skip to Main Content

Påmelding friidrettsskole 2019 er åpen

Sandnes idrettslag arrangerer friidrettsskole over fem dager, 24-28. juni 2019. Her får barna lære seg friidrettsøvelser og idrettsglede gjennom lek og enkle øvelser. Målet med friidrettsskolen er å gi barn en opplevelse av mestringsglede og interesse for fysisk aktivitet. Friidrettsskolen er et sosialt og morsomt tilbud for idrettsglade barn.

Påmelding: http://www.deltager.no/Idrettsleker/friidrettsskole_SI_2019

Når: 24.-28. Juni 2019 (kl. 10-14, barnepass 1 time før/etter inkl. i pris)

Sted: Sandnes Idrettspark

Alder: 8-13 år

 • Påmeldingsavgift: kr. 1.400 til 1. april/1500,- til 1. mai/1600,- til 15. juni
 • Instruksjon av erfarne utøvere og instruktører
 • Friidrett, ballspill og andre fysiske aktiviteter med sosialt fokus
 • Lunch og vann inkludert

COOP Jærcup 3

Tirsdag går vinterens siste COOP Jærcup inne. Som vanleg konkurrerer gutar og jenter i alderen 10-14 år frå kl 1700. Dei som er eldre enn dette startar opp kl 1940. Stevnet er ferdig litt over kl 21.

Utøvarar som stiller på distansar f.o.m. 600m henter banenummer på stevnekontoret når dei kjem til hallen. Dette nummeret skal festast på brystkassen før aktuelt løp.

Tidsskjema 10-14
Tidsskjema 15+

Resultatservice/startlister/heatoppsett

Innkalling til årsmøte i Sandnes Idrettslag mandag 31. mai 2021 kl 19.00

 

Sandnes Idrettslag kaller inn til årsmøte mandag 31. mai, klokken 19.00. Årsmøtet i Sandnes idrettslag blir avholdes i Radleståvå på Sandnes stadion om situasjonen tillater det.

Merk at årsmøtet kan bli endret til digitalt. I så fall blir årsmøtet avholdt i Microsoft Teams, og vil bli varslet i god tid med ny innkalling til samme tidspunkt. Se lenke for informasjon om digitale årsmøter som Sandnes Idrettslag følger: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/digitale-arsmoter/

Foreløpig saksliste:

 1. Åpning ved Hovedstyrets leder
 2. Godkjenne de stemmeberettigete.
 3. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 4. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.
 6. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 7. Fastsette medlemskontingent for 2022 og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktiviteter.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Foreta følgende valg:
 10. Leder
 11. Nestleder og kasserer
 12. Valgkomité (gruppelederne)

Ansvarlig for medlemsregister, politiattester og barneansvarlig

Forslag og saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende innen fredag 9. april. Forslag/saker sendes på mail til: kenny@rettore.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, her på siden: www.sandnes-idrettslag.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sandnes Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sandnes Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Vi serverer pizza!

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

For styret i Sandnes Idrettslag
Kenny Rettore
Mobil: 901 99 260

Jærcup 2

Torsdag er det klart for Jærcup 2 i Sandneshallen. Nok eingong er det rekordpåmelding med 331 utøvarar. Dette betyr t.d. totalt seks timar med samanhengande lengde fordelt i to groper over tri timar.

Merk at utøvarar som stiller på distansar f.o.m. 600m henter posisjonsnummer på stevnekontoret når dei kjem til hallen. Dette nummeret skal festast på brystkassen før aktuelt løp.

Tidsskjema 10-14
Tidsskjema 15+
Startlister, heatoppsett og resultatservice

Årsmøtet i friidrettsgruppen tirsdag 19.februar

Styret innkaller herved til årsmøte i Sandnes IL friidrett.

Årsmøtet avholdes tirsdag 19.februar kl 19.30 i Radlaståvå i Sandnes idrettspark.
Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, sendes styret via daglig leder, senest 8.februar, på epost  til geir.eikeskog@sandnes-idrettslag.no
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://www.sandnes-idrettslag.no/  

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Enkel bevertning, vel møtt!

EM i friidrett for landslag 9.-11. august 2019 – Bli med som frivillig!

Sandnes idrettslag åpner for registrering av frivillige slik at nettopp DU får mulighet til å være med å skape et av de aller største idrettsarrangementene i vår region gjennom tidene. Friidrettsgruppen er arrangør av EM i friidrett for landslag, og vi trenger mange frivillige for å kunne avvikle mesterskapet på en ypperlig måte.

Foto (Inge Akerjordet): Frivillig i lengdegropen under NM i friidrett 2017

Vi trenger hjelp fra frivillige med en rekke ting i forkant og under selve arrangementet, herunder:

 • Publikumsservice (Kiosksalg, Vakthold, Rigging, Rydding, billettsalg)
 • Media/pressehåndtering
 • Helse/medisinsk (sykepleier, fysioterapeut, kiropraktor)
 • Logistikk (Hotell verter, Guider/Tolk, sjåfører)
 • Team attacher (Praktisk og administrativ støtte til hver nasjon)
 • PR (Foto/Hjemmeside/Sosiale Medier)

Vi håper at DU ønsker å bidra i arrangementet!

Meld deg som frivillig her: https://goo.gl/forms/HxLFlTfon8Z8aiYl1

Foto (Steinar Eilerås): Et utvalg av frivillige under NM i 2017

Året er på hell, nye muligheter i 2019!

For en sesong det har vært, og nå som friidrettssesongen 2018 ebber ut, er vi allerede godt i gang med detaljplanlegging av 2019 sesongen. Sandnes idrettslag vil også kommende sesong være en betydelig arrangør, og på terminlisten er det hele 23 arrangementer, alt fra små stevner, mosjonsløp, kretsmesterskap, Norgesmesterskap og til Europamesterskap for landslag.

Det har vært et meget godt år for friidrettsgruppa, med et høyt aktivitetsnivå og sterke resultater. Både bredden, toppen og mangfoldet i friidrettsgruppa er fortsatt sterk, og dette er resultater av godt og hardt arbeid gjennom mange år.

 • Vår medlemsmasse, har i løpet av året vokst markant og med en medlemsvekst på 28% er friidrettsgruppen større enn noen gang. Mye av økningen skyldes at vi opprettet løpegruppe for mosjonister i november 2017, men også et langvarig arbeid med rekruttering gjør at vi har fulle grupper med barn og en økende ungdomsgruppe.
 • Kompetansehevning er viktig, både for å kunne ivareta våre utøvere, men også for å kunne avvikle arrangementer av høy kvalitet. Vi har i år utdannet 19 nye dommere, samt økt kompetanse på trenersiden gjennom kurs og seminarer.
 • Arrangementer er viktig for å ha et vitalt idrettslag. Vi tar nå på oss et stort ansvar, sammen med kommunen og friidrettsforbundet, ved å arrangere EM for landslag i friidrett (ETCH) 9.-11.august. Gjennom ETCH får vi vist friidrett på høyt nivå i vår region, men også heve vår kompetanse; det vil kunne underbygge vår strategi om å arrangere større stevner hvert 2. år fremover.
 • Vi har Internasjonale stjerner i vårt idrettslag, som gir av seg selv og bidrar til å skape friidrettsinteresse, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi er heldig som har Ingebrigtsen som en del av vårt treningsmiljø. Internasjonalt har Ingebrigtsen tatt hele 7 medaljer, derav to EM gull av Jakob på 1500m og 5000m i Berlin og to EM gull i terrengløp nå nylig av Filip og Jakob. Filip satte også ny norsk rekord på 1500m med tiden 3,30,01.
 • De Sportslige resultatene er fortsatt på et høyt nasjonalt nivå, der vi er i toppdivisjonen i lagkonkurransen for både kvinner og menn. Vi har i løpet av året tatt 19 medaljer i senior NM mesterskaper og 15 medaljer i ungdomsmesterskaper. Vi har også veteraner som hevder seg godt i sin aldersgruppe, med 13 medaljer i veteranklassene i NM.
 • Det blir flere fokusområder i 2019, og et viktig område blir å finne løsninger for at flere barn skal kunne ha et friidretts tilbud i Sandnes IL. Et annet viktig område er å sikre at våre arrangementer blir avviklet på en kvalitetsmessig måte slik at det gir gode opplevelser for utøvere, trener og publikum.
Topp, bredde og mangfold i friidrettsgruppen i Sandnes IL

Over er noen av høydepunktene gjennom 2018 omtalt, men vi må også huske høydepunkter den enkelte utøver selv sitter igjen med, det være seg nye personlige bestenoteringer, andre prestasjoner eller opplevelser.

Vi er stolt av hva vi har fått til i friidrettsgruppen Sandnes idrettslag, og er klar for en ny sesong.

Takk til alle medlemmer for at dere velger SI, men også en stor takk til samarbeidspartnere og andre støttespiller som har tro på arbeidet vi gjør.

Følg oss på facebook  siden, og spre gjerne til folk du kjenner.

Ha en riktig god jul og et godt nytt år i tiden som kommer.

Search