sil logo

Ref. tidligere innkalling til årsmøte i friidrettsgruppa, som avholdes i Radlastova onsdag 7. mars kl. 19:00.

Saksliste:

 

1. Konstituering og godkjenning av innkalling og forretningsorden

a. Valg av ordstyrer

b. Valg av referent

c. Valg av 2 protokollunderskrivere

2. Årsmelding v/styreleder Arild Netland

3. Regnskap 2017 v/kasserer Stian Sørskår

4. Budsjett 2018 v/kasserer Stian Sørskår

6. Innkomne forslag

7. Valg v/Valgkomitèen eller utnevnt representant for valgkomitèen

 

Årsrapport for friidrettsgruppa:

2017-aarsrapport-SI-Friidrett.pdf