Skip to content
Alpint Arrangement Bildegalleri Medlemskap Styret Trening

ALPINT

Sosialt – kjekt – sunt

Alpingruppen i Sandnes Idrettslag er alpinklubben med base i Ålsheia i Sirdalen. Frisk luft, sosialt for barn og voksne, konkurranse og god fysisk trening er stikkord. Alle kan begynne, og vi ser at måten vi trener på skaper motivasjon, engasjement og tilhørlighet for deltakere så vel som foreldre.

Meld inn familien i dag!!

Enkelt å bli med
Alpingruppen ønsker å være åpen og tilgjengelig for alle. Treningene foregår i Ålsheia i Sirdalen om vinteren, samt barmarkstrening hvor vi vektlegger kondisjon, balanse, styrke og koordinasjon. Denne treningen foregår ute som inne i Sandnes hele året. Vi legger opp til et aktivitetsnivå som skal passe alle og aktivitetene bærer preg av lek. Vi samarbeider også tett med de andre klubbene i området for å skape et tilbud som passer for alle uavhengig av alder og ferdighetsnivå.

Sportslig og sunt miljø
Barna som deltar blir raskt engasjerte, og involverer seg i å oppnå sportslige resultater. Vi ser at deltakelsen i alpinbakken fører til god sosial kontakt mellom barna. Medlemmene i klubben er aktive, liker seg i frisk luft, og holder seg i form. Alpingruppen har aktive deltakere i de fleste aldersgrupper. Fra 4 år gamle gutter og jenter til de gode gamle veteranene.

Kjekt for store og små
Det legges stor vekt på det sosiale. Ungene i klubben blir raskt gode venner, og har det kjekt sammen i bakkene eller er på samlinger. På treninger i Sirdalen har vi SI-Hytten som base der barn og foreldre blir godt kjent med hverandre. På renn og samlingen utenfor lokal bakke søker vi å ordne felles overnatting slik at det skal være sosialt og kjekt for alle å være på tur sammen. Vi erfarer at nye medlemmer fort kommer inn i gruppen og blir en del av det gode miljøet i klubben.

Høyt aktivitetsnivå
Sandnes alpint satser på skiaktivitet hver helg fra skisenteret åpner sesongen (ca ved juletider) til april i form av trening, renn og frikjøring. I tillegg deltar mange medlemmer på skirenn både på Sauda, Haukeli og Hovden. Fra mai til oktober arrangeres det trening i form av skisamlinger på Fonna og SNØ (Lørenskog)  samt årlig skisamling i Østerrike i skolens høstferie. Vintersesongen startes som regel med en felles samling på Haukeli eller Gaustablikk. Det legges opp til at det skal være kjekt å delta, men det er ikke nødvendig å være til stede hver helg. Aktiviteten skal være der for dem som vil, men det er opp til hver enkelt hvor mye en vil delta. Man skal komme som man er og det er ikke noe press hverken i form av utstyr eller ferdighet. Her er det plass for alle.

Klubb som satser på bredde
Det er naturligvis ulikt engasjement blant både utøvere og blant foreldre. Vi har det høyeste aktivitetsnivået om vinteren, så det er mulig å kombinere Alpint med sommeridretter som fotball, friidrett etc.

Alpinrenn
Klubben arrangerer også turer til bla Sauda, Hovden og andre steder hvor det arrangeres Alpinrenn. I tillegg arrangerer vi egne renn, hvor det er vanlig med deltakere fra hele regionen.

Finansiering
Klubben finansieres i hovedsak gjennom gode sponsorer, samt gjennom dugnadsarbeid utført av foreldre. Dugnadsarbeidet har frem til nå gjort det mulig å gjennomføre klubbens aktivitet uten treningsavgift. Mange hevder at alpint er en dyr idrett. Klubben har et konstant fokus på holde kostnadene på et minimum. Vi er derfor avhengig av at alle foreldre er med å bidrar på dugnadene våre for å kunne opprettholde klubbens støtte til medlemmenes deltagelse på skirenn, samlinger og til sesongkort. I vår klubb går ingen av inntektene fra sponsorer eller dugnader til noen form for administrasjon. For oss er det er mål at alle disse inntektene kommer utøverne til gode i form av reduserte kostnader. Dugnadene holdes hovedsaklig i nærområdet i form av parkeringsvakter på ulike arrangement og utføres på en formiddag eller ettermiddag ca 2 ganger for hver familie i vår/høst sesongen. Om vinteren stiller alle (utøvere som voksne) opp om arrangementene i Sirdalen. Da har vi ansvar for Sirdalsløpet og skidag for våre sponsorer.

Klikk her for mer informasjon om priser på medlemskap, støtteordninger og fordeler…

Hvordan søke medlemskap i Sandnes IL Alpint via MinIdrett

 

Våre sponsorer og samarbeidspartnere

Alpintklubben er stolt av å kunne presentere våre sponsorer og samarbeidspartnere. Sammen klarer vi å tilby alpint som idrett for barn i alle aldre, fra de yngste til de eldste. Uten bidraget fra Dere ville ikke dette vært mulig!

Vår Hovedsponsor:

 

Våre sponsorer:

Samarbeidspartnere:

Search