Skip to content

Styret innkaller herved til årsmøte i Sandnes IL friidrett.

Årsmøtet avholdes tirsdag 19.februar kl 19.30 i Radlaståvå i Sandnes idrettspark.
Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, sendes styret via daglig leder, senest 8.februar, på epost  til geir.eikeskog@sandnes-idrettslag.no
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://www.sandnes-idrettslag.no/  

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Enkel bevertning, vel møtt!

Search