Skip to content

Torsdag 9.mars går sesongens siste COOP Jærcup. Stevnet startar kl 1700 for 10-14-åringar og 1930 for dei som er frå 15 år og oppover.
Merk at det er lagt inn 100m for utøvarar frå 15 år og eldre.

Utøvarinfo:
Påmelding: Online i iSonen. Frist er søndag 5.mars kl 23:59.
Startnummer: Kun for løp lenger enn 200m. Blir delt ut ved start rett før løpet.
Øvingsprioritet: Viss løpsøving startar når du gjennomfører teknisk øving, forlater du denne til fordel for løp. Du kan fullføra den tekniske øvinga etter at løpet er ferdig.
I link til resultatservice finner du startlister. Kontroller at alt er i orden med påmeldinga di ved å sjekka at du står oppført i startlistene. Viss resultat brukt som grunnlag for seeding av løp ikkje stemmer, kan du gi innspel om dette her.  For andre ting som ikkje stemmer, tar du kontakt med Else Storhaug på mail else.storhaug@lyse.net.
Avmelding: Foregår ved å trykka på søppelbøtta i resultatservice heilt fram til øvingsstart. Du blir ikkje fjerna umiddelbart frå resultatservice. Det holder å trykka ein gong på søppelbøtta for gitt øving.

Tidsskjema 10-14
Tidsskjema 15+
Resultatservice med startlister
Skjema for registrering av resultater mtp seeding
Streaming

Parkering
Husk at det også er mogleg å parkera ved Sandve skole. Markert med raudt nedfor. Denne ligger i kort gangavstand til Sandneshallen.

Search