Skip to content

Styret i friidrettsgruppen innkaller herved til årsmøte i Sandnes IL friidrett.

Årsmøtet avholdes tirsdag 16.mars kl 19.30 og blir avholdt elektronisk via TEAMS. Påmelding er påkrevet, og du må registrere deg her hvis du skal delta.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, sendes styret via daglig leder, senest 1.mars, på epost til geir.eikeskog@sandnes-idrettslag.no
Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://www.sandnes-idrettslag.no/

Agenda:

 1. Velkommen / introduksjon til TEAMS digitalt møte og anbefalte retningslinjer (Arne)
  1. Valg av ordstyrer / assistent
  2. Tellekorps
  3. Forretningsorden
  4. Innkalling til Årsmøtet à godkjennes
  5. Saksliste à godkjennes
  6. Valg av referent
  7. Valg av medlem til å undertegne protokollen
  8. Presentasjon av kandidater til valgene
 2. Styrets beretning (Geir)
  1. Kort gjennomgang av de viktigste sakene / begivenhetene i SI-F gjennom året 2020
 3. Virksomhetsplan og Klubbhåndbok for SI-F (Jan)
  1. Status rundt oppdatering av lagshåndboken
 4. Økt sportslig satsning for 2021 og 2022 som en prøveperiode (Ørjan og Geir)
  1. Informasjon til SI medlemmer rundt noen sentrale grep besluttet av Styret i SI-F
 5. Disponering av overskudd fra ETCH i 2019 (Jan)
  1. Ref sak på Årsmøtet 2020, men satt på vent grunnet Covid-19
 6. Rekruttering av flere frivillige / ressurspersoner til SI (Ingvill)
  1. Status rundt pågående arbeid
 7. Regnskap og budsjett (Stian)
  1. Regnskap for 2020
  2. Budsjett for 2021
  3. Ansvarsfrihet for Styret
 8. Innmeldte saker fra SI-F medlemmer (Geir)
 9. Valg av nye Styremedlemmer (Valgkomitéen ved Ketil)
  1. Styremedlemmer på valg | nye kandidater | valgkomiteens innstilling
 10. Eventuelt / annet

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Årsrapport 2020: 2020-Årsrapport-SI-Friidrett

Ny lagshåndbok for Friidrettsgruppen: SI-F_Lagshåndbok

Search