Skip to content

Et av årets store høydepunkter er å ta imot 1.klassingene.
Oppstart vil være i slutten av august.

Dere vil kunne velge mellom to tilbud
Torsdager: Smeaheia skole 17.00-18.0
Torsdager: Skeiane Ungdomsskole: 18.00-19.00

Den første vintersesongen 2024/2025 vil treningen foregå i gymsaler.
På sommeren vil treningen foregå på Sandnes Stadion.
Til neste høst vil 2018 gruppen sine treninger foregå i Sandneshallen.
De vil da få fast treningstid på tirsdager.
Meld dere på vedlagt googleskjema.
I etterkant vil dere bli forespurt hvilket parti dere ønsker å delta på.

Påmelding 2018

Search