Skip to content

Styret i friidrettsgruppen innkaller herved til årsmøte i Sandnes IL friidrett.

Årsmøtet avholdes tirsdag 19.mars kl 19.30, i Radlastua på Sandnes stadion.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, sendes styret via daglig leder senest 28. februar. Dette gjøres via epost: gunbjorg.herveland@sandnes-idrettslag.no

Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://www.sandnes-idrettslag.no/

Årsmelding 2023-II
Dokumentet er under redigering.

SI-F årsmøte og forretningsorden-2024

SI-F årsmøte 19 mars 2024-agenda og forretningsorden

AGENDA:

 1. Velkommen / introduksjon til møte og anbefalte retningslinjer
  1. Valg av ordstyrer / assistent
  2. Tellekorps
  3. Forretningsorden
  4. Innkalling til Årsmøtet ->godkjennes
  5. Saksliste -> godkjennes
  6. Valg av referent
  7. Valg av medlem til å undertegne protokollen
  8. Presentasjon av kandidater til valgene
 2. Styrets beretning
  a. Kort gjennomgang av de viktigste sakene / begivenhetene i SI-F gjennom året 2023-> informasjon
  b. Sportslig status / høydepunkter gjennom året 2023-> informasjon
 3.  NM Junior og Hoved NM
  a. Kort gjennomgang av nylig gjennomført NM Junior og planer for Hoved NM->      informasjon
 4. Regnskap og budsjett
  a. Regnskap for 2023 -> godkjennes
  b. Budsjett for 2024 -> godkjennes
  c. Styrets arbeid gjennom 2023 for reduksjon av lagets utgifter-> informasjon
  d. Ansvarsfrihet for Styret -> godkjennes
 5. Innmeldte saker fra SI-F medlemmer
 6. Valg av nye Styremedlemmer
  a. Styremedlemmer på valg | nye kandidater | valgkomiteens innstilling.
 7. Avslutning/ Oppsummering
  a. Gjennomgang av aktuelle aksjoner.
  b. Takk til alle fremmøtte medlemmer.

Årsrapporten vil bli lagt ut på https://www.sandnes-idrettslag.no/

 

 

Search