skip to Main Content

Jærcup 1 15+ blir gjennomført som konkurranselik trening

Tirsdag 16.februar kl 20-22 blir det gjennomført konkurranselik trening med registrering av resultater, for utøvarar som er 15 år og eldre, i Sandneshallen.  Av smittevernsomsyn vil dette bli organisert etter liknande retningslinjer som for trening:

 • Foregår i fleire grupper på maks 20 per gruppe.
 • Gruppene blir på førehand delt inn basert på eksisterande treningsgruppe og øvingsfokus. Dette foregår i samarbeid med deltakande klubbar og lag. Her er det gitt litt fleksibilitet mtp at klubbar/lag med få deltakarar kan plasserast med større treningsgrupper.
 • Minimumskrav om fem meters avstand mellom gruppene.
 • Utøvarar frå ulike grupper kan ikkje løpa mot kvarandre i samma heat pga avstandskrav mellom gruppene.
 • Kvar gruppe har ein, eller fleire, ansvarlege trenarar/leiarar.
 • Ingen publikum/familie o.l. tilstades i hallen under treningsstevnet.
 • Eit minimum med funksjonærar blir brukt for gjennomføringa.
 • Gruppene møter til litt ulike tidspunkt for å unngå trengsel. Oppmøtetidspunkt blir arrangør og deltakande klubbar/lag einige om. 

Det er planlagt streaming, slik at dei som ikkje kan vera tilstades i hallen kan følga med.
Oppnådde resultater vil ikkje bli godkjent som offisielle av NFIF og kan difor ikkje brukast mtp kvalifisering til mesterskap eller rekord.
Om myndighetene opnar opp for vanlege stevner før 16.februar, vil me snu oss rundt og arrangera Jærcup 1 15+ på vanleg måte innanfor aktuelle retningslinjer for smittevern for Sandnes kommune den dagen.

Takk til Sandnes kommune, Folkehallane, NFIF og RFIK for godt samarbeid med å komma fram til ei løysing som kombinerer smittevern med utøvarane sine ønsker om å få testa seg i ei konkurranselik form. 

Treningsgrupper og tidsskjema

Resultatservice

Streaming

Sandnes IL Friidrett søker etter ny daglig leder

Det er i dag lagt ut en stillingsannonse for en ny daglig leder i Sandnes Idrettslag Friidrett.

Er du rette kandidat, eller kjenner du en som kan være den rette for denne spennende rollen? Dette er en spennende mulighet å få jobbe i et av Norges fremste friidrettsmiljøer., hvor det er store muligheter for den rette kandidaten.

Her er stillingsannonsen: https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=205856685

Geir Eikeskog, nåværende daglig leder sier følgende:

Jeg informerte styreleder i Sandnes IL Friidrett (SI-F) høsten 2020 om planer om å avslutte mitt engasjement som daglig leder i løpet av 2021. Dette har sin årsak i ønsket om etter hvert å ta fatt på nye oppgaver og utfordringer etter snart 4 år i rollen. Endelig sluttdato er imidlertid ikke satt, og vil bli bestemt i nært samarbeid med SI-F til det beste for begge parter. Det har vært noen utrolig kjekke år i rollen som daglig leder, og jeg mener friidrettsgruppen har hatt en positiv utvikling på mange områder. Nå som jeg har gitt beskjed om at det er tid for ny energi inn i SI er dette fordi jeg tror friidrettsgruppen på sikt er best tjent med nye krefter inn i min nåværende rolle for å kunne fortsette den positive utviklingen.

Jeg stiller meg til disposisjon for Styret i arbeidet med å ansette en ny daglig leder. Jeg har også stilt meg til disposisjon for en potensiell ny rolle i SI-F for spesifikt å utvikle våre mosjonsløp videre, men dette vil bli nærmere diskutert og avklart når vi vet hvem som kommer inn i rollen som ny daglig leder. Jeg kommer uansett til å fortsette å bidra i form av dugnadsarbeid rundt friidretten i Sandnes IL i uoverskuelig fremtid. Sandnes IL er og forblir idrettslaget i mitt hjerte.

Sandnes IL mosjonsløp i 2021

Det går mot lysere tider, og ventetiden til den dagen vi kan kjøre fellesstart i mosjonsløp med flere hundre deltakere samtidig minker dag for dag. Vi ser frem til den dagen det er mulig å starte flere hundre deltakere samtidig, og tipper at dere som løper også ser frem til den dagen det skjer. Inntil da, hold deg i aktivitet slik at du er forberedt på løpene som kommer i 2021.

Avvikling av alle våre arrangementer i 2021 vil helt og holdent bli styrt av de til enhver tid gjeldende retningslinjer som sentrale og lokale myndigheter setter. Derfor er det en viss usikkerhet, spesielt på de mosjonsløpene som ligger nærmest i tid.

Parkløpet er planlagt lørdag  13. mars. Vi har valgt å vente med å åpne påmeldingen i påvente av at koronasituasjonen avklares ytterligere, men vi har god tro på at løpet kan avvikles i en eller annen form,  så lenge det er tillatt å avvikle utendørs arrangementer.

Parkløpet 2019, stort startfelt og tett i tett, foreløpig en litt fjern drøm

Hjerte for Sandnes-løpet 10. april er allerede avlyst, og her følger begrunnelsen; Vi trodde at vi skulle gå HELT klar alt som hadde med Korona å gjøre, når vi før sommeren 2020 planla dato for arrangementet. Vårt mål var at dette skulle bli et storslått arrangement med folkefest i Sandnes sentrum. Vi ser at dette ikke er mulig i 2021, og har derfor besluttet å vente til 2022 før vi arrangerer første utgave av arrangementet. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, både fra potensielle deltakere og potensielle samarbeidspartnere etter at vi lanserte arrangementet. Men, med den rådende usikkerhet rundt smittesituasjonen, er det forståelig at svært få deltakere hittil har meldt seg på, og at mulige samarbeidspartnere/sponsorer er avventende til å bidra til årets arrangement. Derfor er vår konklusjon at vi ikke arrangerer før i 2022.  Påmeldte deltakere får refundert påmeldingsavgiften.

Påmeldingen til Sandnesløpet lørdag 29. mai har vært åpen siden i fjor høst, og responsen har så langt vært svært god. Vi nærmer oss 600 påmeldte deltakere! Vi avviklet fjorårets løp med 800 påmeldte deltakere. I Sandnes idrettspark har vi store arealer i start/mål området, pluss at vi har erfaring med å arrangere under strenge restriksjonene som var gjeldende i oktober 2020. Planen foreløpig er å avvikle løpet tilsvarende som i fjor, men slippes det opp for større startpuljer vil vi selvfølgelig øke antall startende i hver pulje fra 25 og opp til det som vil være mulig når løpet arrangeres.

Foto Håkon Vold, fra Sandnesløpet 2020 god avstand hele tiden

Hanatrappene opp er planlagt til lørdag 21. august, og da er det lov å håpe at de fleste er vaksinert og at restriksjoner i forhold til idretts arrangementer er fjernet.  Hanatrappene opp vil uansett være basert på individuell start med 30 sekunders mellomrom mellom hver deltakere. Derfor er det grunn til å tro at det ikke blir begrensninger på antall deltakere. Vi håper også at det vil være mulig å ha opplegg på Hanafjedle etter endt løp, der sosial distansering IKKE er styrende.

Hanatrappen opp, der løper man individuelt, men kanskje vi kan samles uten sosial distansering etter de 306 trappetrinnene er forsert?

Arborettrimmene i høst, tre løp der den første arrangeres 30. oktober, planlegges foreløpig som normalt. Det er grunn til å tro at mange som løper er klar til å stille til start, i ett eller flere av våre tre løp høsten 2021.

Arborettrimmen, høstens vakreste for store og små.

Sørvestmesterskapet og Jærcup 1 er utsatt

Som følge av midlertidig forskrift om smitteverntiltak for Sandnes kommune gjeldande for perioden 31.desember til 22.januar,  blir me diverre nødt til å finna nye datoar for Sørvestmesterskapet og Jærcup 1.
Dette ihht til § 9 andre ledd: «Det er forbudt å arrangere eller delta i kamper, stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper.» (ref lovdata)
Online påmelding i MinIdrett for desse to stevnene er nå stengt, men vil bli opna opp att så snart nye datoar er på plass. Det vil då også vera mogleg å melda seg av viss ny dato ikkje passer.

Lagsrekorder for 2020

Helge Brueland har oppdatert Sandnes IL sin statistikk over nye lagsrekorder for 2020. Det er satt 36 nye lagsrekorder dette året, og de er gruppert som følger:

 • Kvinner senior: 2
 • Menn senior: 6
 • Innendørs menn senior: 2
 • Menn Veteran: 5
 • Jenter: 13
 • Gutter: 8
Inga Rabben Reimers satte lagsrekorder i aldersbestemt J15 i samtlige kastøvelser i 2020

Statistikk

Mosjonsløp 2021

Det går mot slutten av 2020, og en ny sesong for mosjonsløp starter opp like over på nyåret. Vi har 8 mosjonsløp på programmet i 2021.

Først ut er nyheten Vinterløp 5 km som er et av flere 5 km løp i vinter, i samarbeid med to andre friidrettslag. Les mer på vår hjemmeside.

En nyhet i 2021 er Hjerte for Sandnes-løpet som er 1609 meter, en engelsk mile, som går i Strandgaten og med målgang på den nye rådhusplassen i Vågen. ENDELIG får vi til et løp i sentrum. Arrangementet er et samarbeid med Hjerte for Sandnes, og vi tror at dette arrangementet vil engasjere til løping for en god sak. Påmeldingen åpner 1. desember.

En annen nyhet er Hanatrappene opp, der vi har flyttet arrangementet til en lørdag. Hensikten med dette er å ha god tid slik at mange skal få løpe i trappene opp til Hanafjedle, og deretter kunne nyte utsikten fra det nye utsiktspunktet som skal være klar til våren. Hvis du er klar for 306 trappetrinn kan du allerede nå merke deg lørdag 21. august. Påmelding åpner i januar.

De andre mosjonsløpene vi har, er kjent for mange. Felles for disse er at vi fortsatt skal forbedre løpene slik at de gir gode løpsopplevelse for deg.

Velkommen til start til i 2021.

Link til våre mosjonsløp:

Vinterløpsserie 5 km – 3. løp

Parkløpet

Hjerte for Sandnes-løpet

Sandnesløpet

Hanatrappene opp

Arborettrimmen 1

Arborettrimmen 2

Arborettrimmen 3

VINTERLØPSSERIE – et samarbeid mellom Gjesdal IL, Spirit Friidrettsklubb og Sandnes IL

Et utvidet samarbeid mellom Gjesdal IL, Spirit Friidrettsklubb og Sandnes IL er inngått, for å etablere en serie med korte mosjonsløp kommende vinter. Hensikten er å skape aktivitet i en tid da det er begrenset løpstilbud. Samarbeidsklubbene legger opp til løyper på 5 kilometer i relativt raske traseer. Det første løpet går av stabelen 16. desember, og det siste av i alt 6 løp blir 23. februar. Løpene vil bli arrangert i henhold til gjeldende smittevernregler.

Dato for de planlagte løpene (Merk at lokale smittevernregler kan begrense eller stoppe arrangementene. Ved avlysning, blir startavgiften refundert):

RESULTATER 16. desember, 5 km Årsvoll, arrangør: Sandnes

5. januar, 5 km Ålgård, arrangør: Gjesdal IL

20. januar, 5 km Årsvoll, arrangør: Sandnes IL

27. januar 5 km  Forus, arrangør: Spirit

9. februar 5 km Ålgård, arrangør: Gjesdal IL

23. februar 5 km  Forus, arrangør: Spirit

Startkontingenten er kr. 100,- for hvert løp.

Løypen på Sandnes vil gå på sykkelstien langs Årsvollsveien, der man løper 2,5 km til vendemål før man tar tilbake til der man startet. Løypen på Ålgård er også med vendemål, og vil starte ved Amfi Ålgård, der man løper sykkelsti langs Figgjoelven ned til Malthus, og deretter retur tilbake til startpunktet. Løypen på Forus vil være den samme som ble brukt i april under Perseløpet, en flat rundløype på 2,5 km som skal løpes to ganger.

Frode Vold, Gjesdal IL friidrett / 920 87 192

Einar Søndeland, Spirit Friidrettsklubb / 924 03 587

Geir Eikeskog, Sandnes Il friidrett / 906 67 393

Årets Sandnesløpet vel i havn

Med rundt 800 påmeldte deltakere fordelt på 4 distanser ble dette en løpsfest for mange, og vi vil takke deg for at du var med på å gjøre årets løp til en suksess. Det var 656 som fullførte årets løp, som gjør at Sandnesløpet 2020 skrives inn i historien som et av de største mosjonsarrangementene i Norge dette spesielle året. Et slikt arrangement er svært viktig for Sandnes IL, da en av våre primære oppgaver er å skape aktivitet.

Påmelding til neste års løp er allerede åpnet, og dagen blir lørdag 29. mai.

Resultater

Bilder

Omtale Aftenbladet

Opptak av streaming fra Sandnesposten

Pulje 1 under 10 km (Foto: Håkon Vold)

Sandnesløpet 24. oktober blir vist via Sandnesposten

Lørdag er det klart for høstens største begivenhet når det kommer til mosjonsløp. På Sandnesposten får du servert tidenes sending.

I samarbeid med Gjesdalbuen, skal Sandnesposten sende alle distanser i Sandnesløpet direkte, og det blir litt av en sending. To motorsykler følger løperne underveis, det står også kamera ved mellomtidene ute ved Soma skole.

I målområdet står det kamera, sammen med reporter. Ved hjelp av den store dekningen, vil det være mulig å følge løperne fra start til mål. Det blir intervjuer og gode møter med mosjonistene.

Følg streamingen fra Sandnesposten side sider.

Lagmesterskap hopp utan tilløp

Mandag 26.oktober kl 1800 er det klart for lagmesterskap i hopp utan tilløp i Sandneshallen. Det blir konkurrert i øvingane lengde utan tilløp, tristeg utan tilløp og høgde utan tilløp. Det er klassar frå og med 13 år og oppover.

Alle som skal delta på stevnet som utøvar, foresatt eller trenar, blir registrert ved hovudinngangen av Else Storhaug fram til kl 1730.

Resultater

 

 

Search