Skip to content

Styret i friidrettsgruppen innkaller herved til årsmøte i Sandnes IL friidrett.

Årsmøtet avholdes torsdag 24.mars kl 19.30 og blir avholdt i Radleståvå på Sandnes stadion. Merk at årsmøtet kan bli endret til digitalt. I så fall blir årsmøtet avholdt i Microsoft Teams, og vil bli varslet i god tid med ny innkalling til samme tidspunkt. Se lenke for informasjon om digitale årsmøter som Sandnes Idrettslag følger: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/arsmote-i-idrettslag/

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, sendes styret via daglig leder senest 10.mars. Dette gjøres via epost: vetle.svarstad@sandnes-idrettslag.no

Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://www.sandnes-idrettslag.no/

Agenda:

 1. Velkommen / introduksjon til møte og anbefalte retningslinjer (Arne)
  1. Valg av ordstyrer / assistent
  2. Tellekorps
  3. Forretningsorden
  4. Innkalling til Årsmøtet à godkjennes
  5. Saksliste à godkjennes
  6. Valg av referent
  7. Valg av medlem til å undertegne protokollen
  8. Presentasjon av kandidater til valgene
 2. Styrets beretning (Vetle)
  1. Kort gjennomgang av de viktigste sakene / begivenhetene i SI-F gjennom året 2021 à informasjon
 3. Virksomhetsplan og Klubbhåndbok for SI-F (Jan)
  1. Status rundt Klubbhåndboken à informasjon
 4. Økt sportslig satsning for 2021 og 2022 som en prøveperiode (Ørjan / Vetle)
  1. Informasjon til SI medlemmer rundt noen sentrale grep besluttet av Styret i SI-F i desember 2020
 5. Rekruttering av flere frivillige / ressurspersoner til SI (Ingvill)
  1. Status rundt pågående arbeid og forventninger fra Sponsorer à informasjon / dialog med de oppmøtte
 6. Regnskap og budsjett (Stian)
  1. Regnskap for 2021 à godkjennes
  2. Budsjett for 2022, merk spesifisering av de «tunge» postene à godkjennes
  3. Ansvarsfrihet for Styret à godkjennes
 7. Innmeldte saker fra SI-F medlemmer (Vetle)
 8. Valg av nye Styremedlemmer (Valgkomitéen ved Kjetil)
  1. Styremedlemmer på valg | nye kandidater | valgkomiteens innstilling
 9. Eventuelt / annet

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Foreløpig årsrapport finner du her: Årsrapport 2021. Endelig årsrapport vil bli publisert etter årsmøtet.

Search