Skip to content

Vi vet at alpint regnes for å være en dyr idrett. Derfor har vi i Sandnes IL Alpint et høyt fokus på å holde kostnadene for våre medlemmer så lave som mulig. I tillegg til at vi ikke har noen treningsavgift har vi også en del fordeler og støtteordninger for medlemmene. Dette får vi til gjennom et fantastisk samarbeid med våre sponsorer, samarbeidspartnere og at alle medlemmer er med å bidrar på våre dugnader gjennom året. Merk at kriteriene for å benytte støtteordninger er deltagelse på dugnader og at tidsfrist for påmelding til renn og samlinger overholdes.

Priser for medlemskap i Sandnes IL

 • Aktive over 17 år Kr. 500,-
 • Aktive under 17 år Kr. 500,-
 • Familie Kr 1 000,-
 • Passive medlemmer Kr 250,-
 • Treningskontingent Alpintgruppen Kr 0,-

Vi anbefaler alle med to eller flere aktive barn om å melde inn hele familien for å kunne dra fordel av familiemedlemskapet.

Støtteordninger for medlemmer av Alpintgruppen

 • Dekker/refunderer alle påmeldingsavgifter til deltagelse på terminfestede renn så fremt påmeldingen er gjort innen annonsert påmeldingsfrist. Kvittering må sendes inn til klubben innen 14 dager.
 • Dekker/refunderer treningsavgift i forbindelse med trening og samlinger i regi av klubb eller Agder og Rogaland Skikrets
 • Dekker/reunderer trenings/påmeldingsavgift for deltagelse på trening/samlinger utenfor Agder og Rogaland Skikrets med et maks beløp på kr 1000,- pr arrangement. Kvittering må sendes inn til klubben innen 14 dager.
 • Støtte til aktive utøvere på renn og samlinger med kr 250,- pr trenigngsdøgn/renndøgn for samlinger i klubb og kretsregi (egne satser for nasjonale renn, se punkt nedenfor).
 • Støtte lagleder på renn/samling tilsvarende aktiv utøver.
 • Støtte aktiv utøver på nasjonale renn uten behov for flyreise kr: 1 000,-
 • Støtte aktiv utøver på nasjonale renn med behov for flyreise kr: 1 500,-
 • Støtte sesongkort Sirdal Skisenter til aktive 7år og eldre, kr 1 500,-
 • Støtte sesongkort småbarn intill 6 år, 100% klubben dekker kortet
 • Støtte sesongkort for styremedlemmer, 100% klubben dekker kortet

For å kunne benytte seg av disse støtteordningene er det en forutsetning at foreldre deltar i klubbens dugnadsarbeid. Dette gjelder dugnadene vi arrangerer i Sirdalen (eksempel: arrangement for sponsorer, Sirdalsløpet og egne skirenn) og deltagelse på inntektsgivende dugnader gjennom resten av året (eksempel: parkerings dugnader ved arrangement i Sørmarka Arena). For å få dekket avgifter til påmelding for renn og samlinger der det benyttes MinIdrett/iSonen.no til påmelding er det et krav at påmelding er gjennomført før ordinær påmeldingsfrist er utløpt. Etterpåmelding dekkes ikke med mindre det er gjort egen avtale om dette med klubben i forkant.

Fordeler som medlem i Sandnes IL Alpint

For våre medlemmer kan vi tilby innkjøpsavtale med Leki gjennom deres nettbutikk. Her får vi rabatter på alle varer i deres sortiment. Vi har også gode avtaler med Spot1 Snø som er en av de mest komplette butikkene når det kommer til utvalg av skiutstyr og støvler. Mer informasjon om innkjøpsavtaler og rabattkoder finner du i spond.

Search