skip to Main Content

Velkommen til COOP Jærcup 1 tirsdag 11.mai

Sandnes IL ønsker velkommen til COOP Jærcup 1 på Sandnes stadion. Me håper at det nåværande lokale arrangementsforbudet blir oppheva torsdag 6.mai og at me kan gjennomføra stevnet etter gjeldande nasjonale retningslinjer i nær framtid. Det betyr at stevnet vil bli delt inn i økter med 200 personer om gangen. Alle som konkurrerer for klubbar/lag tilhøyrande Rogaland Friidrettskrets, og som er under 20 år, kan delta i dette stevnet.

Oppdatering per 04.mai: Etter at det i dag blei bestemt at dei regionale smittevernstiltaka, som inkluderer arrangementsforbud, blir forlenga til og med torsdag 6.mai, blir me nødt til å utsetta COOP Jærcup 1. Ny dato vil bli lagt ut her på kvelden torsdag 6.mai. Etter dette vil arrangementet i MinIdrett bli åpna opp igjen slik at utøvarar kan melda seg av og på. Husk å meld deg av viss du ikkje har høve til å stilla på den nye datoen.

Oppdatering per.06.mai: Lokale myndigheter har kunngjort at nord-jæren går over til nasjonalt tiltaksnivå frå og med fredag. Ny dato for COOP Jærcup 1 blir tirsdag 11.mai med påmeldingsfrist laurdag 8.mai kl 23:59. MinIdrett blir nå åpna opp for på- og avmelding igjen. Husk å meld deg av viss den nye datoen ikkje passer.

Påmelding for tranarar og publikum 

Tidsskjema

Resultatservice

Velkommen til SI-stafetten laurdag 8.mai

SI-stafetten arrangeres i år for 68. gang. Løypene går i området ved Sandnes stadion med start og mål på stadion.
Oppdatering per 27.april: Lokale myndigheter har bestemt at tiltaksnivå 5B blir forlenget til og med onsdag 5.mai. SI-stafetten blir derfor utsatt til 8.mai og planlegges gjennomført etter nåværende nasjonale smittevernstiltak som er spesifisert/detaljert gjennom NFIF’s oppdaterte retningslinjer for gjennomføring av arrangement.
Oppdatering per 04.mai: Det er kunngjort at det vil bli gjort ei ny vurdering av lokale smittevernstiltak torsdag 06.mai, me kjem difor til å legga ut informasjon her om SI-stafetten blir gjennomført, som planlagt, 8.mai på kvelden samme dag. Det er fortsatt mogleg å senda inn påmeldingar fram til fristen 6.mai.
Oppdatering per 06.mai: Lokale myndigheter har kunngjort at nord-jæren går over til nasjonalt tiltaksnivå frå og med fredag. SI-stafetten går med dette som planlagt laurdag 8.mai.

OBS: Publikum og trenarar må fylla ut skjemaet nederst på sida, i forkant av arrangementet, for å få tilgang til stadionområdet.

SI-stafetten vil bli gjennomført/organisert som følger:

 • Det vil kun være åpent for deltagelse opp til og med 19-årsklassen. Det blir egne klasser for gutter og jenter 17-19.
 • For aldersklassene 7-10 vil det kun bli mulig for deltagelse med lag tilhørende klubber/lag i Sandnes kommune.
 • For aldersklassene 11-19 vil det være mulig å delta med lag tilhørende klubber/lag i hele Rogaland.
 • Stafettpinner vil ikke bli brukt. Utgående løper kan forlate vekslingssonen når innkommende løper, på samme lag, har entret denne.
 • Arrangementet vil bli delt opp ihht deltakerantall.

Ny påmeldingsfrist er satt til torsdag 6.mai.

Resultater

Innkalling til årsmøte i Sandnes Idrettslag mandag 7. juni 2021 kl 19.00

 

Sandnes Idrettslag kaller inn til årsmøte mandag 7. juni, klokken 19.00. Årsmøtet i Sandnes idrettslag blir avholdes i Radleståvå på Sandnes stadion om situasjonen tillater det. Merk at årsmøtet kan bli endret til digitalt. I så fall blir årsmøtet avholdt i Microsoft Teams, og vil bli varslet i god tid med ny innkalling til samme tidspunkt. Se lenke for informasjon om digitale årsmøter som Sandnes Idrettslag følger: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/digitale-arsmoter/
 
 
Foreløpig saksliste:
 1. Åpning ved Hovedstyrets leder
 2. Godkjenne de stemmeberettigete.
 3. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 4. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.
 6. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 7. Fastsette medlemskontingent for 2022 og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktiviteter.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Foreta følgende valg: Leder, Nestleder og kasserer, Valgkomité (gruppelederne), Ansvarlig for medlemsregister, politiattester og barneansvarlig
Forslag og saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende innen mandag 31. mai.
Forslag/saker sendes på mail til: kenny@rettore.no
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, her på siden: www.sandnes-idrettslag.no
 
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sandnes Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sandnes Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
 
Vi serverer pizza!
Velkommen til årsmøte!
 
Med vennlig hilsen
For styret i Sandnes Idrettslag
Kenny Rettore, Mobil: 901 99 260

Ny daglige leder i friidretten

Vetle Aarsvoll Svarstad starter som ny daglig leder 1. august. Han er 29 år, og kommer fra Sandnes. Han har en mastergrad i sport management fra Norges Idrettshøyskole (NIH), og har de siste tre årene hatt en administrativ stilling i Oslo turnforening, som er Norges største særidrettslag med over 5000 medlemmer. Nå vender han tilbake til sin hjemby, og er klar for spennende utfordringer i Sandnes.

Hans masteroppgave ved NIH omhandlet frivillig arbeid i norske idrettslag, og kan bli nyttig i hans nye rolle i Sandnes IL.
Ansettelseskomiteen har stor tro på at Vetle er rette person til å ta idrettslaget videre, sammen med styret og de frivillige i Sandnes IL Friidrett.

Når Vetle tiltre 1. august, blir det noen ukers overlapp med nåværende daglig leder.

Omtale i Aftenbladet

Omtale i Sandnesposten

Friidrettsskole 9.-13. august

Da har vi den glede å kunne åpne påmelding til årets friidrettsskole 9.-13. august.

Når: 9.-13. august 2021 (kl. 10-14, barnepass 1 time før/etter inkl. i pris)

Sted: Sandnes Idrettspark

Alder: Passer barn fra 7 år (1. skoletrinn) til 12 år (7. skoletrinn)

Påmelding her: http://www.deltager.no/Landslagetsfriidrettsskole/SIF2021

 • Påmeldingsavgift: kr. 1400,- til 30. april, deretter økes prisen 1500,- i mai og 1600,- frem til påmeldingsfristen 6. august. Medlemsrabatt på kr. 200,-
 • Instruksjon av erfarne utøvere og instruktører
 • Friidrett, ballspill og andre fysiske aktiviteter med sosialt fokus
 • Lunch og vannflaske inkludert

Sandnes idrettslag arrangerer friidrettsskole over fem dager, 9-13. august. Her får barna lære seg friidrettsøvelser og idrettsglede gjennom lek og enkle øvelser. Målet med friidrettsskolen er å gi barn en opplevelse av mestringsglede og interesse for fysisk aktivitet. Friidrettsskolen er et sosialt og morsomt tilbud for barn som liker aktivitet.

Vi tar korona situasjonen på alvor og vil selvfølgelig følge gjeldende retningslinjer for smittevern.

 

Noen av deltakerne fra tidligere

Deltakerne får prøve seg i Spyd

 

Hopp er morro, myk landing i sanden

Litt action, med korte løp

Alternativ til Jærcup 2 15+ på torsdag

Regjeringa opnar frå tirsdag 23.februar opp for ordinære stevner for U20 og toppidrett. Diverre er dette avgrensa til at det kun er utøvarar frå samme kommune som kan konkurrera mot kvarandre i samme stevnebolk. (Merk unnatak. Les meir på friidrett.no.) Då me har begrensa med tid i hallen, har me difor valgt å arrangera to stevnebolkar torsdag 25.februar. Ein for klubbar og lag i Stavanger kommune 1900-2015 og ein for Sandnes kommune 2030-2200.  Me ber utøvarar frå andre kommunar som ønsker å konkurrera om å ta kontakt med arrangør mtp å få til alternativt stevne for dei seinare.

Me har endra litt i øvingsutvalget som opprinneleg var planlagt for Jærcup 2. T.d. blir det 100m istadenfor 60m. Her er det høve til å få kvalifisert seg til sommarens mesterskap.
Øvingsutval i begge bolkar for klassane GJ15,16,17,18/19 (alle) og senior (kun toppidrett): 100m, 200m, 400m, 1500m, lengde, tristeg, kule

 • Utøvarar melder seg på i MinIdrett innan 23.februar kl 23:59.
 • Trenarar melder seg på her.

Det er diverre ikkje tilgang for publikum, men me har planar om streaming frå stevnet slik at det går ann å følga med. Dette finner du på Sandnes Idrettslag sine Facebook-sider.

Tidsskjema og resultatservice

ÅRSMØTE I FRIIDRETTSGRUPPEN TIRSDAG 16. MARS

Styret i friidrettsgruppen innkaller herved til årsmøte i Sandnes IL friidrett.

Årsmøtet avholdes tirsdag 16.mars kl 19.30 og blir avholdt elektronisk via TEAMS. Påmelding er påkrevet, og du må registrere deg her hvis du skal delta.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, sendes styret via daglig leder, senest 1.mars, på epost til geir.eikeskog@sandnes-idrettslag.no
Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://www.sandnes-idrettslag.no/

Agenda:

 1. Velkommen / introduksjon til TEAMS digitalt møte og anbefalte retningslinjer (Arne)
  1. Valg av ordstyrer / assistent
  2. Tellekorps
  3. Forretningsorden
  4. Innkalling til Årsmøtet à godkjennes
  5. Saksliste à godkjennes
  6. Valg av referent
  7. Valg av medlem til å undertegne protokollen
  8. Presentasjon av kandidater til valgene
 2. Styrets beretning (Geir)
  1. Kort gjennomgang av de viktigste sakene / begivenhetene i SI-F gjennom året 2020
 3. Virksomhetsplan og Klubbhåndbok for SI-F (Jan)
  1. Status rundt oppdatering av lagshåndboken
 4. Økt sportslig satsning for 2021 og 2022 som en prøveperiode (Ørjan og Geir)
  1. Informasjon til SI medlemmer rundt noen sentrale grep besluttet av Styret i SI-F
 5. Disponering av overskudd fra ETCH i 2019 (Jan)
  1. Ref sak på Årsmøtet 2020, men satt på vent grunnet Covid-19
 6. Rekruttering av flere frivillige / ressurspersoner til SI (Ingvill)
  1. Status rundt pågående arbeid
 7. Regnskap og budsjett (Stian)
  1. Regnskap for 2020
  2. Budsjett for 2021
  3. Ansvarsfrihet for Styret
 8. Innmeldte saker fra SI-F medlemmer (Geir)
 9. Valg av nye Styremedlemmer (Valgkomitéen ved Ketil)
  1. Styremedlemmer på valg | nye kandidater | valgkomiteens innstilling
 10. Eventuelt / annet

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Årsrapport 2020: 2020-Årsrapport-SI-Friidrett

Ny lagshåndbok for Friidrettsgruppen: SI-F_Lagshåndbok

Jærcup 1 15+ blir gjennomført som konkurranselik trening

Tirsdag 16.februar kl 20-22 blir det gjennomført konkurranselik trening med registrering av resultater, for utøvarar som er 15 år og eldre, i Sandneshallen.  Av smittevernsomsyn vil dette bli organisert etter liknande retningslinjer som for trening:

 • Foregår i fleire grupper på maks 20 per gruppe.
 • Gruppene blir på førehand delt inn basert på eksisterande treningsgruppe og øvingsfokus. Dette foregår i samarbeid med deltakande klubbar og lag. Her er det gitt litt fleksibilitet mtp at klubbar/lag med få deltakarar kan plasserast med større treningsgrupper.
 • Minimumskrav om fem meters avstand mellom gruppene.
 • Utøvarar frå ulike grupper kan ikkje løpa mot kvarandre i samma heat pga avstandskrav mellom gruppene.
 • Kvar gruppe har ein, eller fleire, ansvarlege trenarar/leiarar.
 • Ingen publikum/familie o.l. tilstades i hallen under treningsstevnet.
 • Eit minimum med funksjonærar blir brukt for gjennomføringa.
 • Gruppene møter til litt ulike tidspunkt for å unngå trengsel. Oppmøtetidspunkt blir arrangør og deltakande klubbar/lag einige om. 

Det er planlagt streaming, slik at dei som ikkje kan vera tilstades i hallen kan følga med.
Oppnådde resultater vil ikkje bli godkjent som offisielle av NFIF og kan difor ikkje brukast mtp kvalifisering til mesterskap eller rekord.
Om myndighetene opnar opp for vanlege stevner før 16.februar, vil me snu oss rundt og arrangera Jærcup 1 15+ på vanleg måte innanfor aktuelle retningslinjer for smittevern for Sandnes kommune den dagen.

Takk til Sandnes kommune, Folkehallane, NFIF og RFIK for godt samarbeid med å komma fram til ei løysing som kombinerer smittevern med utøvarane sine ønsker om å få testa seg i ei konkurranselik form. 

Treningsgrupper og tidsskjema

Resultatservice

Streaming

Sandnes IL Friidrett søker etter ny daglig leder

Det er i dag lagt ut en stillingsannonse for en ny daglig leder i Sandnes Idrettslag Friidrett.

Er du rette kandidat, eller kjenner du en som kan være den rette for denne spennende rollen? Dette er en spennende mulighet å få jobbe i et av Norges fremste friidrettsmiljøer., hvor det er store muligheter for den rette kandidaten.

Her er stillingsannonsen: https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=205856685

Geir Eikeskog, nåværende daglig leder sier følgende:

Jeg informerte styreleder i Sandnes IL Friidrett (SI-F) høsten 2020 om planer om å avslutte mitt engasjement som daglig leder i løpet av 2021. Dette har sin årsak i ønsket om etter hvert å ta fatt på nye oppgaver og utfordringer etter snart 4 år i rollen. Endelig sluttdato er imidlertid ikke satt, og vil bli bestemt i nært samarbeid med SI-F til det beste for begge parter. Det har vært noen utrolig kjekke år i rollen som daglig leder, og jeg mener friidrettsgruppen har hatt en positiv utvikling på mange områder. Nå som jeg har gitt beskjed om at det er tid for ny energi inn i SI er dette fordi jeg tror friidrettsgruppen på sikt er best tjent med nye krefter inn i min nåværende rolle for å kunne fortsette den positive utviklingen.

Jeg stiller meg til disposisjon for Styret i arbeidet med å ansette en ny daglig leder. Jeg har også stilt meg til disposisjon for en potensiell ny rolle i SI-F for spesifikt å utvikle våre mosjonsløp videre, men dette vil bli nærmere diskutert og avklart når vi vet hvem som kommer inn i rollen som ny daglig leder. Jeg kommer uansett til å fortsette å bidra i form av dugnadsarbeid rundt friidretten i Sandnes IL i uoverskuelig fremtid. Sandnes IL er og forblir idrettslaget i mitt hjerte.

Search