Skip to content

Styret i friidrettsgruppen innkaller herved til årsmøte i Sandnes IL friidrett.

Årsmøtet avholdes tirsdag 10.mars kl 19.30 i Radlaståvå i Sandnes idrettspark. Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, sendes styret via daglig leder, senest 28.februar, på epost til geir.eikeskog@sandnes-idrettslag.no
Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://www.sandnes-idrettslag.no/  

Agenda:

  1. Velkommen
  2. Styrets beretning (ref. årsrapport for 2019 under)
  3. Regnskap og budsjett
  4. ETCH – kort oppsummering av fjorårets store begivenhet
  5. Virksomhetsplan for SI Friidrett
  6. Innmeldte saker
    1. Disponering av overskudd fra arrangementer    –  Forslag fra styret
  7. Valg av nye Styremedlemmer
  8. Eventuelt / annet

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Enkel bevertning, vel møtt!

Search