Skip to content

Styret i friidrettsgruppen innkaller herved til årsmøte i Sandnes IL friidrett.

Årsmøtet avholdes tirsdag 14.mars kl 19.30 og blir avholdt i Radleståvå på Sandnes stadion.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, sendes styret via daglig leder senest 28. februar. Dette gjøres via epost: vetle.svarstad@sandnes-idrettslag.no

Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://www.sandnes-idrettslag.no/

AGENDA:

 1. Velkommen / introduksjon til møte og anbefalte retningslinjer
  1. Valg av ordstyrer / assistent
  2. Tellekorps
  3. Forretningsorden
  4. Innkalling til Årsmøtet à godkjennes
  5. Saksliste à godkjennes
  6. Valg av referent
  7. Valg av medlem til å undertegne protokollen
  8. Presentasjon av kandidater til valgene
 2. Styrets beretning 
  1. Kort gjennomgang av de viktigste sakene / begivenhetene i SI-F gjennom året 2022 à informasjon
 3. Virksomhetsplan og Klubbhåndbok for SI-F
  1. Status / oppdateringer Klubbhåndboken à informasjon
  2. Ventelister, rekruttering av frivillige og forventninger fra Sponsorer à informasjon
 4. Sportslig status / høydepunkter
 5. Regnskap og budsjett 
  1. Regnskap for 2022 à godkjennes
  2. Anbefalte tiltak for strammere økonomistyring à godkjennes
  3. Budsjett for 2023 à godkjennes
  4. Ansvarsfrihet for Styret à godkjennes
 6. Innmeldte saker fra SI-F medlemmer
 7. Valg av nye Styremedlemmer
  1. Styremedlemmer på valg | nye kandidater | valgkomiteens innstilling
 8. Eventuelt / annet
  1. Status prosess ny Daglig Leder i SI-F à informasjon

Det vil bli servering.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Foreløpig årsrapport for 2022 finner du her: Årsrapport 2022

Search