skip to Main Content

SI har en egen foreldregruppe med ansvar for blant annet å rekruttere foreldre til kiosksalg på stadion under trening og på egne stevner. Det kan bli aktuelt med andre dugnader i løpet av sesongen for å skaffe klubben viktige inntekter. Foreldre-gruppa tar gjerne imot ideer og innspill. Ved egenarrangerte stevner på Sandnes stadion er det også behov for foreldre til å fylle roller blant annet som stevne-funksjonærer. Det er også stadig behov for trenere. Ta kontakt om du kan bidra. Du trenger ikke å ha friidrettskunnskaper da du vil få opplæring og mulighet for kursing.

×Close search
Search