksevåg!

Navn 60m Lengde Kule Høyde 60m hekk Stav 800m 1000m SUM
Håvard Haugen 7.38 (PR) 6.02 (PR) 12.46 (5kg) 1.73 8.70 (PR) 3.00 2.40.21 (PR) 4587
Elsie Hjartholm Seger 4.87 (PR) 10.35 (4kg) 1.58 (PR) 9.64 (PR) 2.31.21 3247
Sondre Humstad Aasmo 7.57 (PR) 5.74 8.66 (6kg) 1.70 8.95 3.20 3.07.48 (PR) 3927
Gaute Humstad Aasmo 7.64 (PR) 5.84 9.35 (6kg) 1.64 9.05 3.50 2.51.41 (PR) 4131
Kari Nordaas Kulkarni 3.59 8.66 1.28 13.12 3.23.21 2585
Are Torsvik 4.56 8.94 (5kg) (PR) 1.25 10.36 (PR) 3.36.54 3283

Komplett resultatliste finner du her. 

Start 1000m for Gaute, Sondre og Håvard.

 

 

Informasjon om klubb- og toppidrettsstevner i helga

Sandnes IL ønsker velkommen til klubb- og toppidrettstevner i helga. Det er gjort nokre justeringar etter at myndighetene torsdag informerte om mindre restriksjonar for idretten. Kanskje viktigast å merka seg er at det nå er fleire som kvalifiserer til å delta i toppidrettsdelen. NM-kvalifiserte utøvarar som ønsker å etterpåmelda seg, eller flytta over frå klubb til toppidrettsdel kan ta kontakt med Else Storhaug på mail: else.storhaug@lyse.net.

Tidsskjema
Resultatservice
Streaming
Skoskjema

Nytt stevnetilbud 15.-16.januar

Som alternativ til Sørvestmesterskapet, som blir utsatt til 26.-27.februar, arrangerer Sandnes IL eit mindre stevne på opprinneleg helg 15.-16.januar. Søndag 16.januar blir kun brukt som arrangementsdag viss interessa for klubbstevnedelen er stor.

Klubb/lagsvise stevnedelar

Kvar klubb/lag melder inn sine ønsker for ein eller fleire stevnedelar der grupper på opp til 20 utøvarar frå og med 15 årsklassen kan gjennomføra sine øvingar. Ønsker blir sendt til Else Storhaug på mail; else.storhaug@lyse.net, av ein koordinator (oppmann, leiar, sportsleg leiar o.l) for klubben innan tirsdag 11.januar kl 23:59 og må innehalda ønska øvingar, namn og alder på utøvarar og fordeling av utøvarar og øvingar per gruppe der det er ønskeleg med meir enn ei gruppe. Aldersgruppene 13-14 år kan bli vurdert viss det er ønske om det. T.d. som eit alternativ for dei som har få 15+ utøvarar og difor lite intern-konkurranse i klubben.
Oppvarming foregår på fleirbruksområdet med adgang gjennom garderobar i underetasjen. Oppvarmingsområdet vil vera fysisk avsperra frå konkurrenseområdene. Det blir tildelt oppvarmingstid i forkant av stevnedel. Dette foregår parallelt med at anna klubb/lag gjennomfører sin stevnedel.
Me ber om forståing for at me av praktiske grunnar ikkje nødvendigvis kan møta alle ønsker/behov frå klubbar/lag.
Det er ingen geografiske avgrensingar på kva klubbar/lag som kan benytta seg av dette tilbudet.

Toppidrett
Etter stevnedelane dedikert til klubbar/lag laurdag, blir det gjennomført ein stevnedel for toppidrettsutøvarar som er definert som dette på arrangementsdagen.
Øvingsutvalg blir satt opp etter innspel/ønsker. Foreløpige øvingar for nasjonalt stevne toppidrett:

Kvinner: 60m, 100m, 60mhk, 400m, høgde, lengde
Menn: 60m, 100m, lengde
Det blir gjennomført ekstraløp på 60m, viss utøvarane ønsker det.
Påmelding til toppidrettsdelen av stevnet foregår på ordinært vis gjennom MinIdrett. Link til påmelding finner du her.

Merk følgande:

 • Det er ikkje mogleg å delta både i stevnedel for klubb/lag og for toppidrett. Viss du er usikker på kva del du ønsker å delta i, sørger du får at du blir meldt på begge og at arrangør får beskjed om kva for ein del du ønsker å delta i seinast 24 timar før aktuell øving. Det er per 7.januar anbefalt å gjera det på denne måten, i slike tilfeller, då det nå er noko uklart kva toppidrettsdefinisjon som vil gjelda 15.-16.januar.
 • Utøvarar kan ikkje entra konkurranseområdet før starttidspunktet for tildelt stevnedel for deira klubb/lag.
 • Spisse piggar skal ikkje brukast på fleirebruksområdet. Det vil bli avsatt tid mtp piggskodrag og annan spesifikk oppvarming i stevnedelen.
 • Arrangementet vil fortløpande bli justert ihht nasjonale smittervernsreglar og anbefalingar inn mot arrangementsdato.
 • Det vil ikkje bli adgang for publikum. Me satser på å få publisert streaming frå stevnedelane.
 • Journalistar, fotografar og øvrig media kan be arrangør om akkreditering.
 • Alle stevnedelar blir approbert slik at oppnådde resultater blir godkjent.

Sjølv om me har ei heil helg til å gjennomføra på, vil det diverre ikkje vera mogleg for alle å få konkurrert slik det er ønske om. Men me håpar dette kan vera eit kjærkomment tilbud under utfordrande forhold.
Dette stevnetilbudet har blitt utforma i samarbeid med NFIF og Sandnes kommune.

Search