sil logo

sifarg2De fleste idrettslag har vel en eller annen pris/belønning til medlemmer som har gjort noe utenom det vanlige, enten på det administrative eller sportslige plan. SI var tidlig ute med slike tanker. Allerede i den første årsmeldingen finner vi bl.a. SI-Bragden som en av mange arbeidsoppgaver for det nye styret. 2 år sener ble det lagt frem forslag til SI-Bragden. Den første prisen var en trefigur av en diskoskaster, senere ble dette gjort om til et kopperrelieff. Statuttene for SI-Bragden ble revidert i 1975, og nå skulle det utarbeides en innstilling av en komite med 3 personer som alle tidligere hadde mottatt bragden.SI-Bragden ble første gang utdelt i 1951.SI-Bragden tildeles lagsmedlemmer som ved spesiell stor innsats for laget enten idrettslig, administrativt eller begge deler har gjort seg fortjent til den.Følgende har motatt SI-Bragden

 

   
1951 1996
Olav Rostrup Gudmund Buøen
Harry Grayston Svein Hagen
Georg Sunde Ingemund Hompland
Birger Dahle Kjell Dahle
Kjell Rostrup Kari Myre
  Leif Emil Egeland
1952 Kjell Inge Skjeldal
Sigurd Sirevåg Gunnar Furland
Torolf Sunde Sverre Vasvik
  Tom Furland
1953 Øyvind Røberg
Victor Gjerdevik Arne Johannesen
   
1954 2004
Gunnar Ersdal Kenny Rettore
  Stein Arne Olsen
1956  
John Axel Granberg 2006
Birger Rostrup Lars Myklebost
  Håvard Espedal
1961 Torleiv Hølland
Einar Mathisen Bjørnar Ustad Kristensen
  Inge Akerjordet
1966 Gro Barlaug
Alf Hansen Eirik Borgersen
  Tore Sætre
1971 Ove Lindekleiv
Øivind Dale Roald G. Bergsaker
Odd Grøtteland Thor Inge Bollestad
Eystein Enoksen Peder Øvereng
Ola Sægrov Karl Flateland
  Ove Vikse
1976  
Randulf Sirevåg 2010
Kristian Bøe Jr. Henrik Ingebrigtsen
Olav Dag Borgresen Eric Toogood
Martin Sondresen  
Hans Emil Frøyland 2013
Magnar Steinnes Arne Oftedal
  Reidar Magne Liland
1981 Arvid Nedrebø
Are Vaage Else Storhaug
Bjørg Sunde Trond Lindanger
Alfred Klungtveit Joar Bergland
Bjarne Stangeland  
Øyvind Steen 2016
Hanne Keth Qvale Gjert Ingebrigtsen
Anne Brit Skjæveland Filip Ingebrigtsen
   
1986 2017
Torfinn Espedal Arild Netland
Jan Fosse Jens Storhaug
Jan P. Jansen Trygve Nevland
Roald Johansen John Mork
Tone Svarstad Kim Richter
Johannes Vikse Rolf Frøyland 
  Gunnar Malmin
  Arne Thorsen-Eie