Skip to content

Styret i friidrettsgruppen ønsker å presentere seg selv, og dette vil vi gjøre med noen korte videoklipp. Styre i friidrettsgruppen er avbildet under, og helt nederst kan du finne videoklippene samt mer informasjon om ansvarsområder styret har.

Bilde av styret i friidrettsgruppen, fv:, Jan J Norheim, Silje Tonning , Gro Barlaug , Arne Lyngholm, Hanne Berit Irgens, Stian Sørskår, Ingvill Bækø, Jan-Rune Brox. Ørjan Aasmo ikke til stede

Mer informasjon om kontaktinformasjon finner du her: https://www.sandnes-idrettslag.no/friidrett/styret/

Ingvill Bækø – Vi trenger deg 1_IngvillBækø

Geir Eikeskog – Hva gjør daglig leder? 2_GeirEikeskog

Arne Lyngholm – Styreleder har temakvelder på programmet i høst 3_ArneLyngholm

Silje Tonning – Oppmannsrollen og viktigheten av denne 4_SiljeTonning

Hanne Berit Irgens – Utøverne sin representant 5_HanneBerit

Search