Skip to content

Det går mot lysere tider, og ventetiden til den dagen vi kan kjøre fellesstart i mosjonsløp med flere hundre deltakere samtidig minker dag for dag. Vi ser frem til den dagen det er mulig å starte flere hundre deltakere samtidig, og tipper at dere som løper også ser frem til den dagen det skjer. Inntil da, hold deg i aktivitet slik at du er forberedt på løpene som kommer i 2021.

Avvikling av alle våre arrangementer i 2021 vil helt og holdent bli styrt av de til enhver tid gjeldende retningslinjer som sentrale og lokale myndigheter setter. Derfor er det en viss usikkerhet, spesielt på de mosjonsløpene som ligger nærmest i tid.

Parkløpet er planlagt lørdag  13. mars. Vi har valgt å vente med å åpne påmeldingen i påvente av at koronasituasjonen avklares ytterligere, men vi har god tro på at løpet kan avvikles i en eller annen form,  så lenge det er tillatt å avvikle utendørs arrangementer.

Parkløpet 2019, stort startfelt og tett i tett, foreløpig en litt fjern drøm

Hjerte for Sandnes-løpet 10. april er allerede avlyst, og her følger begrunnelsen; Vi trodde at vi skulle gå HELT klar alt som hadde med Korona å gjøre, når vi før sommeren 2020 planla dato for arrangementet. Vårt mål var at dette skulle bli et storslått arrangement med folkefest i Sandnes sentrum. Vi ser at dette ikke er mulig i 2021, og har derfor besluttet å vente til 2022 før vi arrangerer første utgave av arrangementet. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, både fra potensielle deltakere og potensielle samarbeidspartnere etter at vi lanserte arrangementet. Men, med den rådende usikkerhet rundt smittesituasjonen, er det forståelig at svært få deltakere hittil har meldt seg på, og at mulige samarbeidspartnere/sponsorer er avventende til å bidra til årets arrangement. Derfor er vår konklusjon at vi ikke arrangerer før i 2022.  Påmeldte deltakere får refundert påmeldingsavgiften.

Påmeldingen til Sandnesløpet lørdag 29. mai har vært åpen siden i fjor høst, og responsen har så langt vært svært god. Vi nærmer oss 600 påmeldte deltakere! Vi avviklet fjorårets løp med 800 påmeldte deltakere. I Sandnes idrettspark har vi store arealer i start/mål området, pluss at vi har erfaring med å arrangere under strenge restriksjonene som var gjeldende i oktober 2020. Planen foreløpig er å avvikle løpet tilsvarende som i fjor, men slippes det opp for større startpuljer vil vi selvfølgelig øke antall startende i hver pulje fra 25 og opp til det som vil være mulig når løpet arrangeres.

Foto Håkon Vold, fra Sandnesløpet 2020 god avstand hele tiden

Hanatrappene opp er planlagt til lørdag 21. august, og da er det lov å håpe at de fleste er vaksinert og at restriksjoner i forhold til idretts arrangementer er fjernet.  Hanatrappene opp vil uansett være basert på individuell start med 30 sekunders mellomrom mellom hver deltakere. Derfor er det grunn til å tro at det ikke blir begrensninger på antall deltakere. Vi håper også at det vil være mulig å ha opplegg på Hanafjedle etter endt løp, der sosial distansering IKKE er styrende.

Hanatrappen opp, der løper man individuelt, men kanskje vi kan samles uten sosial distansering etter de 306 trappetrinnene er forsert?

Arborettrimmene i høst, tre løp der den første arrangeres 30. oktober, planlegges foreløpig som normalt. Det er grunn til å tro at mange som løper er klar til å stille til start, i ett eller flere av våre tre løp høsten 2021.

Arborettrimmen, høstens vakreste for store og små.
Search