skip to Main Content

Årsmøtet avholdes mandag den 18. mars kl 19.00 i Radleståvå på Sandnes stadion.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11. mars til kenny@rettore.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.sandnes-idrettslag.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For informasjon, ring Kenny Rettore på 901 99 260.

Vi serverer pizza!

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

×Close search
Search