skip to Main Content

Styret i friidrettsgruppen innkaller herved til årsmøte i Sandnes IL friidrett.

Årsmøtet planlegges avholdt tirsdag 16.mars kl 19.30 i Radlastuå i Sandnes idrettspark. Alternativt så blir årsmøtet avholdt elektronisk.

Påmelding er påkrevet, og du må registrere deg her hvis du skal delta.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, sendes styret via daglig leder, senest 1.mars, på epost til geir.eikeskog@sandnes-idrettslag.no
Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://www.sandnes-idrettslag.no/

Agenda:

  1. Velkommen
  2. Styrets beretning
  3. Regnskap og budsjett
  4. Innmeldte saker
  5. Valg av nye Styremedlemmer
  6. Eventuelt / annet

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Enkel bevertning, vel møtt!

×Close search
Search